Dagsorden - Valg

LOs ledelse valgt på LO-kongressen

Dette er de åtte tillitsvalgte som skal styre LO de neste fire årene. Hans-Christian Gabrielsen er ny LO-leder.

Leder: Hans-Christian Gabrielsen (50)

Hans Christian Gabrielsen ble valgt til ny leder i LO. Han kommer fra Fellesforbundet, har vært LOs andre nestleder i fire år, og var tidligere forbundssekretær i Fellesforbundet.

Hans-Christian Gabrielsen ble født 27. juli 1967, er gift og har ett barn. Gabrielsen er bosatt på Slemmestad i Røyken kommune. Han tok fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, hvor han var ansatt fra 1984 til 1995. I Tofte og Hurum Fagforening (avdeling 426) har han vært ungdomstillitsvalgt, nestleder i 1994 og leder i 1995. I en periode var han styremedlem i konsernutvalget i Norske Skog.

Gabrielsen ble ansatt i Fellesforbundet i 1996, og var i fire år knyttet til Forhandlingsavdelingen hvor han jobbet med overenskomstene for treforedling, byggeindustrien og glassbransjen. Han hadde også ansvar for konsernfaglige spørsmål og bedriftsdemokrati.

Fra 2000 jobbet Gabrielsen i Ledelsessekretariatet i Fellesforbundet, hvor arbeidsoppgavene har vært konsernfaglige spørsmål nasjonalt og internasjonalt, samt fagligpolitisk arbeid. Han har bred internasjonal erfaring og var sentral da den første globale avtalen i verden ble forhandlet fram, innen treforedling i Norske Skog.

I LO har Gabrielsen har ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans-Christian Gabrielsen var medlem av Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003, i den samme perioden var han leder av administrasjonsutvalget, og de to siste åra var han medlem av formannskapet. Han ble leder av Røyken Arbeiderparti fra 1999-2001, nestleder i Buskerud Arbeiderparti fra 2001. Han har vært medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet og av partiets EU-utvalg. 2. nestleder i Fellesforbundet fra landsmøtet i 2003

 

Første nestleder: Peggy A. Hessen Følsvik (56)

LO-kongressen valgte Peggy Hessen Følsvik som første nestleder i LO. Hun har vært førstesekretær i LO i fire år, og før dette var hun første nestleder i Handel og Kontor. Hun er født 12. november 1960, er gift og har to voksne barn.

Fra 2004 var hun nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

I Handel og Kontor hadde hun blant annet ansvaret for næringspolitikk, varehandel, arbeidstidsspørsmål og bedriftsdemokrati. I LO har hun arbeidet med arbeidsmiljøsaker, IA-avtalen, arbeidstid, likestilling og luftfarten.

 

Andre nestleder: Roger Haga Heimli (48)

Roger Haga Heimli ble valgt til andre nestleder i LO. Han kom inn i ledelsen i Fagforbundet på landsmøtet i 2013. Da hadde han vært fylkesleder i Fagforbundet Hordaland siden 2003, og medlem av forbundsstyret siden 2009. I Bergen kommune var han hovedtillitsvalgt og omstillings- og konserntillitsvalgt. Han startet sin tillitsvalgtkarriere som ungdomstillitsvalgt i 1995 i daværende Norsk Kommuneforbund.

I årene i toppledelsen i Fagforbundet har Heimli særlig jobbet med tarifforhandlinger, omstilling og internasjonale spørsmål. Han har hatt ansvaret for arbeidet med internasjonale handelsavtaler, blant annet TISA-avtalen, og saker som skatteunndragelse, svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Av utdanning er Heimli rørlegger, men langvarig tillitsvalgtarbeid har bidratt til at aktiv fartstid i faget ikke er særlig lang. Ved siden av tillitsvalgtarbeid har Heimli vært aktiv i Arbeiderpartiet i Bergen.

 

Førstesekretær: Julie Lødrup (33)

Julie Lødrup ble valgt som LOs førstesekretær på LO-kongressen. Hun kommer fra tillitsvervet som forbundssekretær i NTL, og har tidligere vært daglig leder i Manifest Analyse.

Hun har høyere utdanning, med Master i Politics and Government in the European Union ved London School of Economics and Political Science, og bachelor i Europastudier ved Universitetet i Oslo.

Som forbundssekretær I NTL har hun god kjennskap til offentlig sektor, spesielt staten, og har jobbet med høyere utdanning og forskning.

Julie Lødrup har politisk erfaring som aktiv i Arbeiderpartiet. Hun har vært generalsekretær i AUF, politisk rådgiver i Kulturdepartementet for Aps nestleder Hadia Tajik, sitter i bystyret i Oslo og er nestleder i St. Hanshaugen Arbeiderparti.

 

Hans-Christian Gabrielsen, Peggy Hessen Følsvik, Roger Haga Heimli og Julie Lødrup er faste medlemmer av LOs sekretariat

 

LO-sekretær: Terje Olav Olsson (59)

Terje Olav Olsson ble gjenvalgt som LO-sekretær. Han kom inn i LOs ledelse i 2013,  fra vervet som hovedkasserer i EL og IT Forbundet. Han er født 31. januar 1958, er gift, har to barn og bor i Askim.

Olsson er utdannet energimontør med ansettelse i Hafslund Nycomed. Han ble klubbtillitsvalgt allerede i 1981 og har dermed lang erfaring som tillitsvalgt på klubbnivå. I årene 1989 til 2001 var han de ansattes representant i Hafslund Nycomeds styre.

Terje ble valgt inn i forbundsstyret i 1994, først i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund og deretter i EL og IT Forbundet etter sammenslåingen med Norsk Tele- og Dataforbund i 1999. Han satt i forbundsstyret fram til 2001, da landsmøtet valgte han som forbundets  hovedkasserer.

Terje Olsson sitter i ulike styrer og utvalg, blant annet i Norsk Folkehjelp. Han er aktiv i Arbeiderpartiet på hjemstedet Askim og ble ved årsmøtet i mars valgt til nestleder.

Han er spesielt opptatt av energipolitikk, eierskap, samfunnspolitikk og internasjonale spørsmål. 

 

LO-sekretær: Trude Tinnlund (49)

Trude Tinnlund ble gjenvalgt som LO-sekretær. Hun kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013. Trude Tinnlund ble født 1. 12 1967 og kommer fra Fredrikstad i Østfold. Hun har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var prosessoperatør fra 1989 til 1999, da hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften. Hun var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 var hun leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avd. 851 Østfold, en avdeling som har medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell- og restaurantområdet.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet fra 2006 til 2013. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs.

Trude Tinnlund var konsernstyrerepresentant i Peterson AS fra 2001 – 2005.

 

LO-sekretær: Are Tomasgard (49)

Are Tomasgard ble gjenvalgt som LO-sekretær. Han kom inn i LOs ledelse på LO-kongressen i 2013. Han er født den 30. april 1968, og er lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet. Fra 2011 til 2013 var han ordfører fra Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus, og medlem av Sørum kommunestyre siden 2007. Are Tomasgard har vært gründer, forfatter av bok om forhandlingsvisdom, fagoperatør på Zinken i Odda, fylkestingsrepresentant i Hordaland fylkesting i fire år, kommunestyremedlem Odda i åtte år. Fra 2007til  2011 var han spesialrådgiver i Industri Energi. 

 

LO-sekretær: Kristin Sæther (50)

Kristin Sæther ble valgt som LO-sekretær på kongressen. Hun kommer fra er vervet som leder av Fagforbundet i Trondheim, der hun også har vært nestleder i LO i Trondheim. Hun er 50 år gammel.

Kristin Sæther har sittet som leder av Fagforbundet Trondheim siden 2002. Fagforeningen er en av landets aller største fagforeninger. Hun er utdannet hjelpepleier, har videreutdanning i administrasjon og har gjennomført en omfattende tillitsvalgtopplæring. Sæther har blant annet arbeidet i en bolig for funksjonshemmede, i rusomsorgen og vært lærer på en folkehøyskole. Hun har også sittet i Trondheim bystyre for Arbeiderpartiet i en periode.

LO-sekretærene Terje Olav Olsson, Trude Tinnlund, Are Tomasgard og Kristin Sæther er varamedlemmer i rekkefølge for de faste medlemmene fra LOs ledelse i LOs sekretariat. 

De øvrige valgene ble også valgt i tråd med valgkomiteens innstilling 

Pressemelding som PDF