Praktisk informasjon

Vi har samlet alt fra reise- og diettoppgjør til oversikt over kongressdokumenter og delegater, slik at det skal bli lettere for deg å finne det du trenger å vite om kongressen.

VEIBESKRIVELSE
LO-kongressen foregår i Oslo Kongressenter. Det meste av buss/tog/trikk/t-bane i Oslo stopper maks 10 minutter unna. Inngangen heter inngang 1 og er rett over gaten for Youngstorget.

OVERNATTING
Egencia-reisebyrå vil ha billett- og hotellservice i informasjonsskranken i foajeen til disposisjon for kongressdeltakerne.  Informasjon om hoteller og overnatting finnes i kongress-appen.

  Åpningsprogram
  LOs 34. ordinære kongress vil bli åpnet med et kulturprogram i regi av Trude Rougnø og arrangert spesielt for denne kongressen. Åpningsprogrammet og øvrige kulturinnslag på kongressen, er omtalt i eget utlagt kulturprogram.

  Kongressdokumentene
  Alle kongressdokumentene finner du på denne siden.

  Dokumentene er lagt inn på delegatenes lesebrett. De foreligger også i papirversjon, og kan fås ved henvendelse i papirkiosken på Servicetorget i foajeen.

  Forslag som blir fremmet under kongressens gjennomføring og komiteenes innstillinger vil bli lagt ut på delegatenes lesebrett snarest mulig. Disse foreligger også i papirversjon i papirkiosken på Servicetorget i foajeen.

  Fremme forslag
  Forslag fremmes via møtesystemet på lesebrettet. Vil du fremme forslag på papir eller minnepinne, ta kontakt med iPad-supporterne for bistand til å sende inn forslaget elektronisk.

  Stemmekort
  Stemmekortet er personlig og er derfor påtrykt ditt representantnummer. Dette skal benyttes ved avstemninger med håndsopprekning. Hvis du skulle miste kortet må du kontakte en av kongressfunksjonærene.

  Adgangskort og kongress-sekk
  Av sikkerhetsmessige grunner må du bære ditt adgangskort synlig gjennom alle kongressdagene. Du må registrere deg inn via den elektroniske adgangskontrollen hver gang du har forlatt Oslo Kongressenter. Personer uten adgangskort vil bli vist bort av vaktene. På grunn av rydding og rengjøring til neste dag ber vi deg også å ta med deg kongress-sekken og alle dokumentene som du vil ta vare på. Lesebrettet skal derimot alltid bli igjen i kongressalen. Det som ligger igjen på bordene blir kastet.

  Fravær fra kongressen
  Hvis en kongressrepresentant må være fraværende fra deler av kongressen, må begrunnet permisjonssøknad leveres dirigentbordet. Representanten kan ikke forlate kongressen før permisjon er innvilget. Kommer representanten tilbake før permisjonstiden utløper skal dette meddeles dirigentbordet. Dette for at dirigentene kan ha oversikt over antall stemmeberettigede ved eventuell avstemning.

  Innkalling av vararepresentant
  I de tilfeller hvor det i løpet av kongressen kan være aktuelt å innkalle vararepresentant (sykdom eller fravær for gjenværende deler av kongressen), må det gis melding til dirigentbordet. Skifte av representant skal kontrolleres mot fullmakter, godkjennes av kongressen og protokollføres. Et forbund/fylke eller representant kan ikke erstatte en representant med en vararepresentant uten godkjenning fra kongressen.

  Kveldsmøte
  Tirsdag 9. mai må det påregnes kveldsmøte.

  Kongressfest
  Det er invitert til kongressfest i Folkets Hus torsdag 11. mai kl 19.30. De som har meldt seg på har fått adgangskort til festen i appen. Dersom du ikke har smartelefon eller av andre årsaker ikke vil bruke Mobil/appen som adgangskort – må du henvende deg til informasjonsskranken i god tid før festen.

  Reise- og diettoppgjør
  Forbundenes representanter får sitt reise- og diettoppgjør av sine forbund. Fylkesrepresentantene får sine oppgjør av Landsorganisasjonen i Norge. Oppgjørsskjema for de som LO skal betale for ligger i sekkene. Nærmere opplysninger vil bli gitt i kongressen.

  TV-monitor - meldingstjeneste
  Kongressens forhandlinger blir overført på interne TV-monitorer. På skjermen over dirigentbordet vil det bli informert om hvem som taler og hvem som er neste taler, samt at viktige meldinger blir vist på denne skjermen.
  Alle henvendelser for øvrig om kongressen, innlevering av festpåmelding osv. skjer til informasjonsskranken i foajeen..

  Kongressen på nett
  I samarbeid med Abaton blir kongressen strømmet direkte på LOs kongressider på internett. Her vil også informasjon og vedtak fra kongressen publisert fortløpende. på www.lo.no/kongress2017

  På sosiale medier bruker vi hashtagen #lokongress

  I Mesaninen finner du fagbevegelsens mediesenter LO Media. Her er informasjonsressursene i fagbevegelsen samlet og det vil publisere fortløpende på siden www.frifagbevegelse.no. Produksjonsmiljøet er tilgjengelig for delegatene enten man har noe på hjertet eller bare vil stikke innom for å se.

  Kongressapp
  Alle som har oppgitt mobilnummer har fått tilsendt en SMS med muligheter til å laste ned kongressappen. Den skal være et verktøy som skal hjelpe å forbedre den tekniske gjennomføringen av kongressen. I appen vil du finne all praktisk informasjon om kongressen og få tilsendt varslinger dersom det skulle skje endringer underveis.

  Appen fungerer også som et sosialt bindeledd hvor du også kan dele dine opplevelser fra kongressen med øvrige deltakere.

  Hvis du ikke har fått installert appen vil infoskranken kunne veilede og eventuelt gi deg backup-løsninger.

  Servicetorg med papirkiosk
  På Servicetorget i bakre del av foajeen er det koblet opp PCer med tilgang til internett og skriver. Her er det mulighet for å kunne lese sin egen e-post.

  Her kan du få tilgang til kongressdokumentene i papirformat, muligheter til å kopiere mv.

  Trådløst nett
  Velg Telenor som WIFI leverandør

  Åpne nettleser (ny side)
  Konferansekode: oks2017

  Lesetilgang til møtesystemet for gjester
  Av sikkerhetsmessige grunner kjøres møtebehandlingssystemet i et lukket nettverk. Du må være koblet til dette nettverket med iPad for å få tilgang til systemet.

  Gjester/presse kan koble seg til nettet fra egen iPad. For å få lesetilgang til
  møtebehandlingssystemet må du be om passord til dette i
  informasjonsskranken/pressesenteret. Her kan du også få en brukermanual.

  Bruker du egen iPad må du laste ned Easymeet appen.

  1. Koble til WIFI nettverket som heter Easymeet2
  2. Sett inn passord: easymeet
  3. Start appen om du har en iPad.
  4. Du kommer da inn på møtesystemets innloggingsside.
  5. Sett inn passordet (passord fås i informasjonsskranken)

  Når du er innlogget i Easymeet2 kan du kun følge møtebehandlingen. For å få tilgang til ekstern informasjon må du over til ekstern nettverk (f.eks. telenor).

  Det vil også være mulig å låne iPad for gjester/presse.

  Gjester vil kunne låne iPad i informasjonsskranken og presse kan få låne hos pressesenteret.

  Bruk av mobiltelefoner
  Mobiltelefoner må stå på lydløs eller være avslått.

  Tolking
  Kongressen blir simultantolket til engelsk og spansk. Andre språk tolkes etter behov.

  Røyking
  Oslo Kongressenter har ingen røykerom. Røyking er kun tillatt ute. Vi henstiller om at røykere bruker fortauet på andre siden av gaten – slik at inngangspartiet ikke blir fylt av røyk og uframkommelig for allergikere og andre ikke-røykere. Det er satt opp askebeger på andre siden av gaten.

  I tilfelle brann
  Ved brannalarm: Forlat bygningen straks via vestibylen og de dører som er åpne på inngangsnivå!

  Alle må trekke helt ut på Youngstorget – ikke stoppe utenfor hovedinngang da dette kan skape brannfelle for de som kommer etter deg.

  Billett- og hotellservice
  Egencia-reisebyrå vil ha billett- og hotellservice i informasjonsskranken i vestibylen til disposisjon for kongressdeltakerne.

  Apotek
  Vitusapotek Youngstorget
  Hammersborggt. 12, 0181 Oslo
  Åpningstid mandag – fredag 09.00 – 19.00. Lørdag 10.00 – 16.00.

  Lege
  Legevakt, Storgata 40. Tlf 22 93 22 93

  Spesielt for pressen
  Pressen har oppholds- og arbeidsrom i pressesenteret (Torgutsikten). Inne i salen er det avsatt et begrenset antall plasser til pressen. Inne i pressesenteret vil alle dokumenter, forslag og lignende bli lagt. Det er også en egen beskjedtavle. Pressesenteret har kopimaskin. Det vil til enhver tid være medarbeidere fra Informasjons- og rådgivningsavdelingen til stede. Disse vil så langt det er mulig stå til tjeneste og sørge for best mulig service og arbeidsbetingelser.

  Billedarkiv
  Det er lagt opp et eget arkiv for bilder under årets kongress. Her vil det fortløpende bli publisert høyoppløste bilder for nedlasting. Husk å kreditere fotograf. Link til LOs billedarkiv.

  Her finner du mer presseinformasjon