Arkiv

Tøm filter
Viser 38 av 359
Anders Hovind
2m 51s
Kongressen 2022 Klima og miljø Tariff Økonomi og samfunn

Anders Hovind - - Viken

Anders Hovind sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Bente Seljebakken Klausen
2m 22s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Bente Seljebakken Klausen - LO Norge

Bente Seljebakken Klausen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Brede Edvardsen
2m 42s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Seriøst Arbeidsliv

Brede Edvardsen - - Viken

06.01.2022

Brede Edvardsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Charlott Pedersen
2m 19s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP)

Charlott Pedersen

Charlott Pedersen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Charlott Pedersen
2m 12s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Charlott Pedersen - - Viken

06.01.2022

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Dag-Einar Sivertsen
3m 12s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv

Dag-Einar Sivertsen - - Oslo

Dag-Einar Sivertsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Elin Sørensen
2m 23s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Elin Sørensen - - LO Norge

06.02.2022

Elin Sørensen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Fredrik Winger-Solvang
2m 55s
Kongressen 2022 Tariff

Fredrik Winger-Solvang - LO Norge

Fredrik Winger-Solvang sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Gunnar Holm
3m 22s
Kongressen 2022 Klima og miljø Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Arbeid til alle Avtalefestet pensjon (AFP) Den norske modellen Utdanning

Gunnar Holm - - LO Norge

Gunnar Holm sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Joachim Espe
2m 36s
Kongressen 2022 Ulikhet Seriøst Arbeidsliv Energipolitikk

Joachim Espe - LO Norge

Joachim Espe sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Joachim Espe
3m 4s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Utdanning Organisasjonsdebatt

Joachim Espe - - LO Norge

06.01.2022

Joachim Espe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jon Oddvar Holthe
3m 27s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jon Oddvar Holthe
2m 8s
Kongressen 2022 LO-studentene Organisasjonsdebatt

Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

06.01.2022

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jørgen Melve
2m 46s
Kongressen 2022 Utdanning Økonomi og samfunn Klima og miljø

Jørgen Melve - - Vestland

Jørgen Melve sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Klaus Lintho
2m 57s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn

Klaus Lintho - - LO Norge

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Klaus Lintho
0m 29s
Kongressen 2022

Klaus Lintho - - LO Norge

06.01.2022

Klaus Lintho sitt innlegg til forretningsorden i pkt. 5 LOs egen organisasjon

Klaus Lintho
3m 0s
Kongressen 2022 Ung i LO Seriøst Arbeidsliv

Klaus Lintho - - LO Norge

06.01.2022

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Klaus Lintho
3m 0s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Klaus Lintho - - LO Norge

06.02.2022

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Lena Reitan
3m 37s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn Ulikhet Solidaritetsarbeid

Lena Reitan - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lena Reitan
2m 40s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Lena Reitan - - Viken

06.01.2022

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Marianne Solberg
3m 12s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeidsmiljø

Marianne Solberg - - LO Norge

Marianne Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Frette Opsahl
3m 9s
Kongressen 2022 Boligpolitikk Økonomi og samfunn Ulikhet

Marit Frette Opsahl - - LO Norge

Marit Frette Opsahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Frette Opsahl
1m 57s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Marit Frette Opsahl - - LO Norge

06.02.2022

Marit Frette Opsahl sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Markus Hansen
3m 1s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Medbestemmelse

Markus Hansen - LO Norge

Markus Hansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Martin Kvalvik
2m 55s
Kongressen 2022 Klima og miljø Energipolitikk Olje og gass

Martin Kvalvik - LO Norge

Martin Kvalvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

May-Britt Sundal
3m 6s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Kompetanse

May-Britt Sundal - - Viken

May-Britt Sundal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Merethe Solberg
2m 39s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Olje og gass Seriøst Arbeidsliv

Merethe Solberg - - LO Norge

Merethe Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mohammed Malik
3m 31s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Mohammed Malik - - LO Norge

06.02.2022

Mohammed Malik sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Naemy Trandum Aasen
2m 47s
Kongressen 2022 Kompetanse Utdanning Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Naemy Trandum Aasen - LO Norge

Naemy Trandum Aasen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Odd Haldgeir Larsen
1m 4s
Kongressen 2022 Utdanning

Odd Haldgeir Larsen - - Viken

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Signe Kroken
2m 53s
Kongressen 2022 Den norske modellen Et likestilt arbeidsliv Medbestemmelse Utdanning Ulikhet Seriøst Arbeidsliv Økonomi og samfunn

Signe Kroken - - LO Norge

06.01.2022

Signe Kroken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stig Aimar Hansen
2m 46s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Organisasjonsdebatt

Stig Aimar Hansen - - LO Norge

06.01.2022

Stig Aimar Hansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Tone Cathrine Hartz
1m 9s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn Ulikhet

Tone Cathrine Hartz - - Viken

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tone Cathrine Hartz
1m 3s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Tone Cathrine Hartz - - Viken

06.01.2022

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Trond Finstad
2m 7s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Sosial dumping

Trond Finstad - Viken

Trond Finstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Vidar Schei
2m 7s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø

Vidar Schei - Viken

Vidar Schei sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Vidar Schei
2m 55s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid Medbestemmelse

Vidar Schei - - Viken

06.01.2022

Vidar Schei sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Vigdis Rekdahl
2m 1s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet

Vigdis Rekdahl - - LO Norge

06.01.2022

Vigdis Rekdahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8