Arkiv

Tøm filter
Viser 19 av 359
Alexander Liane
2m 52s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Ung i LO

Alexander Liane - - LO Norge

06.01.2022

Alexander Liane sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Anne Green Nilsen - - Oslo

Anne Green Nilsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Svendsvoll
1m 19s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP)

Anne Svendsvoll - - Agder

Anne Svendsvoll sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Arild Håvik
2m 1s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Tariff

Arild Håvik - - Rogaland

Arild Håvik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Bjørnar Dahle
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Bjørnar Dahle - Møre og Romsdal

Bjørnar Dahle sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Charlott Pedersen
2m 19s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP)

Charlott Pedersen

Charlott Pedersen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Christian Justnes
3m 4s
Kongressen 2022 Energipolitikk Avtalefestet pensjon (AFP)

Christian Justnes - - LO Norge

Christian Justnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Frode Engen
1m 36s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Utdanning

Frode Engen - - LO Norge

Frode Engen sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Gudrun Høverstad
2m 59s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Gudrun Høverstad - - LO Norge

Gudrun Høverstad sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Gunnar Holm
3m 22s
Kongressen 2022 Klima og miljø Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Arbeid til alle Avtalefestet pensjon (AFP) Den norske modellen Utdanning

Gunnar Holm - - LO Norge

Gunnar Holm sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jack Narve Sæther
3m 4s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv Arbeidsmiljø Sosial dumping Ulikhet Avtalefestet pensjon (AFP)

Jack Narve Sæther - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Jack Narve Sæther sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jarle Wilhelmsen
2m 58s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Kompetanse

Jarle Wilhelmsen - - Vestland

Jarle Wilhelmsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

John Thomas Suhr
3m 10s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet

John Thomas Suhr - Oslo

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jonny Meland
3m 8s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Et likestilt arbeidsliv

Jonny Meland

Jonny Meland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Lena Reitan
3m 37s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn Ulikhet Solidaritetsarbeid

Lena Reitan - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Steffen Høiland
3m 52s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Energipolitikk Den norske modellen

Steffen Høiland

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Tor Egil Vangstad
3m 21s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn

Tor Egil Vangstad - - Viken

Tor Egil Vangstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Venke Marie Heimdal
2m 10s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Venke Marie Heimdal - - LO Norge

Venke Marie Heimdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Øivind Wallentinsen
2m 56s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP)

Øivind Wallentinsen - - Rogaland

Øivind Wallentinsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8