Arkiv

Tøm filter
Viser 359 av 359

5. LOs egen organisasjon

10. valg

Den fagligpolitiske situasjonen debatt

Den fagligpolitiske situasjonen

LOs handlingsprogram 10.00

LOs handlingsprogram Debatt

Kulturelt innslag fra 4:47:20 Utdeling av likestillingsprisen fra 5:00:00 LOs handlingsprogram fortsetter.

Hilsningstaler

Direkte fra LO-kongressen

LO-kongressen er over for denne gang. Takk til alle som deltok på Norges største politiske verksted.

LO tar kampen mot økende ulikhet!

De økonomiske forskjellene i Norge har økt. De som har mest fra før får mer å rutte med, mens gapet til de som har mindre blir stadig større. Økonomisk og sosial ulikhet er en av de største politiske utfordringene vi står overfor som samfunn.

Alexander Liane
2m 52s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Ung i LO

Alexander Liane - - LO Norge

06.01.2022

Alexander Liane sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Alida Johanne Domaas
3m 9s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn

Alida Johanne Domaas - - LO Norge

Alida Johanne Domaas sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Alida Johanne Domaas
2m 21s
Kongressen 2022 LO-studentene Ung i LO Organisasjonsdebatt

Alida Johanne Domaas - - LO Norge

06.01.2022

Alida Johanne Domaas sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Alida Johanne Domaas
3m 52s
Kongressen 2022 LO-studentene Ung i LO

Alida Johanne Domaas

Alida Johanne Domaas sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Anders Hovind
2m 51s
Kongressen 2022 Klima og miljø Tariff Økonomi og samfunn

Anders Hovind - - Viken

Anders Hovind sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anders Hovind
2m 37s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Anders Hovind - - Viken

06.01.2022

Anders Hovind sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Anita Johansen
3m 32s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Klima og miljø Internasjonalt Solidaritetsarbeid Økonomi og samfunn

Anita Johansen - - LO Norge

06.01.2022

Anita Johansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Ann Elise Hildebrandt
3m 4s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Økonomi og samfunn

Ann Elise Hildebrandt - - LO Norge

06.01.2022

Ann Elise Hildebrandt sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Ann Merethe Larsos Kristensen
1m 8s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Økonomi og samfunn

Ann Merethe Larsos Kristensen - - LO Norge

Ann Merethe Larsos Kristensen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Berit Aker Hansen
3m 7s
Kongressen 2022 Klima og miljø Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Anne Berit Aker Hansen - - LO Norge

Anne Berit Aker Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Anne Green Nilsen - - Oslo

Anne Green Nilsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Anne Green Nilsen
3m 55s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
9m 4s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
0m 6s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Green Nilsen
1m 35s
Kongressen 2022

Anne Green Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Anne Green Nilsen sitt innlegg i

Anne Svendsvoll
1m 19s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP)

Anne Svendsvoll - - Agder

Anne Svendsvoll sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Are Bøhm
2m 45s
Kongressen 2022 Energipolitikk

Are Bøhm - - LO Norge

Are Bøhm sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Are Tomasgard
19m 19s
Kongressen 2022

Are Tomasgard - - LO Norge

06.03.2022

Are Tomasgard sitt innlegg i

Arild Håvik
2m 1s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Tariff

Arild Håvik - - Rogaland

Arild Håvik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Arnfinn Hansen
2m 30s
Kongressen 2022 Ung i LO Utdanning

Arnfinn Hansen - - Vestfold og Telemark

Arnfinn Hansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Arnfinn Hansen
2m 27s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Arnfinn Hansen - - Vestfold og Telemark

06.01.2022

Arnfinn Hansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Arnfinn Hansen
0m 55s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Arnfinn Hansen - - Vestfold og Telemark

06.02.2022

Arnfinn Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Arnstein Aasestrand
3m 11s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur

Arnstein Aasestrand - - Viken

Arnstein Aasestrand sitt innlegg i

Arnstein Aasestrand
1m 45s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Arnstein Aasestrand - - Viken

06.02.2022

Arnstein Aasestrand sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Arnstein Kolstad
2m 52s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Arnstein Kolstad - - Trøndelag

06.01.2022

Arnstein Kolstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Asle Aase
3m 20s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Asle Aase - - LO Norge

06.01.2022

Asle Aase sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Asle Reime
2m 18s
Kongressen 2022

Asle Reime - - LO Norge

Asle Reime sitt innlegg i

Astrid Reistad
3m 16s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Astrid Reistad - - Trøndelag

Astrid Reistad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Astrid Reistad
1m 37s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Astrid Reistad - - Trøndelag

06.01.2022

Astrid Reistad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Atle Rasmussen
2m 58s
Kongressen 2022 Ung i LO Arbeidsmiljø Seriøst Arbeidsliv

Atle Rasmussen - - Vestland

Atle Rasmussen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Atle Rasmussen
1m 53s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Atle Rasmussen - - Vestland

06.01.2022

Atle Rasmussen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Atle Tranøy
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Energipolitikk Klima og miljø

Atle Tranøy - Vestland

Atle Tranøy sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Atle Tranøy
0m 43s
Kongressen 2022

Atle Tranøy - - Vestland

06.03.2022

Atle Tranøy sitt innlegg i

Atle Tranøy
0m 58s
Kongressen 2022

Atle Tranøy - - Vestland

06.03.2022

Atle Tranøy sitt innlegg i

Aud Marit Sollid
3m 40s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Aud Marit Sollid

Aud Marit Sollid sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Aud Marit Sollid
3m 54s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Olje og gass Klima og miljø Europa og EØS Kompetanse

Aud Marit Sollid - - Oslo

06.01.2022

Aud Marit Sollid sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Barbro Elin Nærø
1m 53s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Barbro Elin Nærø - - Rogaland

Barbro Elin Nærø sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Beate Steinsvik
2m 19s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Ulikhet

Beate Steinsvik - - LO Norge

06.01.2022

Beate Steinsvik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Bente Seljebakken Klausen
2m 22s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Bente Seljebakken Klausen - LO Norge

Bente Seljebakken Klausen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Bernhard Brunes
2m 44s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Ung i LO

Bernhard Brunes - - Rogaland

06.01.2022

Bernhard Brunes sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Bjørg Jorun Tapio
3m 16s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt

Bjørg Jorun Tapio - - Troms og Finnmark

06.01.2022

Bjørg Jorun Tapio sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Bjørn Halvorsen
2m 54s
Kongressen 2022 Klima og miljø Internasjonalt

Bjørn Halvorsen - Oslo

Bjørn Halvorsen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Bjørn Halvorsen
3m 1s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Bjørn Halvorsen - - Oslo

06.01.2022

Bjørn Halvorsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Bjørn Sigurd Svingen
3m 7s
Kongressen 2022 Energipolitikk

Bjørn Sigurd Svingen - LO Norge

Bjørn Sigurd Svingen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Bjørn Sigurd Svingen
3m 0s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt

Bjørn Sigurd Svingen - - LO Norge

06.01.2022

Bjørn Sigurd Svingen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Bjørn Sigurd Svingen
1m 49s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Bjørn Sigurd Svingen - - LO Norge

06.02.2022

Bjørn Sigurd Svingen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Bjørn Sigurd Svingen
0m 18s
Kongressen 2022

Bjørn Sigurd Svingen - - LO Norge

06.03.2022

Bjørn Sigurd Svingen sitt innlegg i

Bjørn Tore Bråten
1m 30s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv

Bjørn Tore Bråten - - Nordland

Bjørn Tore Bråten sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Bjørn Tore Kyllo
2m 15s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Internasjonalt

Bjørn Tore Kyllo - - LO Norge

Bjørn Tore Kyllo sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Bjørnar Dahle
3m 5s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Bjørnar Dahle - Møre og Romsdal

Bjørnar Dahle sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Bjørnar Dahle
2m 51s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Bjørnar Dahle - - Møre og Romsdal

06.02.2022

Bjørnar Dahle sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Brede Edvardsen
2m 42s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Seriøst Arbeidsliv

Brede Edvardsen - - Viken

06.01.2022

Brede Edvardsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Bård Grasdalen
1m 1s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Bård Grasdalen - - LO Norge

06.02.2022

Bård Grasdalen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Cay Nordhaug
3m 9s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Kompetanse

Cay Nordhaug - - LO Norge

Cay Nordhaug sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Cay Nordhaug
2m 30s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Cay Nordhaug - - LO Norge

06.01.2022

Cay Nordhaug sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Cecilie Søllesvik
3m 1s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Cecilie Søllesvik - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Cecilie Søllesvik sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Cecilie Therese Lund
3m 3s
Kongressen 2022 LO-studentene Energipolitikk Økonomi og samfunn Ulikhet Utdanning

Cecilie Therese Lund - - Møre og Romsdal

Cecilie Therese Lund sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Cecilie Therese Lund
2m 58s
Kongressen 2022 LO-studentene Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt Utdanning

Cecilie Therese Lund - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Cecilie Therese Lund sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Charlott Pedersen
2m 19s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP)

Charlott Pedersen

Charlott Pedersen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Charlott Pedersen
2m 12s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Charlott Pedersen - - Viken

06.01.2022

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Charlott Pedersen
2m 41s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Tariff Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Charlott Pedersen - - Viken

06.01.2022

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Chris Gøran Holstad
3m 25s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Kompetanse Utdanning

Chris Gøran Holstad - - Rogaland

Chris Gøran Holstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Chris Gøran Holstad
2m 23s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Chris Gøran Holstad - - Rogaland

06.01.2022

Chris Gøran Holstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Chris Gøran Holstad
0m 32s
Kongressen 2022

Chris Gøran Holstad - - Rogaland

06.03.2022

Chris Gøran Holstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Christian Justnes
3m 4s
Kongressen 2022 Energipolitikk Avtalefestet pensjon (AFP)

Christian Justnes - - LO Norge

Christian Justnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Christian Justnes
0m 29s
Kongressen 2022

Christian Justnes - - LO Norge

06.03.2022

Christian Justnes sitt innlegg i

Christian Lillebråten
1m 33s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Sosial dumping

Christian Lillebråten - - Møre og Romsdal

Christian Lillebråten sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Christian Lillebråten
1m 48s
Kongressen 2022 Medbestemmelse

Christian Lillebråten - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Christian Lillebråten sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Christin Haslestad
1m 4s
Kongressen 2022 Utdanning

Christin Haslestad - - LO Norge

06.01.2022

Christin Haslestad sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Christine Thomassen
2m 37s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Christine Thomassen - Viken

Christine Thomassen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Christine Thomassen
2m 44s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Christine Thomassen - - Viken

06.01.2022

Christine Thomassen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Christoffer Heggholmen
1m 58s
Kongressen 2022 Kompetanse Utdanning Klima og miljø

Christoffer Heggholmen - - LO Norge

Christoffer Heggholmen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Christopher Beckham
3m 2s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Christopher Beckham

Christopher Beckham sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Christopher Beckham
1m 56s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Solidaritetsarbeid Seriøst Arbeidsliv

Christopher Beckham - - LO Norge

06.01.2022

Christopher Beckham sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Dag-Einar Sivertsen
3m 12s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv

Dag-Einar Sivertsen - - Oslo

Dag-Einar Sivertsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Eirik Birkeland
2m 40s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Eirik Birkeland - - Rogaland

Eirik Birkeland sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Eirik Birkeland
2m 1s
Kongressen 2022 Den norske modellen Fagligpolitisk samarbeid Medlemsdebatt Ung i LO

Eirik Birkeland - - Rogaland

06.01.2022

Eirik Birkeland sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Elin Løset Vie
1m 21s
Kongressen 2022 Klima og miljø Økonomi og samfunn Olje og gass

Elin Løset Vie - - LO Norge

06.01.2022

Elin Løset Vie sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Elin Løset Vie
1m 24s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Elin Løset Vie - - LO Norge

06.02.2022

Elin Løset Vie sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Elin Sørensen
2m 23s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Elin Sørensen - - LO Norge

06.02.2022

Elin Sørensen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Elisabeth Steen
2m 53s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Økonomi og samfunn Medbestemmelse

Elisabeth Steen - Troms og Finnmark

Elisabeth Steen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Elisabeth Sundset
3m 31s
Kongressen 2022 Et likestilt arbeidsliv Økonomi og samfunn

Elisabeth Sundset

Elisabeth Sundset sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Ellen Dalen
2m 42s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø

Ellen Dalen - - Oslo

Ellen Dalen sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Ellen Dalen
2m 25s
Kongressen 2022 Tariff Organisasjonsdebatt

Ellen Dalen - - Oslo

06.01.2022

Ellen Dalen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ellisiv Lindkvist
3m 3s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Utdanning Økonomi og samfunn

Ellisiv Lindkvist - - LO Norge

06.01.2022

Ellisiv Lindkvist sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Endre Sjøvoll
1m 55s
Kongressen 2022 Den norske modellen Utdanning Ung i LO Kompetanse Seriøst Arbeidsliv

Endre Sjøvoll - - LO Norge

06.01.2022

Endre Sjøvoll sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Erlend Hanstveit
3m 16s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Medbestemmelse Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Utdanning

Erlend Hanstveit - - Vestland

06.01.2022

Erlend Hanstveit sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Espen Amundsen
2m 33s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass Økonomi og samfunn

Espen Amundsen - - Troms og Finnmark

Espen Amundsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Espen Amundsen
2m 32s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Ung i LO

Espen Amundsen - - Troms og Finnmark

06.01.2022

Espen Amundsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Espen Berntsen
2m 38s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Arbeidsmiljø Psykisk Helse

Espen Berntsen - - LO Norge

Espen Berntsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Fauzia Hussain Wiik
0m 18s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Sosial dumping

Fauzia-Hussain-Wiik

Fauzia Hussain Wiik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Fauzia Hussain-Wiik
0m 1s
Kongressen 2022

Fauzia Hussain-Wiik - LO Norge

Fauzia Hussain-Wiik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Fauzia Hussain-Wiik
2m 13s
Kongressen 2022 Tariff Den norske modellen

Fauzia Hussain-Wiik - LO Norge

Fauzia Hussain-Wiik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Fawsi Adem
0m 38s
Kongressen 2022

Fawsi Adem - - LO Norge

Fawsi Adem sitt innlegg i

Fawsi Adem
0m 21s
Kongressen 2022

Fawsi Adem - - LO Norge

Fawsi Adem sitt innlegg i

Fawsi Adem
0m 51s
Kongressen 2022

Fawsi Adem - - LO Norge

Fawsi Adem sitt innlegg i

Fawsi Adem
13m 5s
Kongressen 2022

Fawsi Adem - - LO Norge

06.02.2022

Fawsi Adem sitt innlegg i

Fawsi Adem
1m 18s
Kongressen 2022

Fawsi Adem - - LO Norge

06.02.2022

Fawsi Adem sitt innlegg i

Felicia Mcgill Cephas
3m 10s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Et likestilt arbeidsliv

Felicia Mcgill Cephas - - LO Norge

06.01.2022

Felicia Mcgill Cephas sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Frank Toks
3m 17s
Kongressen 2022 Internasjonalt Klima og miljø Olje og gass Økonomi og samfunn

Frank Toks - LO Norge

Frank Toks sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Fredrik T. Oftebro
2m 51s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv

Fredrik T. Oftebro - - Oslo

Fredrik T. Oftebro sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Fredrik Winger-Solvang
2m 55s
Kongressen 2022 Tariff

Fredrik Winger-Solvang - LO Norge

Fredrik Winger-Solvang sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Frode Alfheim
3m 1s
Kongressen 2022 Energipolitikk Olje og gass Klima og miljø

Frode Alfheim - - LO Norge

Frode Alfheim sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Frode Engen
1m 36s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Utdanning

Frode Engen - - LO Norge

Frode Engen sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Frode Lagset
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Utdanning

Frode Lagset - - LO Norge

Frode Lagset sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Frode Larsen
3m 18s
Kongressen 2022 Olje og gass Klima og miljø Energipolitikk Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Frode Larsen - - LO Norge

Frode Larsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Gerd Øiahals
1m 23s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Gerd Øiahals - - Viken

06.02.2022

Gerd Øiahals sitt innlegg i vedtekter punkt 6. Vedtekter

Gudrun Benestad
0m 46s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid

Gudrun Benestad - - LO Norge

06.02.2022

Gudrun Benestad sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Gudrun Høverstad
2m 59s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Gudrun Høverstad - - LO Norge

Gudrun Høverstad sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Gudrun Høverstad
1m 4s
Kongressen 2022

Gudrun Høverstad - - LO Norge

06.03.2022

Gudrun Høverstad sitt innlegg i

Gudrun Høverstad
0m 45s
Kongressen 2022

Gudrun Høverstad - - LO Norge

06.03.2022

Gudrun Høverstad sitt innlegg i

Gunnar Holm
3m 22s
Kongressen 2022 Klima og miljø Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Arbeid til alle Avtalefestet pensjon (AFP) Den norske modellen Utdanning

Gunnar Holm - - LO Norge

Gunnar Holm sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Hanne Glemmestad
2m 55s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass

Hanne Glemmestad - - Innlandet

Hanne Glemmestad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Hanne Glemmestad
2m 11s
Kongressen 2022 Utdanning LO-studentene

Hanne Glemmestad - - Innlandet

06.01.2022

Hanne Glemmestad sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Hans Fredrik Danielsen
2m 38s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv Tariff

Hans Fredrik Danielsen - - Troms og Finnmark

Hans Fredrik Danielsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Hans-Petter Gilleshammer
3m 0s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Økonomi og samfunn

Hans-Petter Gilleshammer - - Vestland

Hans-Petter Gilleshammer sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Hans-Petter Gilleshammer
1m 29s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Hans-Petter Gilleshammer - - Vestland

06.02.2022

Hans-Petter Gilleshammer sitt innlegg i vedtekter punkt 6. Vedtekter

Hege Skulstad Espe
2m 0s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt Organisasjonsdebatt

Hege Skulstad Espe - - LO Norge

06.01.2022

Hege Skulstad Espe sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Heidi Apeland
2m 57s
Kongressen 2022 Klima og miljø Økonomi og samfunn

Heidi Apeland

Heidi Apeland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Helge Arild Sporsheim
3m 41s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Helge Arild Sporsheim

Helge Arild Sporsheimsitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Helge Stølen Reiestad
3m 11s
Kongressen 2022 Energipolitikk Europa og EØS

Helge Stølen Reiestad - - LO Norge

Helge Stølen Reiestad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Helge Stølen Reiestad
0m 26s
Kongressen 2022

Helge Stølen Reiestad - - LO Norge

06.03.2022

Helge Stølen Reiestad sitt innlegg i

Henning Bråten
2m 34s
Kongressen 2022 Arbeid til alle Klima og miljø Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv Den norske modellen Kompetanse

Henning Bråten - - Troms og Finnmark

Henning Bråten sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Henning Bråten
2m 36s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Henning Bråten - - Troms og Finnmark

06.02.2022

Henning Bråten sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Henriette Thorsen
1m 1s
Kongressen 2022 LO-studentene Ung i LO

Henriette Thorsen - - LO Norge

06.01.2022

Henriette Thorsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Herdem Trønnes
3m 32s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Utdanning

Herdem Trønnes - - LO Norge

Herdem Trønnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Hilde Kvale Skarsbø
1m 40s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø Olje og gass

Hilde Kvale Skarsbø - - LO Norge

Hilde Kvale Skarsbø sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingard Haugeberg
2m 0s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass

Ingard Haugeberg - - Oslo

Ingard Haugeberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingard Haugeberg
2m 44s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Ingard Haugeberg - - Oslo

06.01.2022

Ingard Haugeberg sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Inge Ramsdal
2m 30s
Kongressen 2022 Klima og miljø Utdanning Seriøst Arbeidsliv

Inge Ramsdal - - Rogaland

Inge Ramsdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Inger Kristin Byberg
2m 52s
Kongressen 2022 Olje og gass Klima og miljø

Inger Kristin Byberg - - Oslo

Inger Kristin Byberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingrid Sølberg
2m 15s
Kongressen 2022

Ingrid Sølberg - LO Norge

Ingrid Sølberg sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Ingunn Gjerstad
3m 4s
Kongressen 2022 Klima og miljø Internasjonalt Solidaritetsarbeid Olje og gass

Ingunn Gjerstad - - Oslo

Ingunn Gjerstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ingunn Gjerstad
3m 39s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Organisasjonsdebatt

Ingunn Gjerstad - - Oslo

06.01.2022

Ingunn Gjerstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ingunn Reistad Jacobsen
3m 14s
Kongressen 2022 Tariff Organisasjonsdebatt

Ingunn Reistad Jacobsen - - LO Norge

06.01.2022

Ingunn Reistad Jacobsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ingunn Strand Johansen
2m 55s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Et likestilt arbeidsliv Internasjonalt

Ingunn Strand Johansen

Ingunn Strand Johansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Iren Mari Luther
2m 13s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Iren Mari Luther - - Oslo

Iren Mari Luther sitt innlegg i

Jack Narve Sæther
3m 4s
Kongressen 2022 Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv Arbeidsmiljø Sosial dumping Ulikhet Avtalefestet pensjon (AFP)

Jack Narve Sæther - - Møre og Romsdal

06.01.2022

Jack Narve Sæther sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jan Haugen
3m 10s
Kongressen 2022 Klima og miljø Energipolitikk Samferdsel og infrastruktur

Jan Haugen - - LO Norge

Jan Haugen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jan Olav Andersen
3m 8s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø

Jan Olav Andersen - - LO Norge

Jan Olav Andersen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jan Olav Andersen
2m 30s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Seriøst Arbeidsliv Ulikhet

Jan Olav Andersen - - LO Norge

06.01.2022

Jan Olav Andersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Jane Bekkhus Sæthre
2m 1s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Jane Bekkhus Sæthre - - LO Norge

06.01.2022

Jane Bekkhus Sæthre sitt innlegg i sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 organisasjonsprogram

Jane Bekkhus Sæthre
2m 52s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Privatisering Seriøst Arbeidsliv Samferdsel og infrastruktur Økonomi og samfunn

Jane Bekkhus Sæthre - - LO Norge

06.01.2022

Jane Bekkhus Sæthre sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Jarle Wilhelmsen
2m 58s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Kompetanse

Jarle Wilhelmsen - - Vestland

Jarle Wilhelmsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jeanette Lea Romslo
2m 35s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Jeanette Lea Romslo - - LO Norge

Jeanette Lea Romslo sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jeanette Lea Romslo
2m 16s
Kongressen 2022 Ung i LO

Jeanette Lea Romslo - - LO Norge

06.01.2022

Jeanette Lea Romslo sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jens Olav Hagebakken
3m 0s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv

Jens Olav Hagebakken - - LO Norge

Jens Olav Hagebakken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Joachim Espe
2m 36s
Kongressen 2022 Ulikhet Seriøst Arbeidsliv Energipolitikk

Joachim Espe - LO Norge

Joachim Espe sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Joachim Espe
3m 4s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Utdanning Organisasjonsdebatt

Joachim Espe - - LO Norge

06.01.2022

Joachim Espe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

John Thomas Suhr
3m 10s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Avtalefestet pensjon (AFP) Ulikhet

John Thomas Suhr - Oslo

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden punkt 8

John Thomas Suhr
2m 59s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

John Thomas Suhr - - Oslo

06.01.2022

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

John-Peder Denstad
3m 9s
Kongressen 2022 Energipolitikk Europa og EØS Sykepenger

John-Peder Denstad - LO Norge

John-Peder Denstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

John-Peder Denstad
3m 20s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Organisasjonsdebatt

John-Peder Denstad - - LO Norge

06.01.2022

John-Peder Denstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

John-Peder Denstad
4m 39s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Energipolitikk

John-Peder Denstad

John-Peder Denstad sitt sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

John-Peder Denstad
0m 32s
Kongressen 2022

John-Peder Denstad - - LO Norge

06.03.2022

John-Peder Denstad sitt innlegg i

John-Peder Denstad
0m 30s
Kongressen 2022

John-Peder Denstad - - LO Norge

06.03.2022

John-Peder Denstad sitt innlegg i

John-Peder Denstad
0m 28s
Kongressen 2022

John-Peder Denstad - - LO Norge

06.03.2022

John-Peder Denstad sitt innlegg i

Jon Oddvar Holthe
3m 27s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jon Oddvar Holthe
2m 8s
Kongressen 2022 LO-studentene Organisasjonsdebatt

Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

06.01.2022

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jon Oddvar Holthe
3m 5s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Utdanning Økonomi og samfunn

Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

06.01.2022

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Jon Oddvar Holthe
1m 3s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

06.02.2022

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Jonas Gahr Støre
34m 24s
Kongressen 2022

Jonas Gahr Støre - - Oslo

06.01.2022

Jonas Gahr Støre sin innledning til den politiske situasjonen

Jonas Gahr Støre
19m 31s
Kongressen 2022

Jonas Gahr Støre - - Oslo

06.01.2022

Jonas Gahr Støre sitt innlegg i

Jon-Inge Hagebakken
2m 56s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Jon-Inge Hagebakken - - LO Norge

Jon-Inge Hagebakken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jonny Meland
3m 8s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Et likestilt arbeidsliv

Jonny Meland

Jonny Meland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Jonny Meland
2m 12s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Jonny Meland - - Møre og Romsdal

06.02.2022

Jonny Meland sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Jorge Alex Dahl
2m 57s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Internasjonalt Sosial dumping

Jorge Alex Dahl - - Vestland

Jorge Alex Dahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jorge Del Pino
3m 20s
Kongressen 2022 Ulikhet Utdanning Kompetanse

Jorge Del Pino - - Nordland

Jorge Del Pino sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jorge Del Pino
2m 42s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Jorge Del Pino - - Nordland

06.01.2022

Jorge Del Pino sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jorunn Helene Mikkelsen
3m 10s
Kongressen 2022 Internasjonalt Økonomi og samfunn Samferdsel og infrastruktur

Jorunn Helene Mikkelsen - - Troms og Finnmark

Jorunn Helene Mikkelsen sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Julie Lødrup
29m 12s
Kongressen 2022

Julie Lødrup

LOs førstesekretær Julie Lødrup sin innledning til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Julie Lødrup
16m 47s
Kongressen 2022

Julie Lødrup - - LO Norge

06.03.2022

Julie Lødrup sitt innlegg i

Jørgen Melve
2m 46s
Kongressen 2022 Utdanning Økonomi og samfunn Klima og miljø

Jørgen Melve - - Vestland

Jørgen Melve sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Jørn Eggum
3m 0s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt

Jørn Eggum

Jørn Eggum sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Jørn Finnmarking Haga
2m 39s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Jørn Finnmarking Haga - - Troms og Finnmark

06.01.2022

Jørn Finnmarking Haga sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Jørund Båtstad
2m 44s
Kongressen 2022 Klima og miljø Internasjonalt

Jørund Båtstad - - LO Norge

Jørund Båtstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8|

Karianne Sten Solheim
2m 15s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Karianne Sten Solheim - - Innlandet

06.01.2022

Karianne Sten Solheim sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Karl Hans Braut
2m 44s
Kongressen 2022 Utdanning Økonomi og samfunn

Karl Hans Braut - - Rogaland

Karl Hans Braut sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Kenneth Totland
1m 20s
Kongressen 2022 Offentlig helsetjeneste

Kenneth Totland

Kenneth Totland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Kine Asper Vistnes
2m 51s
Kongressen 2022 Klima og miljø Olje og gass

Kine Asper Vistnes - Nordland

Kine Asper Vistnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Kirsten Lia
2m 37s
Kongressen 2022 Utdanning Ung i LO Den norske modellen

Kirsten Lia - Troms og Finnmark

Kirsten Lia sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Kjersti Barsok
3m 7s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Klima og miljø

Kjersti Barsok - - LO Norge

Kjersti Barsok sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Klaus Lintho
2m 57s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn

Klaus Lintho - - LO Norge

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Klaus Lintho
0m 29s
Kongressen 2022

Klaus Lintho - - LO Norge

06.01.2022

Klaus Lintho sitt innlegg til forretningsorden i pkt. 5 LOs egen organisasjon

Klaus Lintho
3m 0s
Kongressen 2022 Ung i LO Seriøst Arbeidsliv

Klaus Lintho - - LO Norge

06.01.2022

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Klaus Lintho
3m 0s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Klaus Lintho - - LO Norge

06.02.2022

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Klaus Lintho
0m 33s
Kongressen 2022

Klaus Lintho - - LO Norge

06.03.2022

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden pkt. 6 Vedtekter

Knut Arne Vassdokken
2m 56s
Kongressen 2022 Energipolitikk

Knut Arne Vassdokken - - Innlandet

Knut Arne Vassdokken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Knut Johannes Berg
2m 46s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Sosial dumping Privatisering

Knut Johannes Berg - Vestland

Knut Johannes Berg sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Knut Johannes Berg
2m 0s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Knut Johannes Berg - - Vestland

06.01.2022

Knut Johannes Berg sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Knut Øygard
4m 18s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

Knut Øygard sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Knut Øygard
4m 46s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.01.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 59s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.01.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
2m 19s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.01.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 0s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 44s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
4m 15s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 8s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
2m 48s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 0s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 44s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
6m 35s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
3m 23s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 24s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 38s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
4m 7s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 23s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
3m 27s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 14s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 48s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 50s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 59s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 9s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
1m 7s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
4m 52s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 8s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
0m 21s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Knut Øygard
10m 8s
Kongressen 2022

Knut Øygard - - LO Norge

06.03.2022

Knut Øygard sitt innlegg i

Kristin Mulleng Sezer
3m 6s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Kristin Mulleng Sezer - - LO Norge

Kristin Mulleng Sezer sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lars Olav Iversen
3m 20s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Et likestilt arbeidsliv Den norske modellen Internasjonalt Økonomi og samfunn Ulikhet Arbeid til alle Energipolitikk

Lars Olav Iversen - - LO Norge

06.01.2022

Lars Olav Iversen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Leif Ritter
2m 58s
Kongressen 2022 Internasjonalt Europa og EØS Økonomi og samfunn

Leif Ritter - - LO Norge

Leif Ritter sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lena Reitan
3m 37s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn Ulikhet Solidaritetsarbeid

Lena Reitan - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Lena Reitan
2m 40s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Medlemsdebatt

Lena Reitan - - Viken

06.01.2022

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Lena Reitan
1m 0s
Kongressen 2022

Lena Reitan - - Viken

06.03.2022

Lena Reitan sitt innlegg i

Linda Marie Vassdal
1m 18s
Kongressen 2022 Utdanning Kompetanse

Linda Marie Vassdal - LO Norge

Linda Marie Vassdal sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Lisbeth Norshus
3m 35s
Kongressen 2022 Ulikhet

Lisbeth Norshus - - LO Norge

Lisbeth Norshus Fsitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marc Gayorfar
2m 43s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Marc Gayorfar - LO Norge

Marc Gayorfar sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marianne Hirzel
3m 0s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Marianne Hirzel - - Rogaland

06.01.2022

Marianne Hirzel sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Marianne Nilsen Skjønstad
3m 7s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn

Marianne Nilsen Skjønstad - Vestfold og Telemark

Marianne Nilsen Skjønstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Marianne Solberg
3m 12s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeidsmiljø

Marianne Solberg - - LO Norge

Marianne Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mariell Brenden
2m 19s
Kongressen 2022 Sykepenger Arbeidsmiljø Sykefravær Offentlig helsetjeneste

Mariell Brenden - - LO Norge

Mariell Brenden sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Frette Opsahl
3m 9s
Kongressen 2022 Boligpolitikk Økonomi og samfunn Ulikhet

Marit Frette Opsahl - - LO Norge

Marit Frette Opsahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Frette Opsahl
1m 57s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Marit Frette Opsahl - - LO Norge

06.02.2022

Marit Frette Opsahl sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Marit Selfors Isaksen
1m 52s
Kongressen 2022 Ulikhet Seriøst Arbeidsliv

Marit Selfors Isaksen - - LO Norge

Marit Selfors Isaksen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Marit Selfors Isaksen
2m 18s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Marit Selfors Isaksen - - LO Norge

06.01.2022

Marit Selfors Isaksen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Markus Hansen
3m 1s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Medbestemmelse

Markus Hansen - LO Norge

Markus Hansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Markus Hansen
2m 28s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Markus Hansen - - LO Norge

06.02.2022

Markus Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Martin Fauchald
3m 18s
Kongressen 2022 Arbeid til alle Energipolitikk Klima og miljø Økonomi og samfunn Internasjonalt Ulikhet

Martin Fauchald - - LO Norge

Martin Fauchald sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Martin Kvalvik
2m 55s
Kongressen 2022 Klima og miljø Energipolitikk Olje og gass

Martin Kvalvik - LO Norge

Martin Kvalvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

May-Britt Sundal
3m 6s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Kompetanse

May-Britt Sundal - - Viken

May-Britt Sundal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Merethe Solberg
2m 39s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Olje og gass Seriøst Arbeidsliv

Merethe Solberg - - LO Norge

Merethe Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Merethe Solberg
2m 28s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Merethe Solberg - - LO Norge

06.01.2022

Merethe Solberg sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Mette Nord
0m 27s
Kongressen 2022

Mette Nord - - LO Norge

06.01.2022

Mette Nord sitt innlegg i

Mette Nord
16m 19s
Kongressen 2022

Mette Nord - - LO Norge

06.02.2022

Mette Nord sitt innlegg i

Mie Nielsen
0m 46s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Klima og miljø

Mie Nielsen - - LO Norge

Mie Nielsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mikael Schevik
2m 52s
Kongressen 2022 Utdanning LO-studentene Kompetanse

Mikael Schevik - - LO Norge

Mikael Schevik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Mikael Schevik
2m 53s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid

Mikael Schevik - - LO Norge

06.01.2022

Mikael Schevik sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Mikael Schevik
3m 47s
Kongressen 2022 Ung i LO

Mikael Schevik

Mikael Schevik sitt innlegg i dagsorden pkt. 3 Beretninger

Mimmi Kvisvik
3m 3s
Kongressen 2022 Ulikhet Økonomi og samfunn Solidaritetsarbeid

Mimmi Kvisvik - LO Norge

Mimmi Kvisvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Mohammed Malik
3m 31s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Mohammed Malik - - LO Norge

06.02.2022

Mohammed Malik sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Morten Bildøy
2m 42s
Kongressen 2022 Energipolitikk Olje og gass Arbeid til alle Klima og miljø Økonomi og samfunn

Morten Bildøy - - LO Norge

Morten Bildøy sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Naemy Trandum Aasen
2m 47s
Kongressen 2022 Kompetanse Utdanning Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Naemy Trandum Aasen - LO Norge

Naemy Trandum Aasen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Natalia Zubillaga
2m 57s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Ulikhet Økonomi og samfunn

Natalia Zubillaga - - LO Norge

Natalia Zubillaga sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Natalia Zubillaga
2m 30s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Natalia Zubillaga - - LO Norge

06.01.2022

Natalia Zubillaga sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Nikolas Njerve
2m 55s
Kongressen 2022 Utdanning Olje og gass

Nikolas Njerve - - Rogaland

Nikolas Njerve sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Nikolas Njerve
2m 53s
Kongressen 2022 Utdanning Medlemsdebatt Olje og gass LO-studentene

Nikolas Njerve - - Rogaland

06.01.2022

Nikolas Njerve sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Odd Haldgeir Larsen
1m 4s
Kongressen 2022 Utdanning

Odd Haldgeir Larsen - - Viken

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Odd Haldgeir Larsen
2m 55s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Odd Haldgeir Larsen - - Viken

06.01.2022

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Odd-Helge Reppe
1m 49s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Ung i LO

Odd-Helge Reppe - - LO Norge

06.01.2022

Odd-Helge Reppe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Olaug Skau
2m 54s
Kongressen 2022 Den norske modellen Økonomi og samfunn Arbeid til alle

Olaug Skau - Vestfold og Telemark

Olaug Skau sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Olaug Skau
2m 57s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid

Olaug Skau - - Vestfold og Telemark

06.01.2022

Olaug Skau sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Olaug Skau
1m 25s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Olaug Skau - - Vestfold og Telemark

06.02.2022

Olaug Skau sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Olav  Neerland
2m 55s
Kongressen 2022 Utdanning Seriøst Arbeidsliv Kompetanse Den norske modellen

Olav Neerland - Innlandet

Olav Neerland sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ole Henrik Kråkenes
2m 12s
Kongressen 2022

Ole Henrik Kråkenes - - Rogaland

Ole Henrik Kråkenes sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ole Henrik Kråkenes
1m 53s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Ole Henrik Kråkenes - - Rogaland

06.01.2022

Ole Henrik Kråkenes sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Ole Henrik Kråkenes
2m 55s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Økonomi og samfunn Ulikhet

Ole Henrik Kråkenes - - Rogaland

06.01.2022

Ole Henrik Kråkenes sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Ole Roger Berg
2m 59s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Ole Roger Berg

Ole Roger Berg sitt innlegg til dagsorden pkt. 8. Handlingsprogrammet

Ole Roger Berg
5m 12s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Ole Roger Berg

Ole Roger Berg sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Ole Roger Berg
0m 32s
Kongressen 2022

Ole Roger Berg - - LO Norge

06.03.2022

Ole Roger Berg sitt innlegg i

Ommund Stokka
2m 53s
Kongressen 2022 Tariff

Ommund Stokka - - Rogaland

Ommund Stokka sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ommund Stokka
2m 59s
Kongressen 2022 Medlemsdebatt

Ommund Stokka - - Rogaland

06.01.2022

Ommund Stokka sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Peggy Hessen Følsvik
20m 6s
Kongressen 2022

Peggy Hessen Følsvik - - LO Norge

06.01.2022

Peggy Hessen Følsvik sin innledning til den faglige situasjonen

Peggy Hessen Følsvik
1m 20s
Kongressen 2022

Peggy Hessen Følsvik - - LO Norge

06.01.2022

Peggy Hessen Følsvik sitt innlegg i

Peggy Hessen Følsvik
26m 53s
Kongressen 2022

Peggy Hessen Følsvik - åpningstale

Peggy Hessen Følsvik sin åpningstale

Peggy Hessen Følsvik
8m 37s
Kongressen 2022

Peggy Hessen Følsvik - Minnetale

Peggy Hessen Følsvik
1m 0s
Kongressen 2022

Peggy Hessen Følsvik - - LO Norge

Peggy Hessen Følsvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 2 Konstituering

Peggy Hessen Følsvik
5m 34s
Kongressen 2022

Peggy Hessen Følsvik - - LO Norge

Peggy Hessen Følsvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Peggy Hessen Følsvik
2m 25s
Kongressen 2022

Peggy Hessen Følsvik - - LO Norge

06.02.2022

Peggy Hessen Følsvik sitt innlegg i

Per Øistein Kivijärvi
3m 2s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Arbeidsmiljø Psykisk Helse

Per Øistein Kivijärvi - - Viken

Per Øistein Kivijärvi sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Per Øistein Kivijärvi
3m 3s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Seriøst Arbeidsliv Psykisk Helse

Per Øistein Kivijärvi - - Viken

06.01.2022

Per Øistein Kivijärvi sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Petter Vellesen
2m 50s
Kongressen 2022 Sosial dumping Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Petter Vellesen - - LO Norge

Petter Vellesen sitt innlegg i sitt innlegg til dagsorden punkt 8

Ravinthrakumar Suntharalingam
2m 53s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Den norske modellen Ulikhet

Ravinthrakumar Suntharalingam - - Møre og Romsdal

Ravinthrakumar Suntharalingam sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Richard Storevik
2m 52s
Kongressen 2022 Solidaritetsarbeid

Richard Storevik - LO Norge

Richard Storevik sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Rita Jordal
2m 48s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Kompetanse

Rita Jordal - - Vestland

Rita Jordal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Roald Stykket
3m 6s
Kongressen 2022 Den norske modellen Sosial dumping Seriøst Arbeidsliv

Roald Stykket

Roald Stykket sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Roger Heimli
2m 26s
Kongressen 2022

Roger Heimli

Roger Heimli sitt innlegg til dagsorden pkt. 6 Vedtekter

Rolf Geir Hillestad
3m 20s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Arbeidsmiljø

Rolf Geir Hillestad - - LO Norge

Rolf Geir Hillestad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Rolf Ringdal
2m 35s
Kongressen 2022 Privatisering Samferdsel og infrastruktur Økonomi og samfunn

Rolf Ringdal - - LO Norge

Rolf Ringdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Rolf Ringdal
2m 58s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Europa og EØS Medbestemmelse

Rolf Ringdal - - LO Norge

06.01.2022

Rolf Ringdal sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Runa Hjertø
2m 46s
Kongressen 2022 Et likestilt arbeidsliv Solidaritetsarbeid

Runa Hjertø - - LO Norge

Runa Hjertø sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Signe Kroken
2m 53s
Kongressen 2022 Den norske modellen Et likestilt arbeidsliv Medbestemmelse Utdanning Ulikhet Seriøst Arbeidsliv Økonomi og samfunn

Signe Kroken - - LO Norge

06.01.2022

Signe Kroken sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Silje Klemetvold
1m 55s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Silje Klemetvold - - LO Norge

Silje Klemetvold sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Sindre Ensrud
1m 14s
Kongressen 2022 Olje og gass Arbeid til alle Klima og miljø Ulikhet Økonomi og samfunn

Sindre Ensrud - - LO Norge

Sindre Ensrud sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Siri Follerås
3m 8s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn

Siri Follerås - - LO Norge

Siri Follerås sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Sissel Kony Nilsen
2m 45s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Kompetanse Offentlig helsetjeneste

Sissel Kony Nilsen - - LO Norge

06.01.2022

Sissel Kony Nilsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Sissel M. Skoghaug
3m 3s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Seriøst Arbeidsliv

Sissel M. Skoghaug - - LO Norge

06.01.2022

Sissel M. Skoghaug sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Siw Mæhre
3m 17s
Kongressen 2022 Boligpolitikk Ulikhet

Siw Mæhre - Trøndelag

Siw Mæhre sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Steffen Høiland
0m 35s
Kongressen 2022

Steffen Høiland

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Steffen Høiland
2m 48s
Kongressen 2022 Energipolitikk Klima og miljø Solidaritetsarbeid

Steffen Høiland-1

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.

Steffen Høiland
3m 52s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Energipolitikk Den norske modellen

Steffen Høiland

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 3 Beretninger

Steffen Høiland
2m 22s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Steffen Høiland - - Rogaland

06.02.2022

Steffen Høiland sitt innlegg i dagsorden punkt 6.Vedtekter

Steffen Høiland
1m 30s
Kongressen 2022

Steffen Høiland - - Rogaland

06.03.2022

Steffen Høiland sitt innlegg i

Stein Guldbrandsen
2m 59s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Samferdsel og infrastruktur

Stein Guldbrandsen - - Oslo

Stein Guldbrandsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stian Sagvold
3m 13s
Kongressen 2022 Energipolitikk Europa og EØS Klima og miljø

Stian Sagvold - - LO Norge

Stian Sagvold sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stian Sagvold
0m 40s
Kongressen 2022

Stian Sagvold

Stian Sagvold sitt innlegg i dagsorden pkt. 2 Konstituering

Stig Aimar Hansen
2m 50s
Kongressen 2022 Energipolitikk Ulikhet Fagligpolitisk samarbeid

Stig Aimar Hansen - - LO Norge

Stig Aimar Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Stig Aimar Hansen
2m 46s
Kongressen 2022 Seriøst Arbeidsliv Organisasjonsdebatt

Stig Aimar Hansen - - LO Norge

06.01.2022

Stig Aimar Hansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Stig Aimar Hansen
0m 31s
Kongressen 2022

Stig Aimar Hansen - - LO Norge

06.03.2022

Stig Aimar Hansen sitt innlegg i

Stina Baarne Hassel
3m 6s
Kongressen 2022 Privatisering

Stina Baarne Hassel - LO Norge

Stina Baarne Hassel sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Stina Baarne Hassel
2m 46s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Seriøst Arbeidsliv Privatisering

Stina Baarne Hassel - - LO Norge

06.01.2022

Stina Baarne Hassel sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Ståle Knoff Johansen
3m 6s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt Europa og EØS Klima og miljø

Ståle Knoff Johansen - - LO Norge

Ståle Knoff Johansen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ståle Knoff Johansen
3m 24s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Energipolitikk Klima og miljø Kompetanse Den norske modellen

Ståle Knoff Johansen - - LO Norge

06.01.2022

Ståle Knoff Johansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Svein Erik Veie
2m 14s
Kongressen 2022 Energipolitikk Internasjonalt Europa og EØS Solidaritetsarbeid

Svein Erik Veie - - LO Norge

Svein Erik Veie sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Sven Ivar Skodjevåg
3m 11s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Ulikhet

Sven Ivar Skodjevåg - LO Norge

Sven Ivar Skodjevåg sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Sven Ivar Skodjevåg
2m 28s
Kongressen 2022 Utdanning

Sven Ivar Skodjevåg - - LO Norge

06.01.2022

Sven Ivar Skodjevåg sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Synøve Bergan
3m 16s
Kongressen 2022 Klima og miljø

Synøve Bergan - - LO Norge

Synøve Bergan sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Synøve Bergan
3m 6s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Synøve Bergan - - LO Norge

06.01.2022

Synøve Bergan sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Tarjei Leistad
3m 2s
Kongressen 2022 Internasjonalt Solidaritetsarbeid

Tarjei Leistad - - Trøndelag

Tarjei Leistadsitt innlegg i dagsorden punkt 8

Terje Olav Olsson
4m 22s
Kongressen 2022

Terje Olav Olsson - - LO Norge

06.01.2022

Terje Olav Olsson sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Terje Olav Olsson
29m 0s
Kongressen 2022

Terje Olav Olsson - - LO Norge

06.01.2022

Terje Olav Olsson sin innledning til Organisasjonsprogrammet.

Terje Olav Olsson
16m 23s
Kongressen 2022

Terje Olav Olsson

Terje Olav Olsson sitt innlegg til dagsorden pkt. 4 Regnskap

Terje Olav Olsson
10m 54s
Kongressen 2022

Terje Olav Olsson - - LO Norge

06.02.2022

Terje Olav Olsson sitt innlegg i

Terje Olav Olsson
16m 45s
Kongressen 2022

Terje Olav Olsson - - LO Norge

06.03.2022

Terje Olav Olsson sitt innlegg i

Tom-Magne Nordli
1m 59s
Kongressen 2022 Ung i LO Medlemsdebatt

Tom-Magne Nordli - - LO Norge

06.01.2022

Tom-Magne Nordli sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Tommy Fredriksen
3m 2s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Arbeidsmiljø

Tommy Fredriksen - - Vestfold og Telemark

06.01.2022

Tommy Fredriksen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Tone Cathrine Hartz
1m 9s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn Ulikhet

Tone Cathrine Hartz - - Viken

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tone Cathrine Hartz
1m 3s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt

Tone Cathrine Hartz - - Viken

06.01.2022

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Tone Janikke Gummesen Thon
1m 17s
Kongressen 2022 Sykefravær Sykepenger Ulikhet

Tone Janikke Gummesen Thon - - Viken

06.01.2022

Tone Janikke Gummesen Thon sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Tor Egil Vangstad
3m 21s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Avtalefestet pensjon (AFP) Økonomi og samfunn

Tor Egil Vangstad - - Viken

Tor Egil Vangstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Torbjørn Bongo
2m 37s
Kongressen 2022 Europa og EØS Internasjonalt

Torbjørn Bongo - - LO Norge

06.01.2022

Torbjørn Bongo sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Torbjørn Bongo
2m 56s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Privatisering

Torbjørn Bongo - - LO Norge

06.01.2022

Torbjørn Bongo sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Tore Sjølie
1m 45s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Arbeidsmiljø Økonomi og samfunn

Tore Sjølie - - Viken

06.01.2022

Tore Sjølie sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Trine Hansen Stavland
1m 44s
Kongressen 2022 LO-studentene Utdanning

Trine Hansen Stavland - - LO Norge

06.01.2022

Trine Hansen Stavland sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Trond Finstad
2m 7s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Sosial dumping

Trond Finstad - Viken

Trond Finstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Venke Marie Heimdal
2m 10s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet Økonomi og samfunn

Venke Marie Heimdal - - LO Norge

Venke Marie Heimdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Victoria De Oliveira
3m 4s
Kongressen 2022 Ung i LO Klima og miljø Olje og gass

Victoria De Oliveira

Victoria De Oliveira sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.

Victoria De Oliveira
2m 51s
Kongressen 2022 Ung i LO Organisasjonsdebatt

Victoria De Oliveira - - LO Norge

06.01.2022

Victoria De Oliveira sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Vidar Schei
2m 7s
Kongressen 2022 Arbeidsmiljø

Vidar Schei - Viken

Vidar Schei sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Vidar Schei
2m 55s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Fagligpolitisk samarbeid Medbestemmelse

Vidar Schei - - Viken

06.01.2022

Vidar Schei sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon

Vidar Schei
2m 43s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Vidar Schei - - Viken

06.02.2022

Vidar Schei sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Vigdis Rekdahl
2m 1s
Kongressen 2022 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ulikhet

Vigdis Rekdahl - - LO Norge

06.01.2022

Vigdis Rekdahl sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Yngve Carlsen
3m 23s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Samferdsel og infrastruktur Seriøst Arbeidsliv Sosial dumping Økonomi og samfunn

Yngve Carlsen

06.01.2022

Yngve Carlsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Øivind Wallentinsen
2m 56s
Kongressen 2022 Avtalefestet pensjon (AFP)

Øivind Wallentinsen - - Rogaland

Øivind Wallentinsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Øivind Wallentinsen
2m 19s
Kongressen 2022 Vedtekter Organisasjonsdebatt

Øivind Wallentinsen - - Rogaland

06.02.2022

Øivind Wallentinsen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter

Ørjan Kvalvåg
2m 47s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Seriøst Arbeidsliv

Ørjan Kvalvåg - Vestland

Ørjan Kvalvåg sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Ørjan Myrmel
3m 12s
Kongressen 2022 Økonomi og samfunn Den norske modellen

Ørjan Myrmel - Vestland

Ørjan Myrmel sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

Ørjan Normann
3m 26s
Kongressen 2022 Energipolitikk Olje og gass Økonomi og samfunn

Ørjan Normann - - LO Norge

Ørjan Normann sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ørjan Normann
3m 29s
Kongressen 2022 Fagligpolitisk samarbeid Energipolitikk Olje og gass Arbeidsmiljø Seriøst Arbeidsliv

Ørjan Normann - - LO Norge

06.01.2022

Ørjan Normann sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen

Ørjan Pedersen
1m 53s
Kongressen 2022 Sykefravær Sykepenger Arbeidsmiljø Utdanning Olje og gass Klima og miljø

Ørjan Pedersen - - LO Norge

Ørjan Pedersen sitt innlegg i dagsorden punkt 8

Ørjan Pedersen
2m 1s
Kongressen 2022 Organisasjonsdebatt Ung i LO

Ørjan Pedersen - - LO Norge

06.01.2022

Ørjan Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon