Arkiv

Tøm filter
Viser 33 av 359
Alexander Liane
2m 52s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Ung i LO

Alexander Liane - - LO Norge

06.01.2022

Alexander Liane sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Alida Johanne Domaas
3m 9s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn

Alida Johanne Domaas - - LO Norge

Alida Johanne Domaas sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Beate Steinsvik
2m 19s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Ulikhet

Beate Steinsvik - - LO Norge

06.01.2022

Beate Steinsvik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Cecilie Therese Lund
3m 3s
Kongressen 2022 LO-studentene Energipolitikk Økonomi og samfunn Ulikhet Utdanning

Cecilie Therese Lund - - Møre og Romsdal

Cecilie Therese Lund sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Charlott Pedersen
2m 41s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Tariff Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Charlott Pedersen - - Viken

06.01.2022

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Christine Thomassen
2m 44s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Christine Thomassen - - Viken

06.01.2022

Christine Thomassen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Gudrun Høverstad
2m 59s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Gudrun Høverstad - - LO Norge

Gudrun Høverstad sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Jack Narve Sæther
3m 4s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv Arbeidsmiljø Sosial dumping Ulikhet Avtalefestet pensjon (AFP)

Jack Narve Sæther - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Jack Narve Sæther sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jan Olav Andersen
2m 30s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Seriøst Arbeidsliv Ulikhet

Jan Olav Andersen - - LO Norge

06.01.2022

Jan Olav Andersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Joachim Espe
2m 36s
Kongressen 2022 Ulikhet Seriøst Arbeidsliv Energipolitikk

Joachim Espe - LO Norge

Joachim Espe sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

John Thomas Suhr
3m 10s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet

John Thomas Suhr - Oslo

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jon Oddvar Holthe
3m 27s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jorge Del Pino
3m 20s
Kongressen 2022 Ulikhet Utdanning Kompetanse

Jorge Del Pino - - Nordland

Jorge Del Pino sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lars Olav Iversen
3m 20s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Et likestilt arbeidsliv Den norske modellen Internasjonalt Økonomi og samfunn Ulikhet Arbeid til alle Energipolitikk

Lars Olav Iversen - - LO Norge

06.01.2022

Lars Olav Iversen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lena Reitan
3m 37s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn Ulikhet Solidaritetsarbeid

Lena Reitan - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lisbeth Norshus
3m 35s
Kongressen 2022 Ulikhet

Lisbeth Norshus - - LO Norge

Lisbeth Norshus Fsitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Frette Opsahl
3m 9s
Kongressen 2022 Boligpolitikk Økonomi og samfunn Ulikhet

Marit Frette Opsahl - - LO Norge

Marit Frette Opsahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Selfors Isaksen
1m 52s
Kongressen 2022 Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Marit Selfors Isaksen - - LO Norge

Marit Selfors Isaksen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Martin Fauchald
3m 18s
Kongressen 2022 Arbeid til alle Energipolitikk Klima og miljø Økonomi og samfunn Internasjonalt Ulikhet

Martin Fauchald - - LO Norge

Martin Fauchald sitt innlegg i dagsorden punkt 8

May-Britt Sundal
3m 6s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Kompetanse

May-Britt Sundal - - Viken

May-Britt Sundal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mimmi Kvisvik
3m 3s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Solidaritetsarbeid

Mimmi Kvisvik - LO Norge

Mimmi Kvisvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Natalia Zubillaga
2m 57s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Ulikhet Økonomi og samfunn

Natalia Zubillaga - - LO Norge

Natalia Zubillaga sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Ole Henrik Kråkenes
2m 55s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Økonomi og samfunn Ulikhet

Ole Henrik Kråkenes - - Rogaland

06.01.2022

Ole Henrik Kråkenes sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Ravinthrakumar Suntharalingam
2m 53s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Den norske modellen Ulikhet

Ravinthrakumar Suntharalingam - - Møre og Romsdal

Ravinthrakumar Suntharalingam sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Signe Kroken
2m 53s
Kongressen 2022 Den norske modellen Et likestilt arbeidsliv Medbestemmelse Utdanning Ulikhet Seriøst Arbeidsliv Økonomi og samfunn

Signe Kroken - - LO Norge

06.01.2022

Signe Kroken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Sindre Ensrud
1m 14s
Kongressen 2022 Olje og gass Arbeid til alle Klima og miljø Ulikhet Økonomi og samfunn

Sindre Ensrud - - LO Norge

Sindre Ensrud sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Siw Mæhre
3m 17s
Kongressen 2022 Boligpolitikk Ulikhet

Siw Mæhre - Trøndelag

Siw Mæhre sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stig Aimar Hansen
2m 50s
Kongressen 2022 Energipolitikk Ulikhet Fagligpolitisk samarbeid

Stig Aimar Hansen - - LO Norge

Stig Aimar Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Sven Ivar Skodjevåg
3m 11s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Ulikhet

Sven Ivar Skodjevåg - LO Norge

Sven Ivar Skodjevåg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tone Cathrine Hartz
1m 9s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn Ulikhet

Tone Cathrine Hartz - - Viken

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tone Janikke Gummesen Thon
1m 17s
Kongressen 2022 Sykefravær Sykepenger Ulikhet

Tone Janikke Gummesen Thon - - Viken

06.01.2022

Tone Janikke Gummesen Thon sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Venke Marie Heimdal
2m 10s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Venke Marie Heimdal - - LO Norge

Venke Marie Heimdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Vigdis Rekdahl
2m 1s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet

Vigdis Rekdahl - - LO Norge

06.01.2022

Vigdis Rekdahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8