Typografi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Typografi

Det er Open Sans som er LOs hovedfont og foretrekkes på alle flater, også i PowerPoint og Word-dokumenter.

Hovedfont

Open Sans er LOs profilfont, og kan benyttes i alle vekter fra Light til Extra Bold. Dette er en fritt tilgjengelig Google-font, og lastes ned her

 

 

Tilleggsfont

Dersom man på enkelte plattformer må bruke en systemfont kan Verdana benyttes. Er det nødvendig å sette mengdetekst i en Seriff-variant, så kan Open Serif benyttes.

 

Tips om typografi

Ulike skrifttyper er samlet i familier av ulike vekter, dvs ulike bokstavtykkelser, fra mager (light) til halvfet (semi-bold) og fet (bold). Vi kan sammenligne de ulike vektene med stemmene vi bruker, fra hvisking til rop. Vanlig stemme ligger mellom mager og normal (light og regular). 

Skal vi si noe ekstra tydelig eller utheve noe i en tekst kan bruke kursiv eller fet. Men alt med måte! Uthev kun det aller viktigste. Ved å bruke for mange ulike vekter og farger på samme flate, kan budskapet svekkes. Typografi påvirker i stor grad hvordan budskapet oppfattes.

Unngå å sette lengre tekster med bare store bokstaver (VERSALER). Det vi sier med store bokstaver blir selvfølgelig høylydt, men også litt stotrete og vanskeligere å lese. Store bokstaver egner seg best i korte ord og i korte setninger.