Leif Sande er forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi Foto: Industri Energi

- En tøff tid i oljebransjen

Når vi får slike nedganger som vi nå ser, er det alltid arbeidsfolk som må ta belastningene, det være seg ingeniører eller andre. Det skriver forbundleder i Industri Energi Leif Sande.

For selskapene går det stor sett greit, de kutter bemanningen og tilpasser selskapet til det lavere aktivitetsnivået. Folk forteller meg at selv om det har vært store reduksjoner, jobber de som er igjen mer enn noen gang, fordi oppgavene ikke har blitt redusert i samme omfang som ansatte.

Industri Energi gjør det vi kan for å bøte på situasjonen.

Les mer om LO Ingeniør

Permitteringsreglene. For det første prøver vi å få på plass tiltak som gjør at arbeidsplassene kan opprettholdes. Vi har, sammen med de andre forbundene i LO, jobbet målrettet for å få utvidet permitteringsregelverket slik at arbeidsgiverne kan permittere inntil 52 uker. Dette gjør at bedrifter som regner med oppgang i snar fremtid, kan holde på arbeidskraften og unngått å måtte lære opp nye folk når oppgangen kommer. Og det er selvsagt en fordel for den ansatte også å være knyttet til en bedrift. Et godt permitteringsregelverk er et grunnleggende element i den nordiske arbeidslivsmodellen, og er vår måte å sikre fleksibilitet i arbeidsmarkedet på. Vi kan opprettholde faste arbeidsplasser og likevel ha fleksibilitet, i motsetning til det vi ser andre steder, hvor fleksibilitet oppnås ved hjelp av usikre ansettelsesforhold.

Brønnplugging. Vi har tatt initiativet til en mer aktiv satsing på plugging av brønner. Det kan være mange grunner til at selskapene ønsker å utsette slike jobber, kun én er akseptabel, og det er at brønnen skal brukes senere. Plugging av brønner gir arbeid til riggene, men det gir også mye arbeid i forbindelse med planlegging og oppfølging.

Vi har bedt regjeringen komme med skattestimulans til oljeselskapene for å få ut mer olje av modne felt. Dette sto på agendaen da regjeringen tiltrådte, etterpå har vi ikke hørt noe fra den.

Ansiennitet. For det andre støtter vi medlemmene når bedriftene trapper ned. Vi er strenge på ansiennitetsprinsippet og har alltid dette som utgangspunkt. Dette er målbart begrep, og man slipper å gå inn på individuelle vurderinger av den enkelte. Begynner man med individuelle vurderinger, vil det alltid være arbeidsgiveren som via sin styringsrett bestemmer hvem som til syvende og sist skal ut. Holder vi oss til ansiennitetsprinsippet, skal det svært mye til for at andre forhold kan sette dette til side. Vi har hatt mange hundre saker til juridisk vurdering det siste året. De fleste av sakene vi går videre med, vinner vi eller får vi til et forlik med en bedre løsning for den det gjelder.

Vi har også arrangert jobbsøkerkurs for de av medlemmene våre som blir ledige. Dette har vært svært populært og har hatt mange deltakere.

Industrien for øvrig. For det tredje. Vi jobber svært aktivt for at vi skal ha en industri ved siden av oljen.  Nedgangen i oljevirksomheten har gitt oss en svak krone. Dette har gjort at all den landbaserte eksportindustrien går mye bedre. Men dette er ikke nok. Industrien må ha rammebetingelser som også gjør den bærekraftig i situasjoner med sterkere krone. Derfor jobber vi hardt mot de politiske myndighetene. Vi har en egen avdeling i forbundet som har overordnet ansvar for dette arbeidet. Vi har folk som jobber både for å påvirke norske myndigheter og folk i Brussel som jobber mot EU-systemet. Og vi ser gode resultater av arbeidet. At vi til slutt klarte å få på plass et industrikraftregime med den forrige regjeringen, tar vi sammen med noen andre gjerne æren for. Det gjør at den kraftforedlende industrien fortsatt er den nest største eksportindustrien i Norge, etter den olje- og gassrelaterte industrien.

Leif Sande

Forbundsleder Industri Energi

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler