Arkiv

Tøm filter
Viser 14 av 359
Anita Johansen
3m 32s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Klima og miljø Internasjonalt Solidaritetsarbeid Økonomi og samfunn

Anita Johansen - - LO Norge

06.01.2022

Anita Johansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Christopher Beckham
1m 56s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Solidaritetsarbeid Seriøst Arbeidsliv

Christopher Beckham - - LO Norge

06.01.2022

Christopher Beckham sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Espen Berntsen
2m 38s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Arbeidsmiljø Psykisk Helse

Espen Berntsen - - LO Norge

Espen Berntsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingunn Gjerstad
3m 4s
Kongressen 2022 Klima og miljø Internasjonalt Solidaritetsarbeid Olje og gass

Ingunn Gjerstad - - Oslo

Ingunn Gjerstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingunn Strand Johansen
2m 55s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Et likestilt arbeidsliv Internasjonalt

Ingunn Strand Johansen

Ingunn Strand Johansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Jorge Alex Dahl
2m 57s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Internasjonalt Sosial dumping

Jorge Alex Dahl - - Vestland

Jorge Alex Dahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Kristin Mulleng Sezer
3m 6s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Kristin Mulleng Sezer - - LO Norge

Kristin Mulleng Sezer sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lena Reitan
3m 37s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn Ulikhet Solidaritetsarbeid

Lena Reitan - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mimmi Kvisvik
3m 3s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Solidaritetsarbeid

Mimmi Kvisvik - LO Norge

Mimmi Kvisvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Richard Storevik
2m 52s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid

Richard Storevik - LO Norge

Richard Storevik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Runa Hjertø
2m 46s
Kongressen 2022 Et likestilt arbeidsliv Solidaritetsarbeid

Runa Hjertø - - LO Norge

Runa Hjertø sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Steffen Høiland
2m 48s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø Solidaritetsarbeid

Steffen Høiland-1

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Svein Erik Veie
2m 14s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt Europa og EØS Solidaritetsarbeid

Svein Erik Veie - - LO Norge

Svein Erik Veie sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tarjei Leistad
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Solidaritetsarbeid

Tarjei Leistad - - Trøndelag

Tarjei Leistadsitt innlegg i dagsorden punkt 8