Arkiv

Tøm filter
Viser 79 av 359
Alida Johanne Domaas
3m 9s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn

Alida Johanne Domaas - - LO Norge

Alida Johanne Domaas sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Alida Johanne Domaas
3m 52s
Kongressen 2022 LO-studentene Ung i LO

Alida Johanne Domaas

Alida Johanne Domaas sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Anders Hovind
2m 37s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Anders Hovind - - Viken

06.01.2022

Anders Hovind sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Anne Berit Aker Hansen
3m 7s
Kongressen 2022 Klima og miljø Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Anne Berit Aker Hansen - - LO Norge

Anne Berit Aker Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Anne Green Nilsen - - Oslo

Anne Green Nilsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 55s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
9m 4s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
0m 6s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
1m 35s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Are Bøhm
2m 45s
Kongressen 2022 Energipolitikk

Are Bøhm - - LO Norge

Are Bøhm sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Arnstein Aasestrand
3m 11s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur

Arnstein Aasestrand - - Viken

Arnstein Aasestrand sitt innlegg i

Asle Aase
3m 20s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Asle Aase - - LO Norge

06.01.2022

Asle Aase sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Asle Reime
2m 18s
Kongressen 2022

Asle Reime - - LO Norge

Asle Reime sitt innlegg i

Aud Marit Sollid
3m 40s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Aud Marit Sollid

Aud Marit Sollid sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Bjørn Halvorsen
2m 54s
Kongressen 2022 Klima og miljø Internasjonalt

Bjørn Halvorsen - Oslo

Bjørn Halvorsen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Bjørn Halvorsen
3m 1s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Bjørn Halvorsen - - Oslo

06.01.2022

Bjørn Halvorsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Cay Nordhaug
3m 9s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Kompetanse

Cay Nordhaug - - LO Norge

Cay Nordhaug sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Cay Nordhaug
2m 30s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Cay Nordhaug - - LO Norge

06.01.2022

Cay Nordhaug sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Chris Gøran Holstad
2m 23s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Chris Gøran Holstad - - Rogaland

06.01.2022

Chris Gøran Holstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Christine Thomassen
2m 37s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Christine Thomassen - Viken

Christine Thomassen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Christopher Beckham
3m 2s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Christopher Beckham

Christopher Beckham sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Christopher Beckham
1m 56s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Solidaritetsarbeid Seriøst Arbeidsliv

Christopher Beckham - - LO Norge

06.01.2022

Christopher Beckham sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Eirik Birkeland
2m 40s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Eirik Birkeland - - Rogaland

Eirik Birkeland sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Eirik Birkeland
2m 1s
Kongressen 2022 Den norske modellen Fagligpolitisk samarbeid Medlemsdebatt Ung i LO

Eirik Birkeland - - Rogaland

06.01.2022

Eirik Birkeland sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ellen Dalen
2m 42s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø

Ellen Dalen - - Oslo

Ellen Dalen sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Ellen Dalen
2m 25s
Kongressen 2022 Tariff Organisasjonsdebatt

Ellen Dalen - - Oslo

06.01.2022

Ellen Dalen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Fredrik T. Oftebro
2m 51s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv

Fredrik T. Oftebro - - Oslo

Fredrik T. Oftebro sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Frode Lagset
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Utdanning

Frode Lagset - - LO Norge

Frode Lagset sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Frode Larsen
3m 18s
Kongressen 2022 Olje og gass Klima og miljø Energipolitikk Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Frode Larsen - - LO Norge

Frode Larsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Gudrun Høverstad
2m 59s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Gudrun Høverstad - - LO Norge

Gudrun Høverstad sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Heidi Apeland
2m 57s
Kongressen 2022 Klima og miljø Økonomi og samfunn

Heidi Apeland

Heidi Apeland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Helge Arild Sporsheim
3m 41s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Helge Arild Sporsheim

Helge Arild Sporsheimsitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Herdem Trønnes
3m 32s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Utdanning

Herdem Trønnes - - LO Norge

Herdem Trønnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingard Haugeberg
2m 0s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass

Ingard Haugeberg - - Oslo

Ingard Haugeberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingard Haugeberg
2m 44s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Ingard Haugeberg - - Oslo

06.01.2022

Ingard Haugeberg sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Inger Kristin Byberg
2m 52s
Kongressen 2022 Olje og gass Klima og miljø

Inger Kristin Byberg - - Oslo

Inger Kristin Byberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingunn Gjerstad
3m 4s
Kongressen 2022 Klima og miljø Internasjonalt Solidaritetsarbeid Olje og gass

Ingunn Gjerstad - - Oslo

Ingunn Gjerstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingunn Gjerstad
3m 39s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Organisasjonsdebatt

Ingunn Gjerstad - - Oslo

06.01.2022

Ingunn Gjerstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ingunn Strand Johansen
2m 55s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Et likestilt arbeidsliv Internasjonalt

Ingunn Strand Johansen

Ingunn Strand Johansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Iren Mari Luther
2m 13s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Iren Mari Luther - - Oslo

Iren Mari Luther sitt innlegg i

Jan Haugen
3m 10s
Kongressen 2022 Klima og miljø Energipolitikk Samferdsel og infrastruktur

Jan Haugen - - LO Norge

Jan Haugen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jan Olav Andersen
3m 8s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Jan Olav Andersen - - LO Norge

Jan Olav Andersen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jeanette Lea Romslo
2m 35s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Jeanette Lea Romslo - - LO Norge

Jeanette Lea Romslo sitt innlegg i dagsorden punkt 8

John Thomas Suhr
3m 10s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet

John Thomas Suhr - Oslo

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden punkt 8

John Thomas Suhr
2m 59s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

John Thomas Suhr - - Oslo

06.01.2022

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jørn Eggum
3m 0s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt

Jørn Eggum

Jørn Eggum sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Karl Hans Braut
2m 44s
Kongressen 2022 Utdanning Økonomi og samfunn

Karl Hans Braut - - Rogaland

Karl Hans Braut sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Kjersti Barsok
3m 7s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Klima og miljø

Kjersti Barsok - - LO Norge

Kjersti Barsok sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Knut Øygard
1m 59s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.01.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Kristin Mulleng Sezer
3m 6s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Kristin Mulleng Sezer - - LO Norge

Kristin Mulleng Sezer sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Leif Ritter
2m 58s
Kongressen 2022 Internasjonalt Europa og EØS Økonomi og samfunn

Leif Ritter - - LO Norge

Leif Ritter sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lisbeth Norshus
3m 35s
Kongressen 2022 Ulikhet

Lisbeth Norshus - - LO Norge

Lisbeth Norshus Fsitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marc Gayorfar
2m 43s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Marc Gayorfar - LO Norge

Marc Gayorfar sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Selfors Isaksen
1m 52s
Kongressen 2022 Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Marit Selfors Isaksen - - LO Norge

Marit Selfors Isaksen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Selfors Isaksen
2m 18s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Marit Selfors Isaksen - - LO Norge

06.01.2022

Marit Selfors Isaksen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Merethe Solberg
2m 28s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Merethe Solberg - - LO Norge

06.01.2022

Merethe Solberg sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Mikael Schevik
2m 52s
Kongressen 2022 Utdanning LO-studentene Kompetanse

Mikael Schevik - - LO Norge

Mikael Schevik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mikael Schevik
2m 53s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid

Mikael Schevik - - LO Norge

06.01.2022

Mikael Schevik sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Mimmi Kvisvik
3m 3s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Solidaritetsarbeid

Mimmi Kvisvik - LO Norge

Mimmi Kvisvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Natalia Zubillaga
2m 57s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Ulikhet Økonomi og samfunn

Natalia Zubillaga - - LO Norge

Natalia Zubillaga sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Natalia Zubillaga
2m 30s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Natalia Zubillaga - - LO Norge

06.01.2022

Natalia Zubillaga sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Odd Haldgeir Larsen
2m 55s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Odd Haldgeir Larsen - - Viken

06.01.2022

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ole Henrik Kråkenes
2m 12s
Kongressen 2022

Ole Henrik Kråkenes - - Rogaland

Ole Henrik Kråkenes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ole Henrik Kråkenes
1m 53s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Ole Henrik Kråkenes - - Rogaland

06.01.2022

Ole Henrik Kråkenes sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ommund Stokka
2m 53s
Kongressen 2022 Tariff

Ommund Stokka - - Rogaland

Ommund Stokka sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ommund Stokka
2m 59s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Ommund Stokka - - Rogaland

06.01.2022

Ommund Stokka sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Per Øistein Kivijärvi
3m 2s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeidsmiljø Psykisk Helse

Per Øistein Kivijärvi - - Viken

Per Øistein Kivijärvi sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Per Øistein Kivijärvi
3m 3s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Seriøst Arbeidsliv Psykisk Helse

Per Øistein Kivijärvi - - Viken

06.01.2022

Per Øistein Kivijärvi sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Petter Vellesen
2m 50s
Kongressen 2022 Sosial dumping Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Petter Vellesen - - LO Norge

Petter Vellesen sitt innlegg i sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Runa Hjertø
2m 46s
Kongressen 2022 Et likestilt arbeidsliv Solidaritetsarbeid

Runa Hjertø - - LO Norge

Runa Hjertø sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Siri Follerås
3m 8s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn

Siri Follerås - - LO Norge

Siri Follerås sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stein Guldbrandsen
2m 59s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Samferdsel og infrastruktur

Stein Guldbrandsen - - Oslo

Stein Guldbrandsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stina Baarne Hassel
3m 6s
Kongressen 2022 Privatisering

Stina Baarne Hassel - LO Norge

Stina Baarne Hassel sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Tone Janikke Gummesen Thon
1m 17s
Kongressen 2022 Sykefravær Sykepenger Ulikhet

Tone Janikke Gummesen Thon - - Viken

06.01.2022

Tone Janikke Gummesen Thon sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tor Egil Vangstad
3m 21s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn

Tor Egil Vangstad - - Viken

Tor Egil Vangstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Trine Hansen Stavland
1m 44s
Kongressen 2022 LO-studentene Utdanning

Trine Hansen Stavland - - LO Norge

06.01.2022

Trine Hansen Stavland sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Victoria De Oliveira
3m 4s
Kongressen 2022 Ung i LO Klima og miljø Olje og gass

Victoria De Oliveira

Victoria De Oliveira sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Victoria De Oliveira
2m 51s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Victoria De Oliveira - - LO Norge

06.01.2022

Victoria De Oliveira sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ørjan Normann
3m 26s
Kongressen 2022 Energipolitikk Olje og gass Økonomi og samfunn

Ørjan Normann - - LO Norge

Ørjan Normann sitt innlegg i dagsorden punkt 8