LO Ingeniør - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Velkommen til LO Ingeniør

Som ingeniør og ingeniørstudent står du overfor et langt karriereliv, med flere muligheter enn tidligere generasjoner. LO er et alternativ for deg som er ingeniør eller ingeniørstudent. LO har nærmere 200 000 medlemmer med høyere utdanning, mange av disse er ingeniører.

Aktuelle saker

Lyse tider for kalkulerende hoder

– Du må være interessert i det faget du studerer, og den industrien eller bransjen du etter hvert skal jobbe i, råder Bjørn Bjørnsen, direktør for engineering i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis Foto: Colourbox / LO Media
LO Ingeniør

Erfarne ingeniører vil nok ha høyest dusør. Dagens ingeniørstudenter vil nok likevel oppleve rikelige muligheter i takt med næringslivets og politikernes økende målsettinger, ifølge rekrutteringssjef i Experis.

Flere aktuelle saker

Kalender

Kalender

Bli medlem

Fordeler for LO-organiserte

  • Trygghet for lønns- og arbeidsvilkår
  • Juridisk bistand fra de fremste advokater på arbeidsrett
  • Økonomisk støtte til etter- og videreutdanning
  • Bredt kurstilbud
  • Relevante yrkesfaglige konferanser
  • Du er med på å sette dagsorden i viktige samfunnsspørsmål
  • Du står sterkere sammen med 900.000 andre
  • LO favør medlemsfordeler – trygghet i privatlivet
  • Fagblad til alle medlemmer