Arkiv

Tøm filter
Viser 18 av 359
Alexander Liane
2m 52s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Ung i LO

Alexander Liane - - LO Norge

06.01.2022

Alexander Liane sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ann Merethe Larsos Kristensen
1m 8s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Økonomi og samfunn

Ann Merethe Larsos Kristensen - - LO Norge

Ann Merethe Larsos Kristensen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Anne Green Nilsen - - Oslo

Anne Green Nilsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Bjørnar Dahle
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Bjørnar Dahle - Møre og Romsdal

Bjørnar Dahle sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Charlott Pedersen
2m 19s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP)

Charlott Pedersen

Charlott Pedersen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Erlend Hanstveit
3m 16s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Medbestemmelse Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Utdanning

Erlend Hanstveit - - Vestland

06.01.2022

Erlend Hanstveit sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Felicia Mcgill Cephas
3m 10s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Et likestilt arbeidsliv

Felicia Mcgill Cephas - - LO Norge

06.01.2022

Felicia Mcgill Cephas sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Gunnar Holm
3m 22s
Kongressen 2022 Klima og miljø Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Arbeid til alle Avtalefestet pensjon (AFP) Den norske modellen Utdanning

Gunnar Holm - - LO Norge

Gunnar Holm sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jarle Wilhelmsen
2m 58s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Kompetanse

Jarle Wilhelmsen - - Vestland

Jarle Wilhelmsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jon-Inge Hagebakken
2m 56s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Jon-Inge Hagebakken - - LO Norge

Jon-Inge Hagebakken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jonny Meland
3m 8s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Et likestilt arbeidsliv

Jonny Meland

Jonny Meland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Naemy Trandum Aasen
2m 47s
Kongressen 2022 Kompetanse Utdanning Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Naemy Trandum Aasen - LO Norge

Naemy Trandum Aasen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Ole Roger Berg
5m 12s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Ole Roger Berg

Ole Roger Berg sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Silje Klemetvold
1m 55s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Silje Klemetvold - - LO Norge

Silje Klemetvold sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Sissel M. Skoghaug
3m 3s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Seriøst Arbeidsliv

Sissel M. Skoghaug - - LO Norge

06.01.2022

Sissel M. Skoghaug sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Tor Egil Vangstad
3m 21s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn

Tor Egil Vangstad - - Viken

Tor Egil Vangstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Venke Marie Heimdal
2m 10s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Venke Marie Heimdal - - LO Norge

Venke Marie Heimdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Vigdis Rekdahl
2m 1s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet

Vigdis Rekdahl - - LO Norge

06.01.2022

Vigdis Rekdahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8