Arkiv

Tøm filter
Viser 35 av 359
Anne Svendsvoll
1m 19s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP)

Anne Svendsvoll - - Agder

Anne Svendsvoll sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Arnstein Kolstad
2m 52s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Arnstein Kolstad - - Trøndelag

06.01.2022

Arnstein Kolstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Astrid Reistad
3m 16s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Astrid Reistad - - Trøndelag

Astrid Reistad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Astrid Reistad
1m 37s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Astrid Reistad - - Trøndelag

06.01.2022

Astrid Reistad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Barbro Elin Nærø
1m 53s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Barbro Elin Nærø - - Rogaland

Barbro Elin Nærø sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Cecilie Therese Lund
3m 3s
Kongressen 2022 LO-studentene Energipolitikk Økonomi og samfunn Ulikhet Utdanning

Cecilie Therese Lund - - Møre og Romsdal

Cecilie Therese Lund sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Cecilie Therese Lund
2m 58s
Kongressen 2022 LO-studentene Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt Utdanning

Cecilie Therese Lund - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Cecilie Therese Lund sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Charlott Pedersen
2m 19s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP)

Charlott Pedersen

Charlott Pedersen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Charlott Pedersen
2m 12s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Charlott Pedersen - - Viken

06.01.2022

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Charlott Pedersen
2m 41s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Tariff Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Charlott Pedersen - - Viken

06.01.2022

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Christopher Beckham
3m 2s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Christopher Beckham

Christopher Beckham sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Christopher Beckham
1m 56s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Solidaritetsarbeid Seriøst Arbeidsliv

Christopher Beckham - - LO Norge

06.01.2022

Christopher Beckham sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Elin Løset Vie
1m 21s
Kongressen 2022 Klima og miljø Økonomi og samfunn Olje og gass

Elin Løset Vie - - LO Norge

06.01.2022

Elin Løset Vie sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Elin Løset Vie
1m 24s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Elin Løset Vie - - LO Norge

06.02.2022

Elin Løset Vie sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Elisabeth Sundset
3m 31s
Kongressen 2022 Et likestilt arbeidsliv Økonomi og samfunn

Elisabeth Sundset

Elisabeth Sundset sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Espen Amundsen
2m 33s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass Økonomi og samfunn

Espen Amundsen - - Troms og Finnmark

Espen Amundsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Espen Amundsen
2m 32s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Ung i LO

Espen Amundsen - - Troms og Finnmark

06.01.2022

Espen Amundsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Espen Berntsen
2m 38s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Arbeidsmiljø Psykisk Helse

Espen Berntsen - - LO Norge

Espen Berntsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Henning Bråten
2m 34s
Kongressen 2022 Arbeid til alle Klima og miljø Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv Den norske modellen Kompetanse

Henning Bråten - - Troms og Finnmark

Henning Bråten sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Henning Bråten
2m 36s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Henning Bråten - - Troms og Finnmark

06.02.2022

Henning Bråten sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Ingunn Gjerstad
3m 4s
Kongressen 2022 Klima og miljø Internasjonalt Solidaritetsarbeid Olje og gass

Ingunn Gjerstad - - Oslo

Ingunn Gjerstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingunn Gjerstad
3m 39s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Organisasjonsdebatt

Ingunn Gjerstad - - Oslo

06.01.2022

Ingunn Gjerstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

John Thomas Suhr
3m 10s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet

John Thomas Suhr - Oslo

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden punkt 8

John Thomas Suhr
2m 59s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

John Thomas Suhr - - Oslo

06.01.2022

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jonny Meland
3m 8s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Et likestilt arbeidsliv

Jonny Meland

Jonny Meland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Jonny Meland
2m 12s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Jonny Meland - - Møre og Romsdal

06.02.2022

Jonny Meland sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Knut Arne Vassdokken
2m 56s
Kongressen 2022 Energipolitikk

Knut Arne Vassdokken - - Innlandet

Knut Arne Vassdokken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lena Reitan
3m 37s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn Ulikhet Solidaritetsarbeid

Lena Reitan - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lena Reitan
2m 40s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Lena Reitan - - Viken

06.01.2022

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Lena Reitan
1m 0s
Kongressen 2022

Lena Reitan - - Viken

06.03.2022

Lena Reitan sitt innlegg i

Mariell Brenden
2m 19s
Kongressen 2022 Sykepenger Arbeidsmiljø Sykefravær Offentlig helsetjeneste

Mariell Brenden - - LO Norge

Mariell Brenden sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Siw Mæhre
3m 17s
Kongressen 2022 Boligpolitikk Ulikhet

Siw Mæhre - Trøndelag

Siw Mæhre sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tone Cathrine Hartz
1m 9s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn Ulikhet

Tone Cathrine Hartz - - Viken

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tone Cathrine Hartz
1m 3s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Tone Cathrine Hartz - - Viken

06.01.2022

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Vigdis Rekdahl
2m 1s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet

Vigdis Rekdahl - - LO Norge

06.01.2022

Vigdis Rekdahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8