Arkiv

Tøm filter
Viser 75 av 359
Arild Håvik
2m 1s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Tariff

Arild Håvik - - Rogaland

Arild Håvik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Atle Tranøy
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Energipolitikk Klima og miljø

Atle Tranøy - Vestland

Atle Tranøy sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Atle Tranøy
0m 43s
Kongressen 2022

Atle Tranøy - - Vestland

06.03.2022

Atle Tranøy sitt innlegg i

Atle Tranøy
0m 58s
Kongressen 2022

Atle Tranøy - - Vestland

06.03.2022

Atle Tranøy sitt innlegg i

Bernhard Brunes
2m 44s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Ung i LO

Bernhard Brunes - - Rogaland

06.01.2022

Bernhard Brunes sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Bjørn Sigurd Svingen
3m 7s
Kongressen 2022 Energipolitikk

Bjørn Sigurd Svingen - LO Norge

Bjørn Sigurd Svingen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Bjørn Sigurd Svingen
3m 0s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt

Bjørn Sigurd Svingen - - LO Norge

06.01.2022

Bjørn Sigurd Svingen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Bjørn Tore Bråten
1m 30s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv

Bjørn Tore Bråten - - Nordland

Bjørn Tore Bråten sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Bård Grasdalen
1m 1s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Bård Grasdalen - - LO Norge

06.02.2022

Bård Grasdalen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Cecilie Søllesvik
3m 1s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Cecilie Søllesvik - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Cecilie Søllesvik sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Christian Justnes
3m 4s
Kongressen 2022 Energipolitikk Avtalefestet pensjon (AFP)

Christian Justnes - - LO Norge

Christian Justnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Christian Justnes
0m 29s
Kongressen 2022

Christian Justnes - - LO Norge

06.03.2022

Christian Justnes sitt innlegg i

Christian Lillebråten
1m 33s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Sosial dumping

Christian Lillebråten - - Møre og Romsdal

Christian Lillebråten sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Christian Lillebråten
1m 48s
Kongressen 2022 Medbestemmelse

Christian Lillebråten - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Christian Lillebråten sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Christoffer Heggholmen
1m 58s
Kongressen 2022 Kompetanse Utdanning Klima og miljø

Christoffer Heggholmen - - LO Norge

Christoffer Heggholmen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Dag-Einar Sivertsen
3m 12s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv

Dag-Einar Sivertsen - - Oslo

Dag-Einar Sivertsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Fredrik Winger-Solvang
2m 55s
Kongressen 2022 Tariff

Fredrik Winger-Solvang - LO Norge

Fredrik Winger-Solvang sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Gunnar Holm
3m 22s
Kongressen 2022 Klima og miljø Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Arbeid til alle Avtalefestet pensjon (AFP) Den norske modellen Utdanning

Gunnar Holm - - LO Norge

Gunnar Holm sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Hanne Glemmestad
2m 55s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass

Hanne Glemmestad - - Innlandet

Hanne Glemmestad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Hege Skulstad Espe
2m 0s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt

Hege Skulstad Espe - - LO Norge

06.01.2022

Hege Skulstad Espe sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Inger Kristin Byberg
2m 52s
Kongressen 2022 Olje og gass Klima og miljø

Inger Kristin Byberg - - Oslo

Inger Kristin Byberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jack Narve Sæther
3m 4s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv Arbeidsmiljø Sosial dumping Ulikhet Avtalefestet pensjon (AFP)

Jack Narve Sæther - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Jack Narve Sæther sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Joachim Espe
2m 36s
Kongressen 2022 Ulikhet Seriøst Arbeidsliv Energipolitikk

Joachim Espe - LO Norge

Joachim Espe sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Joachim Espe
3m 4s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Utdanning Organisasjonsdebatt

Joachim Espe - - LO Norge

06.01.2022

Joachim Espe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jorge Alex Dahl
2m 57s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Internasjonalt Sosial dumping

Jorge Alex Dahl - - Vestland

Jorge Alex Dahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jørn Eggum
3m 0s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt

Jørn Eggum

Jørn Eggum sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Kine Asper Vistnes
2m 51s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass

Kine Asper Vistnes - Nordland

Kine Asper Vistnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Knut Øygard
1m 59s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.01.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 0s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 44s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
4m 15s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 8s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
2m 48s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 0s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 44s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
6m 35s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
3m 23s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 24s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 38s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
4m 7s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 23s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
3m 27s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 14s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 48s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 50s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 59s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 9s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 7s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
4m 52s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 8s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 21s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
10m 8s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Kristin Mulleng Sezer
3m 6s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Kristin Mulleng Sezer - - LO Norge

Kristin Mulleng Sezer sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Martin Fauchald
3m 18s
Kongressen 2022 Arbeid til alle Energipolitikk Klima og miljø Økonomi og samfunn Internasjonalt Ulikhet

Martin Fauchald - - LO Norge

Martin Fauchald sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mie Nielsen
0m 46s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Klima og miljø

Mie Nielsen - - LO Norge

Mie Nielsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Petter Vellesen
2m 50s
Kongressen 2022 Sosial dumping Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Petter Vellesen - - LO Norge

Petter Vellesen sitt innlegg i sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Richard Storevik
2m 52s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid

Richard Storevik - LO Norge

Richard Storevik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Roald Stykket
3m 6s
Kongressen 2022 Den norske modellen Sosial dumping Seriøst Arbeidsliv

Roald Stykket

Roald Stykket sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Silje Klemetvold
1m 55s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Silje Klemetvold - - LO Norge

Silje Klemetvold sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Steffen Høiland
0m 35s
Kongressen 2022

Steffen Høiland

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Steffen Høiland
2m 48s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø Solidaritetsarbeid

Steffen Høiland-1

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Steffen Høiland
3m 52s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Energipolitikk Den norske modellen

Steffen Høiland

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Steffen Høiland
2m 22s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Steffen Høiland - - Rogaland

06.02.2022

Steffen Høiland sitt innlegg i dagsorden punkt 6.Vedtekter

Steffen Høiland
1m 30s
Kongressen 2022

Steffen Høiland - - Rogaland

06.03.2022

Steffen Høiland sitt innlegg i

Stian Sagvold
3m 13s
Kongressen 2022 Energipolitikk Europa og EØS Klima og miljø

Stian Sagvold - - LO Norge

Stian Sagvold sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stian Sagvold
0m 40s
Kongressen 2022

Stian Sagvold

Stian Sagvold sitt innlegg i dagsorden pkt. 2 Konstituering

Stig Aimar Hansen
2m 46s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Organisasjonsdebatt

Stig Aimar Hansen - - LO Norge

06.01.2022

Stig Aimar Hansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ståle Knoff Johansen
3m 6s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt Europa og EØS Klima og miljø

Ståle Knoff Johansen - - LO Norge

Ståle Knoff Johansen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Svein Erik Veie
2m 14s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt Europa og EØS Solidaritetsarbeid

Svein Erik Veie - - LO Norge

Svein Erik Veie sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Synøve Bergan
3m 16s
Kongressen 2022 Klima og miljø

Synøve Bergan - - LO Norge

Synøve Bergan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Synøve Bergan
3m 6s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Synøve Bergan - - LO Norge

06.01.2022

Synøve Bergan sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Tom-Magne Nordli
1m 59s
Kongressen 2022 Ung i LO Medlemsdebatt

Tom-Magne Nordli - - LO Norge

06.01.2022

Tom-Magne Nordli sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Vidar Schei
2m 7s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø

Vidar Schei - Viken

Vidar Schei sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Vidar Schei
2m 55s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid Medbestemmelse

Vidar Schei - - Viken

06.01.2022

Vidar Schei sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Vidar Schei
2m 43s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Vidar Schei - - Viken

06.02.2022

Vidar Schei sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter