Arkiv

Tøm filter
Viser 50 av 359
Alexander Liane
2m 52s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Ung i LO

Alexander Liane - - LO Norge

06.01.2022

Alexander Liane sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ann Merethe Larsos Kristensen
1m 8s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Økonomi og samfunn

Ann Merethe Larsos Kristensen - - LO Norge

Ann Merethe Larsos Kristensen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Anne Green Nilsen - - Oslo

Anne Green Nilsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 55s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
9m 4s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
0m 6s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
1m 35s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Bjørg Jorun Tapio
3m 16s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt

Bjørg Jorun Tapio - - Troms og Finnmark

06.01.2022

Bjørg Jorun Tapio sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Christin Haslestad
1m 4s
Kongressen 2022 Utdanning

Christin Haslestad - - LO Norge

06.01.2022

Christin Haslestad sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Fauzia Hussain Wiik
0m 18s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Sosial dumping

Fauzia-Hussain-Wiik

Fauzia Hussain Wiik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Fauzia Hussain-Wiik
0m 1s
Kongressen 2022

Fauzia Hussain-Wiik - LO Norge

Fauzia Hussain-Wiik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Fauzia Hussain-Wiik
2m 13s
Kongressen 2022 Tariff Den norske modellen

Fauzia Hussain-Wiik - LO Norge

Fauzia Hussain-Wiik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Frode Lagset
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Utdanning

Frode Lagset - - LO Norge

Frode Lagset sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Gerd Øiahals
1m 23s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Gerd Øiahals - - Viken

06.02.2022

Gerd Øiahals sitt innlegg i vedtekter punkt 6. Vedtekter

Hans Fredrik Danielsen
2m 38s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv Tariff

Hans Fredrik Danielsen - - Troms og Finnmark

Hans Fredrik Danielsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Hans-Petter Gilleshammer
3m 0s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Økonomi og samfunn

Hans-Petter Gilleshammer - - Vestland

Hans-Petter Gilleshammer sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Helge Arild Sporsheim
3m 41s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Helge Arild Sporsheim

Helge Arild Sporsheimsitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Ingunn Reistad Jacobsen
3m 14s
Kongressen 2022 Tariff Organisasjonsdebatt

Ingunn Reistad Jacobsen - - LO Norge

06.01.2022

Ingunn Reistad Jacobsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Iren Mari Luther
2m 13s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Iren Mari Luther - - Oslo

Iren Mari Luther sitt innlegg i

Jeanette Lea Romslo
2m 35s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Jeanette Lea Romslo - - LO Norge

Jeanette Lea Romslo sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jeanette Lea Romslo
2m 16s
Kongressen 2022 Ung i LO

Jeanette Lea Romslo - - LO Norge

06.01.2022

Jeanette Lea Romslo sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

John-Peder Denstad
3m 9s
Kongressen 2022 Energipolitikk Europa og EØS Sykepenger

John-Peder Denstad - LO Norge

John-Peder Denstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

John-Peder Denstad
3m 20s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Organisasjonsdebatt

John-Peder Denstad - - LO Norge

06.01.2022

John-Peder Denstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

John-Peder Denstad
4m 39s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Energipolitikk

John-Peder Denstad

John-Peder Denstad sitt sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Jon-Inge Hagebakken
2m 56s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Jon-Inge Hagebakken - - LO Norge

Jon-Inge Hagebakken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jorge Del Pino
3m 20s
Kongressen 2022 Ulikhet Utdanning Kompetanse

Jorge Del Pino - - Nordland

Jorge Del Pino sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jorge Del Pino
2m 42s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Jorge Del Pino - - Nordland

06.01.2022

Jorge Del Pino sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jorunn Helene Mikkelsen
3m 10s
Kongressen 2022 Internasjonalt Økonomi og samfunn Samferdsel og infrastruktur

Jorunn Helene Mikkelsen - - Troms og Finnmark

Jorunn Helene Mikkelsen sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Karianne Sten Solheim
2m 15s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Karianne Sten Solheim - - Innlandet

06.01.2022

Karianne Sten Solheim sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Marianne Hirzel
3m 0s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Marianne Hirzel - - Rogaland

06.01.2022

Marianne Hirzel sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Marianne Nilsen Skjønstad
3m 7s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Marianne Nilsen Skjønstad - Vestfold og Telemark

Marianne Nilsen Skjønstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Marianne Solberg
3m 12s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeidsmiljø

Marianne Solberg - - LO Norge

Marianne Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

May-Britt Sundal
3m 6s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Kompetanse

May-Britt Sundal - - Viken

May-Britt Sundal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Merethe Solberg
2m 39s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Olje og gass Seriøst Arbeidsliv

Merethe Solberg - - LO Norge

Merethe Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mette Nord
0m 27s
Kongressen 2022

Mette Nord - - LO Norge

06.01.2022

Mette Nord sitt innlegg i

Odd Haldgeir Larsen
1m 4s
Kongressen 2022 Utdanning

Odd Haldgeir Larsen - - Viken

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Odd Haldgeir Larsen
2m 55s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Odd Haldgeir Larsen - - Viken

06.01.2022

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Olaug Skau
2m 54s
Kongressen 2022 Den norske modellen Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Olaug Skau - Vestfold og Telemark

Olaug Skau sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Olaug Skau
2m 57s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid

Olaug Skau - - Vestfold og Telemark

06.01.2022

Olaug Skau sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ole Roger Berg
2m 59s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Ole Roger Berg

Ole Roger Berg sitt innlegg til dagsorden pkt. 8. Handlingsprogrammet

Ole Roger Berg
5m 12s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Ole Roger Berg

Ole Roger Berg sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Ole Roger Berg
0m 32s
Kongressen 2022

Ole Roger Berg - - LO Norge

06.03.2022

Ole Roger Berg sitt innlegg i

Rita Jordal
2m 48s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Kompetanse

Rita Jordal - - Vestland

Rita Jordal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Siri Follerås
3m 8s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn

Siri Follerås - - LO Norge

Siri Follerås sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stein Guldbrandsen
2m 59s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Samferdsel og infrastruktur

Stein Guldbrandsen - - Oslo

Stein Guldbrandsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tarjei Leistad
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Solidaritetsarbeid

Tarjei Leistad - - Trøndelag

Tarjei Leistadsitt innlegg i dagsorden punkt 8

Trond Finstad
2m 7s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Sosial dumping

Trond Finstad - Viken

Trond Finstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Victoria De Oliveira
3m 4s
Kongressen 2022 Ung i LO Klima og miljø Olje og gass

Victoria De Oliveira

Victoria De Oliveira sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Victoria De Oliveira
2m 51s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Victoria De Oliveira - - LO Norge

06.01.2022

Victoria De Oliveira sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ørjan Myrmel
3m 12s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Den norske modellen

Ørjan Myrmel - Vestland

Ørjan Myrmel sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet