Velkommen
Bilde av kontaktperson

Vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for dere som skal utføre en viktig jobb under LO-kongressen. Ta kontakt med en av oss i LOs informasjons- og rådgivningsavdeling hvis dere har ønsker, behov eller spørsmål. Vi setter pris på tilbakemeldinger, både positive og negative. Vi håper dere får noen hyggelige og spennende dager sammen med oss! 

Jenny Ann Hammerø, Informasjonssjef

Viktig informasjon

ico

AKKREDITERING

Innsjekking med utlevering av adgangskort finner sted i informasjonsskranken for pressen i foajeen. Informasjonsskranken vil være bemannet fra mandag 8. mai kl 0900. Adgangskort vil bli utlevert mot framvisning av gyldig pressekort. Vi ber om at flest mulig journalister akkrediterer seg på forhånd på www.lo.no/kongress2017.

ico

PRESSESENTER

Pressen har oppholds- og arbeidsrom i pressesenteret (Torgutsikten). Her vil det være enkel matservering. Inne i salen er det avsatt et begrensetv antall plasser til pressen. I pressesenteret vil alle dokumenter, forslag og lignende lagt ut. 

ico

Billedarkiv

Her vil det fortløpende bli publisert høyoppløste bilder for nedlasting. Husk å kreditere fotograf.

Til LOs billedarkiv

ico

TRÅDLØST NETT

Velg Telenor som WIFI leverandør
Åpne nettleser (ny side)
Konferansekode: oks2017

ico

SIKKERHETSKONTROLL

I henhold til sikkerhetsbestemmelsene blir det bare adgang til Kongressen gjennom hovedoppgangen fra foajeen i 1. etasje. Adgangskortet må alltid benyttes inne på kongressområdet og skal æres lett synlig.
ico

TV PRODUKSJON SOM KAN TAPPES

Kongressen vil bli sendt direkte på våre nettsider. Det vil være en flerkameraproduksjon som Abaton har ansvaret for. Mediene kan fritt tappe sendingen. Dersom lokale TV-stasjoner eller andre ønsker TV-bilder av innlegg til delegater eller lignende, vil det være mulig å få dette kostnadsfritt. TV-teamet vil både ha fotograf og redigerer tilgjengelig.
Kontaktperson: mats@abaton.se

ico

FOTOGRAFERING OG TEKNISK UTSTYR

Kongressenteret står for lyssetting av åpningsprogrammet. Billedmedier får ikke sette opp eget lys under denne delen av møtet, og det er ikke anledning til å bruke blitz. Fotografer må sitte på gulvet under den kunstneriske åpningen. Det er ikke tillatt å fotografere under minnetalen. Det er ikke tillatt å fotografere fra scenen eller rett bak talerstolen. Det er ikke anledning til å oppholde seg ved talerstolen med håndmikrofon eller montere mikrofoner foran eller på talerstolen. Det heller ikke anledning til å bevege seg med kamera mellom benkeradene i kongressalen, kun på siden av og i midtfeltet mellom benkeradene.
ico

PRESSEKONFERANSER

Pressekonferanser vil bli holdt i Sal D og kunngjort på vår internettside og kongressapp.

Annet

Av sikkerhetsmessige grunner kjøres møtebehandlingssystemet i et lukket nettverk.  Du må være koblet til dette nettverket med iPad for å få tilgang til systemet. 

Brukerveiledning

Gjester/presse kan koble seg til nettet fra egen iPad.  For å få lesetilgang til
møtebehandlingssystemet må du be om passord til dette i
informasjonsskranken/pressesenteret.  Her kan du også få en brukermanual.

Bruker du egen iPad må du laste ned Easymeet appen.  

1. Koble til WIFI nettverket som heter Easymeet2
2. Sett inn passord: easymeet
3. Start appen om du har en iPad. 
4. Du kommer da inn på møtesystemets innloggingsside.
5. Sett inn passordet (passord fås i informasjonsskranken)

Når du er innlogget i Easymeet2 kan du kun følge møtebehandlingen. For å få tilgang til ekstern informasjon må du over til ekstern nettverk (f.eks. telenor).

Det vil også være mulig å låne iPad for gjester/presse.

Gjester vil kunne låne iPad i informasjonsskranken og presse kan få låne hos pressesenteret.

SMS-varsel ved viktige begivenheter, slik som hovedtaler og pressekonferanser.

Hele kongressen overføres live på nett via LOs hjemmesider. På sidene vil man også finne videoarkiv med samtlige talere og innlegg fra salen.
www.lo.no/kongress2017

På kongressidene finnes detaljert kjøreplan, alle forslag og innstillinger og andre relevante dokumenter.  Under kongressen blir sidene oppdatert med nyheter og vedtak fra kongressen. Kongressidene oppdateres i et samarbeid med medielinjen ved
Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole.

Sosiale medier
Hovedtaler og de viktigste begivenhetene vil bli lagt ut på LOs sider på sosiale medier www.facebook.com/lonorge, www.instagram.com/lonorge  og www.twitter.com/lonorge

På sosiale medier anbefaler vi å bruke #lokongress

Kontaktpersoner:
Magne Svendsen                    90019058
Ida Viksveen Larsen              95120941   
Hege Nilsen Ahlquist             41202780
Anne Falch                             99247770

På grunn av støynivået er det ikke tillatt å gjøre intervjuer inne i kongressalen mens forhandlingene pågår, unntatt i området bak i salen utpekt til dette formål.
Det er ikke tillatt å ringe med mobiltelefonen inne i kongressalen. Telefonene skal være slått på lydløs. Under åpningsprogrammet skal telefonen være avslått.

Statistikk pr. 27. april:

Antall forslag: 1800
Kjønnsfordeling 140 kvinner.
159 menn
Yngste deltaker:         21 år
Eldste deltaker:          76 år
Gjennomsnittsalder 51 år

Journalister, kommentatorer og redaktører inviteres herved til å følge LOs 34. ordinære kongress 8. - 12. mai.

Kongressen avholdes i Folkets Hus, Oslo kongressenter, Oslo.

Kongressen skal blant annet oppsummere LOs medlemsdebatt, vedta nytt handlingsprogram og velge ledelse.

Meld deg på nederst på denne siden.

For å kunne yte best mulig service og ivareta sikkerheten både før og under kongressen, ber vi om at dere foretar påmelding så raskt som mulig og helst innen 25. april. Også fotografer og teknikere må være påmeldt på forhånd. De som ikke er påmeldt på forhånd kommer ikke inn på Kongressen grunnet sikkerheten.

På LOs hjemmeside finner dere program og mer informasjon om kongressen. Her vil kongressen også bli overført live.

Det vil komme en SMS fra LO Kongress med tilgang til vår kongressapp.

Nærmere kongressen vil vi komme tilbake med invitasjon til et presseseminar.

Velkommen til spennende dager!

Akkreditering til kongressen

For å kunne yte best mulig service og ivareta sikkerheten både før og under kongressen, ber vi om at dere foretar påmelding så raskt som mulig og helst innen 25. april. Også fotografer og teknikere må være påmeldt på forhånd. De som ikke er påmeldt på forhånd kommer ikke inn på Kongressen grunnet sikkerheten.