Delegater

Tore Sjølie
Delegatnr. 1 Tore Sjølie Akershus

Verv: Hovedkasserer i Arbeiderbevegelsens Presseforbund. Interesser: Journalistikk, Presse-etikk, politikk og spor. Hva jeg ser fram til på kongressen: Organisasjonsarbeidet.

Vidar Hennum
Delegatnr. 2 Vidar Hennum EL og IT Forbundet, Buskerud

Verv: Nestleder EL og IT Forbundet. Interresser: Politikk, friluftsliv, fotball. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter og vedtak for LO for neste periode, valgkampstart.

Odd-Helge Reppe
Delegatnr. 3 Odd-Helge Reppe EL og IT Forbundet, Nordland

Verv: Hovedkasserer i EL og IT Forbundet. Interesser: Slektsforsking og Laks/sjøørret-fiske. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene og pensjon.

Bjørn Einar Fornes
Delegatnr. 4 Bjørn Einar Fornes EL og IT Forbundet, Troms

Verv: Forhandlingsleder EL og IT Forbundet. Interesser: Arbeidslivet generelt, toppturer/fjellturer, bikkje, litteratur og musikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få tatt skikkelige debatter om pensjon, EØS, og LoVeSe, og påvirke kongressen til å fatte klare og entydige vedtak i tråd med EL og IT Forbundets standpunkter.

Monica Derbakk
Delegatnr. 5 Monica Derbakk EL og IT Forbundet, Buskerud

Verv: Forbundets ledelse. Interesser: Fagbevegelsen, hytte og friluftsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene og vedtakene.

Svein Raa Davidsen
Delegatnr. 6 Svein Raa Davidsen EL og IT Forbundet, Hordaland

Verv: Nestleder i distrikt Hordaland/ Sogn og Fjordane, leder i E-verkenes fagforening Vestlandet. Leder i klubben i BKK. Forbundsstyremedlem i EL og IT forbundet. Interesser: Fagforenings arbeid, friluftsliv, fiske og hytteliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Den faglig-politiske debatten, debatten om handlingsprogrammet og valget.

Delegatnr. 7 Bjørn Tore Fremgården EL og IT Forbundet, Hedmark

Verv: Forbundsstyremedlem i El og IT Forbundet, leder i Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland Interesser: Mange ulike, blant annet veteranbiler og reiser. Hva jeg ser fram til på kongressen: EØS-debatten/vedtakene, debatt/vedtake vedrørende oljeborring/konsekvensutredning i nord, samt bemanningsbransjen.

Kristine Wendt
Delegatnr. 8 Kristine Wendt EL og IT Forbundet, Oslo

Verv: Styremedlem i Elektromontørklubben Caverion Oslo, leder av ungdomsutvalget til EL og IT Forbundet Oslo og Akershus, ungdomsrepresentant i forbundsstyret, sitter i det sentrale ungdomsutvalget og likestillingsutvalget. Interesser: Jeg er interessert i frihet, like muligheter og samarbeid. Jeg er også interessert i å tegne, sykle, bade, jobbe. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til en uke med engasjement, diskusjoner - også blir det nok en/noen turer opp på talerstolen. Det er min første kongress, så jeg håper jo at jeg sitter igjen med ett godt inntrykk av møtet.

Markus Hansen
Delegatnr. 9 Markus Hansen EL og IT Forbundet, Oslo

Verv: Leder av Heismontørenes Fagforening. Interesser: Fagforening, politikk og sport. Hva jeg ser fram til på kongressen: EØS og pensjonsdebatten.

Bjørnar Dahle
Delegatnr. 11 Bjørnar Dahle EL og IT Forbundet, MøreogRomsdal

Verv: Klubbleder i Mørenett. Distriktsleder EL og IT Møre og Romsdal. Sitter i landsstyret og forbundsstyret i ELogIT. Sitter i LOs representantskap for LO i Møre og Romsdal. Interesser: Fagopplæring er min største interesse. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til debattene vedrørende pensjon, utdanning og EØS.

Svenn Åge Johnsen
Delegatnr. 12 Svenn Åge Johnsen EL og IT Forbundet, Rogaland
Delegatnr. 13 Esben Smistad EL og IT Forbundet, Oslo
Sissel M. Skoghaug
Delegatnr. 14 Sissel M. Skoghaug Fagforbundet, Troms

Verv: Nestleder i Fagforbundet. Interessert: Turer i skog, på fjell og på sjø. Samvær med familie og venner. Samfunnsutvikling og politikk. Er for øvrig svært takknemlig som til daglig som tillitsvalgt får jobbe med det jeg har stor interesse for. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten som skal bidra til å forme LOs handlingsprogram for de neste årene.

Hildegunn Fardal
Delegatnr. 15 Hildegunn Fardal Fagforbundet, VestAgder

Jan Helge Gulbrandsen
Delegatnr. 16 Jan Helge Gulbrandsen Fagforbundet, Oslo

Verv: Arbeidsutvalget i Fagforbundet. Interesser. Sport og fritidsaktiviteter/hytte. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode faglige diskusjoner.

Roger Haga Heimli
Delegatnr. 17 Roger Haga Heimli Fagforbundet, Hordaland

Verv: Medlem i Arbeidsutvalget i Fagforbundet. Interesser: Fotografering, lesing og slalåmski om vinteren! Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene.

Raymond Turøy
Delegatnr. 18 Raymond Turøy Fagforbundet, Hordaland

Verv: Arbeidsutvalget i Fagforbundet, seksjonsleder for seksjon Helse og sosial. Interesser: Friluftsliv og båt. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode faglige diskusjoner.

Mette Henriksen Aas
Delegatnr. 19 Mette Henriksen Aas Fagforbundet, Vestfold

Verv: AU-medlem og leder for Seksjon kirke-, kultur og oppvekst. Interesser: Fagforeningsarbeid. Hva jeg ser fra til på kongressen: Gode faglige diskusjoner.

Stein Guldbrandsen
Delegatnr. 20 Stein Guldbrandsen Fagforbundet, Oslo

Verv: Arbeidsutvalget i Fagforbundet, seksjonsleder i seksjon samferdsel og teknisk. Interesser: Friluftsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode faglig diskusjoner.

Britt Silseth
Delegatnr. 21 Britt Silseth Fagforbundet, MøreogRomsdal

Verv: Tillitsvalgt i Fagforbundet på nasjonalt plan, medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg og Seksjonsleder for seksjon kontor og administrasjon. Interesser: Friluftsliv - gå i fjellet sommerhalvåret og gå på ski om vinteren. Er veldig glad i hunder. Interessert i politikk - ønsker å jobbe for et enda mer rettferdig samfunn der forskjellene mellom oss er minst mulig. Hva jeg ser fram til på kongressen: LO-kongressen gir oss store muligheter til å forme et trygt samfunn for innbyggerne. Gleder meg til å være med og gjøre gode vedtak for framtida - spesielt opptatt av miljø og at vi ikke selger landet vårt til utenlandske aktører.

Oddbjørg Strømme
Delegatnr. 22 Oddbjørg Strømme Fagforbundet, Østfold

Verv: Fylkesleder i Fagforbundet Østfold. Interesser: Faglig og politisk arbeid, som tar det meste av tiden. Ellers så er jeg glad i gåturer og trener litt på helsesenter. HVa jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til debattene og håper på mange gode vedtak.

Tore-Leif Gundersen
Delegatnr. 23 Tore-Leif Gundersen Fagforbundet, Østfold

Verv: Nestleder Fagforbundet Østfold, delegat fra landsstyret. Interesser: Politikk og kampen om velferdsstaten. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det store fellesskapet og det politiske verksted som skal stoppe høyresiden i Norge!

Bente Stokker Knutsen
Delegatnr. 24 Bente Stokker Knutsen Fagforbundet, Akershus

Verv: Fylkesleder Fagforbundet Akershus. Interesser: Lese, sy og politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til å delta på kongressen for første gang med landsstyret til Fagforbundet. Fint å kunne være med å bestemme politikken til LO de neste 4 årene.

Iren Bekkevold Berg
Delegatnr. 25 Iren Bekkevold Berg Fagforbundet, Akershus

Verv: Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Skedsmo Kommune. Er leder av Fagforbundet Skedsmo og LO i Nedre Romerike. I tillegg sitter jeg i Fylkesstyret for Fagforbundet Akershus og Landsstyret i Fagforbundet. Interesser: Politikk. Heltid, faste stilinger, kommunesammenslåing. Privat går tiden til mann, barn og barnebarn samt camping. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg mest til politiske debatter. Prinsipp og handlingsprogram. Jeg er også opptatt av vedtektene og ikke minst fremtiden til LO lokalt. Det som opptar meg mye for tiden er hvordan vi skal vinne valget og få rødgrønt flertall på stortinget.

Astrid Tjellaug
Delegatnr. 26 Astrid Tjellaug Fagforbundet, Oslo

Verv: Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. Interesser: Friluftsliv, trening, strikking, kulturliv, familieliv og matlaging. Opptatt av politikk og samfunnsspørsmål. HVa jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til gode debatter og politiske innledninger, kulturinnslag, møte med andre tillitsvalgte og å kunne påvirke viktige saker for LO.

Roger Dehlin
Delegatnr. 27 Roger Dehlin Fagforbundet, Oslo

Verv: Fylkesleder Fagforbundet Oslo. Interesser: Hund og fagforening. Interesser: Helheten med kongressen og behandlingen av handlingsprogram og LOs egen organisasjon.

Helene Harsvik Skeibrok
Delegatnr. 30 Helene Harsvik Skeibrok Fagforbundet, Hedmark

Vaerv: Nyvalgt fylkesleder i Fagforbundet Hedmark. Interesser: fisking, lesing, slektsgranskning og å bruke tid med familien. Og ikke minst interessert i tillitsvalgtsarbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg mest til å være med å forme og vedta hvilken politikk LO skal jobbe med de neste fire årene. Treffe nye og kjente tillitsvalgte, og få muligheten til å lære mer.

Svend Morten Voldsrud
Delegatnr. 31 Svend Morten Voldsrud Fagforbundet, Oppland

Verv: Fylkesleder i Fagforbundet Oppland. Hva jeg ser fram til på kongressen: LO-kongressen er et av Norges viktigste politiske verksted. Gleder meg til gode debatter i møtet og gode diskusjoner i pausene.

Roger Arnesen
Delegatnr. 32 Roger Arnesen Fagforbundet, Oppland

Verv: Opplæringsansvarlig Fagforbundet Oppland, landsstyremedlem i Fagforbundet - Skoleringsutvalget Fagforbundet. Interesser: Trening og reise. Hva jeg ser fram til på kongressen: Politiske diskusjoner, å være med å påvirke den politiske kursen. Bygge nettverk. Sist, men ikke minst, påvirke til gode vedtak.

Merete Dahl
Delegatnr. 33 Merete Dahl Fagforbundet, Vestfold

Verv: Fylkesleder i Fagforbundet Vestfold. Interesser: Jeg er opptatt av et anstendig og trygt arbeidsliv. Ønsker å fjerne muligheter til å ta ut profitt på velferdstjenester. Hva jeg ser fram til på kongressen: Håper at vi får gode vedtak på viktige samfunnssaker. LO må vise vei i et urolig og fragmentert samfunn. Vi må våge å forsvare verdiene i arbeids og samfunnsliv og stå imot populismen. Sammen kan vi klare dette!

Rune Mathiassen
Delegatnr. 34 Rune Mathiassen Fagforbundet, Vestfold

Verv: Nestleder og organisasjonssekretær i Fagforbundet Vestfold. Interesser: Sykling og MC. Ut på tur, landevei, skog og mark. Hva jeg ser fram til på kongressen: Bidra til Norges største politiske verksted. Kjempe for våre viktigste saker i Fagforbundet. Min viktigste sak er: Ikke profitt på skattefinansierte tjenester!

Marianne Nilsen Skjønstad
Delegatnr. 35 Marianne Nilsen Skjønstad Fagforbundet, Telemark

Verv: Fylkesleder i Fagforbundet Telemark. Interesser: Hytte- og friluftsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til å høre debattene og treffe flotte og engasjerte tillitsvalgte fra eget og andre forbund.

Tore Nygaard
Delegatnr. 36 Tore Nygaard Fagforbundet, Telemark

Verv: Hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Porsgrunn. I tillegg sitter jeg som fylkesstyremedlem og landsstyremedlem for Fagforbundet Telemark. Interesser: Jeg har hytte i Bamble kommune og er en flittig bruker av denne. Har hummerfiske som min store lidenskap. For øvrig er jeg mye på sjøen og fisker, er også medlem av Porsgrunn og omegn sjømannsforening. Har to voksne sønner og tre barnebarn. HVa jeg ser fram til på kongressen: Å høre mange spennende innlegg og bygge relasjoner til øvrige fagforeningskamerater.

Venke Anny Nes
Delegatnr. 38 Venke Anny Nes Fagforbundet, AustAgder

Verv: Nestleder. Interesser: Familie og venner, korps og politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Mange gode og interessante debatter, og være med å utforme LOs politikk for de neste fire årene.

Roy Bjarne Gyberg
Delegatnr. 39 Roy Bjarne Gyberg Fagforbundet, VestAgder

Verv: Fylkesleder Fagfrobundet Vest-Agder. Landsstyremedlem Fagforbundet. Interesser: Fagforeningsarbeid og IKT. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatter med perspektiv fra de ulike delene av arbeidslivet og at kongressen vil fastsette tydelige politiske krav.

Liv Else Kallhovd
Delegatnr. 40 Liv Else Kallhovd Fagforbundet, VestAgder

Verv: Nestleder i Fagforbundet Vest-Agder. Interesser: Sett opp mot vervet mitt er jeg opptatt av likestilling, heltidsutfordringene vi har i kvinnedominerte yrker, organisasjonsbygging for å sikre medlemmene de beste arbeidsforholdene og arbeiderbevegelsens arbeid for å bygge den velferdsstaten vi har og videreutvikling av den. Hva ser du fram til på kongressen: Debattene, det å stake ut retningen for det videre arbeidet i LO.

Trond Helland
Delegatnr. 41 Trond Helland Fagforbundet, Rogaland

Verv: Fylkesleder i Rogaland og forbundsstyremedlem i Fagforbundet. Interesser: Familie, hytte og politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten rundt handlingsprogrammet, samt treffe kollegaer og tillitsvalgte som jeg har kjent i mange år.

Synnøve Haugland
Delegatnr. 42 Synnøve Haugland Fagforbundet, Rogaland

Verv: Nestleder Fagforbundet Rogaland. Interesser: Lese bøker, sykle og gå tur. Jeg ser fram til på kongressen: Alle gode innlegg fra delegatene og det sosiale samværet.

Delegatnr. 44 Ellen Aase Opedal Fagforbundet, Hordaland
Ralf Einar Johannessen
Delegatnr. 45 Ralf Einar Johannessen Fagforbundet, SognogFjordane

Verv: Fylkesleder og sitter i Fagforbundets forbundsstyre og landsstyre. Interesser: Eg er glad i sang og musikk og spiller gitar. Familie og barnebarn er viktig. Utover det trening og ut i skog og mark. Hva jeg ser fram til på kongressen: Spennende og interessante møter, god kultur, gode innledere og sist, men ikkje minst, de politiske og organisastoriske debattene.

Anne Kristin Førde
Delegatnr. 46 Anne Kristin Førde Fagforbundet

Verv: Eg er seksjonstillitsvalgt for seksjon kyrkje, kultur og oppvekst i Fagforbundet Sogn og Fjordane. Interesser: På fritida er eg interessert i fotball og friluftsliv. Har gjennom mange år vore engasjert og hatt styreverv i idrettslaget si fotballgruppe. Er ellers oppteken i lokalpolitikken og set i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Hva ser du fram til på kongressen: Gleder meg mest til å få være med å påvirke LO-familien sin retning i arbeidslivs saker og politiske saker.

Mariann Brandstad
Delegatnr. 47 Mariann Brandstad Fagforbundet, MøreogRomsdal

Verv: Fylkesleder Fagforbundet Møre og Romsdal. Interesse: barnebarn og hytteliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder med til debattene.

Arnt Jostein Silseth
Delegatnr. 48 Arnt Jostein Silseth Fagforbundet, MøreogRomsdal

Verv: Nestleder fylkesstyret i Fagforbundet Møre og Romsdal, medlem landsstyret i Fagforbundet. Interesser: Politikk, fotball, lese bøker, reise og lage mat. Hva jeg ser fram til på kongressen: Møte andre tillitsvalgte og være med på gode debatter om LOs framtid.

Arne Jan Skjerdingstad
Delegatnr. 49 Arne Jan Skjerdingstad Fagforbundet, SørTrøndelag

Verv: Regionleder Fagforbundet Trøndelag. Interesser: Hytteliv, kultur og idrett. Hva jeg ser fram til på kongressen: Mange gode debatter og vedtak som skal være med å forme framtiden for medlemmene og samfunnet rundt oss.

Gunn Elin Flakne
Delegatnr. 50 Gunn Elin Flakne Fagforbundet, SørTrøndelag

Verv: Nestleder i Fagforbundet Trøndelag. Interesser: sportsidiot. Rosenborg er laget. Krimbøker og kryssord. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg mest til å høre alle innleggene fra delegatene. Oppleve stemningen og mangfoldet en slik kongress har.

Line Tollefsen
Delegatnr. 53 Line Tollefsen Fagforbundet, Nordland

Verv: Nestleder i Fagforbundet Nordland. Interesser: Politikk, organisasjon, konkurransedrill, film, venner og meningsfeller. Hva jeg ser fram til på kongressen: Møte gode venner og tillitsvalgte fra alle LO forbund, debattene på handlingsprogrammet.

Tore Andre Jacobsen
Delegatnr. 54 Tore Andre Jacobsen Fagforbundet, Nordland

Verv: Fylkesleder Fagforbundet Nordland. Interesser: Kona mi, ungene våre og Leeds United. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til hele kongressen fordi det er et viktig verksted for å utvikle fremtidens arbeidsliv

Kim Håkon Pedersen
Delegatnr. 55 Kim Håkon Pedersen Fagforbundet, Troms

Verv: Representerer landsstyret i Fagforbundet på kongressen. Er også tillitsvalgt i Fagforbundet Troms. Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms fylkeskommune. Interesser: Hytte- og friluftsliv sammen med familien, politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Være med på å utforme politikk som vil prege Norge i årene fremover.

Hilde Kristin Bernhardsen
Delegatnr. 56 Hilde Kristin Bernhardsen Fagforbundet, Troms

Verv: Nestleder i Fagforbundet Troms. Interesser: Internasjonalt solidaritetsarbeid, reiser, turer i naturen, politikk, kjæresten, ungene og familien. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg mest til å kunne påvirke i saker jeg synes er viktige, høre på og ta del i debatten på handlingsprogrammet.

Christina Beck Jørgensen
Delegatnr. 59 Christina Beck Jørgensen Fagforbundet, Hedmark

Verv: Leder i Fagforbundet Ung. LO-ungdommens representant i sekretariatet. Interesser: Tilbringe kvalitetstid med familie og venner. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å gjøre en jobb og påvirke slik at medlemmene våre skal få en bedre hverdag

Mats Monsen
Delegatnr. 60 Mats Monsen Fagforbundet, SørTrøndelag

Verv: Nestleder i det sentrale ungdomsutvalget, Fagforbundet Ung. Interessert. Musikk og film. Hva ser du fram til på kongressen: Jeg gleder meg mest til å få lov til å holde innlegg for Norges viktigste politiske verksted.

Iren-Mari Luther
Delegatnr. 62 Iren-Mari Luther Fagforbundet, Oslo

Verv: Nestleder seksjon helse og sosial Fagforbundet nasjonalt (heltidstillitsvalgt). Interesser: Natur og miljø, politikk, musikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode politiske diskusjoner. Det blir spennende og høre argumentasjonen for de ulike syn, spesielt når det gjelder EØS og oljeboring.

Karianne Sten Solheim
Delegatnr. 64 Karianne Sten Solheim Fagforbundet, Oppland

Verv: Seksjonsleder i Seksjon helse og Sosial i Fagforbundet Oppland, medlem i Seksjonstyret helse og sosial Fagforbundet sentralt og sitter i Landstyret til Fagforbundet. Interesser: Min datter på 3 år, organisasjonsarbeid og samfunnspolitikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det jeg gleder meg mest til er debattene om hvilke politikk som skal være LO-familiens viktigste kamp de neste fire årene. Velferd i stedet for skattelette og arbeidslivskriminalitet er viktige saker. Viktig at LO står sammen for å forbli en sterk arbeidstakerorganisasjon.

Tove Randi Olsen
Delegatnr. 65 Tove Randi Olsen Fagforbundet, NordTrøndelag

Verv: Hovedtillitsvalgt i Levanger og i Innherred samkommune. I tillegg er jeg opplæringsansvarlig i lokal fagforening og seksjonsleder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Trøndelag. Interesser: Fagforeningsarbeid er min største interesse, ellers er jeg glad i å lese bøker, alt av håndarbeider, og friluftsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: De faglige diskusjonene og meningsutvekslingene som fører til gode fremtidsretta vedtak.

Kurt Rønning
Delegatnr. 66 Kurt Rønning Fagforbundet, SørTrøndelag

Verv: Styremedlem seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet. Interesser: Båtliv og skuespill/teater. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være med for første gang og bidra til en god kongress.

Torill-Irene Herigstad
Delegatnr. 67 Torill-Irene Herigstad Fagforbundet, Rogaland

Verv: Seksjonsleder Helse og Sosial Fagforbundet Rogaland. Interesser: Friluftsliv, sykkelturer, bobil, lese bøker. Barn og barnebarn. Yrkespolitisk arbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Høre innlegg fra flere fagforeninger. Treffe personer som er opptatt av: Gode vedtak på et godt arbeidsliv, inkludert retten til hele faste stillinger og flere læreplasser. Sosialt samvær.

Kjell Magne Gåsland
Delegatnr. 68 Kjell Magne Gåsland Fagforbundet, Vestfold

Verv: Landsstyremedlem i Fagforbundet, vara til det nasjonale seksjonsstyret i seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet, lokal seksjonsleder i seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Helseforetak Vestfold, og styremedlem i styret i Fagforbundet Helseforetak Vestfold. Interesser: Lesing, tilbringe tid med familien og Star Wars. Hva jeg ser fram til på kongressen: Hyggelig samvær med gode kamerater.

Ingunn Reistad Jacobsen
Delegatnr. 70 Ingunn Reistad Jacobsen Fagforbundet, Hordaland

Verv: Nestleder i Seksjon Samferdsel og Teknisk i Fagforbundet nasjonalt. Interesser: Familien er på topp. Ellers fylles dagene med politikk, og faglige og juridiske tema. Turer i skog og mark. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode diskusjoner som ender ut i gode vedtak.

Svein Morten Sørensen
Delegatnr. 71 Svein Morten Sørensen Fagforbundet, Vestfold

Verv: Nestleder i Fagforbundet Larvik Lardal. Styremedlem i Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk. Landstyremedlem i Fagforbundet. Interesser: Yrkesfaglig og yrkespolitiske saker. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få anledning til å påvirke samfunnet Norge.

Per Jarle Valvatne
Delegatnr. 72 Per Jarle Valvatne Fagforbundet, Hordaland

Verv: Hovudtillitsvald i Stord kommune, leiar i Fagforbundet Stord/Fitjar, landsstyremedlem i Fagforbundet, styremedlem i Seksjon Samferdsel og teknisk Fagforbundet, nestleiar i LO Sunnhordland. Interesser: Politisk arbeid, litteratur, film og musikk. Viktigaste saker: 6-timars dagen, EØS, eigen organisasjon.

Rita Helene Nilssen
Delegatnr. 73 Rita Helene Nilssen Fagforbundet, Nordland

Verv: Seksjonsleder samferdsel og teknisk i Fagforbundet Andøy (I styret lokalt), i Fagforbundet Nordland (i fylkesstyret) og styremedlem i SST Nasjonalt. Er dermed med i Landsstyret. Interesser: Bruker mye tid på fagforeningsarbeid. Er ellers glad i naturen og gå på tur i fjellene. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter som skal ende ut i LO sin fremtidige handlingsprogram og politikk. Fellesskap.

Ronny Bekken Larsen
Delegatnr. 77 Ronny Bekken Larsen Fagforbundet, Hedmark

Verv: Landsstyremedlem i Fagforbundet, leder LO i Nord-Østerdal og hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt for Fagforbundet og LO Kommune i Folldal. Interesser: Musikk, film og politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Den politiske debatten og det sosiale.

Eva Jorid Svendsen
Delegatnr. 78 Eva Jorid Svendsen Fagforbundet, MøreogRomsdal

Verv: Opplæringsansvarlig i Fagforbundet Halsa-Surnadal. Styremedlem i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Møre og Romsdal. Vara til nasjonalt styre i Seksjon kirke, kultur og oppvekst og vara til landsstyret. Interesser: å være sammen med familie og venner, friluftsliv, politikk, strikking, hagearbeid, reising. Hva jeg ser fram til på kongressen: å få møte mange interessante mennesker, delta i debatten, lære mye nytt.

Anne Grete Reinertsen
Delegatnr. 79 Anne Grete Reinertsen Fagforbundet, VestAgder

Verv: Seksjonstillitsvalgt i det nasjonale seksjonstyre - Kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Interesser: Politikk vil jo alltid være hovedinteressen, særlig innen oppvekstsektoren og utdannelse, men skal jeg slappe av blir det håndarbeid av ulik art. Hva ser du fram til på kongressen: Gleder meg til å være med å forme fremtiden i arbeidslivet. Møte nye mennesker og ikke minst gleder jeg meg til mange gode debatter

Knut Remi Heimvik
Delegatnr. 80 Knut Remi Heimvik Fagforbundet, Hordaland

Verv: Seksjonsleder kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet Hordaland. Vara til nasjonalt styre i Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Vara til Landsstyret. Interesser: Musikk, konserter, litteratur og politikk. Hva jeg ser frem til på kongressen: De faglige diskusjonene, gode diskusjoner. EØS. Og jeg ser også frem til det sosiale.

Ann-Merethe Larsos Kristensen
Delegatnr. 81 Ann-Merethe Larsos Kristensen Fagforbundet, Nordland

Verv: Tillitsvalgt stort sett i hele mitt yrkesaktive liv. Hovedtillitsvalgt i Bodø kommune siden 2001. Seksjonsleder i kirke, kultur og oppvekst i Nordland siden 2013. Leder i LO i Bodø. Sitter i styret i lokalforening, fylkesstyret og sentralt i Fagforbundet. Interesser: Liker å gå turer, gode diskusjoner. Samt hyggelige dager og kvelder med venner. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til de store debattene, samt å treffe fagforeningsvenner fra alle forbundene i LO.

Jon-Inge Hagebakken
Delegatnr. 82 Jon-Inge Hagebakken Fagforbundet, Hedmark

Verv: 1. nestleder Fagforbundet Hedmark. Interesser: Å lære, arbeidsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Felleskapet.

Trond Finstad
Delegatnr. 83 Trond Finstad Fagforbundet, Østfold

Verv: Nestleder seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet: Interesser: lokalpolitikk og fagforeningsarbeid er det jeg bruker mest av fritiden på. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å være med på å forme LOs politikk og arbeid for de fire neste år, og til å møte mange gode fagforeningskamerater

Mette Johanne Asmyhr
Delegatnr. 84 Mette Johanne Asmyhr Fagforbundet, Buskerud

Verv: Seksjonsleder i Fagforbundet Buskerud, Landsstyret i Fagforbundet. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til mange gode faglige og politiske diskusjoner sammen med gode fagforeningskamerater.

Ørjan Myrmel
Delegatnr. 85 Ørjan Myrmel Fagforbundet, Hordaland

Verv: Fylkesleder i Fagforbundet Hordaland. Interesser: Politikk, foto og frilutftsliv Hva jeg ser fram til på kongressen: Å bidra på et politisk verksted som vil være med å forme arbeidslivet og samfunnet de neste årene.

Bodil Iren Gjerde
Delegatnr. 86 Bodil Iren Gjerde Fagforbundet, SognogFjordane

Verv: Leder for Seksjon kontor og administrasjon Fagforbundet Sogn og Fjordane. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å lære mer om LO sin organisering og politiske ståsted. Og ikke minst å møte mange dyktige mennesker.

Steinar Hopsdal
Delegatnr. 87 Steinar Hopsdal Fagforbundet, Rogaland

Verv: Sekretær i lokalstyret for LO – LO Jæren. Interesser: Turer i naturen. HVa jeg ser fram til på kongressen: Å få delta i utforming av ny handlingsplan.

Anne Green Nilsen
Delegatnr. 88 Anne Green Nilsen Fagforbundet, Oslo

Verv: Tillitsvalgt i Fagforbundet i mange år. Leder av kompetansesenteret i Oslo - og har ansvar for lov og avtaleverk for denne regionen. Interesser: Blir mye jobb, og familie. Trives med å gå turer, hagearbeid og håndarbeid. Interesser: Gleder meg til innledninger og debatter. Stas å være med å legge plan for de fire neste år!

Anne Bondevik
Delegatnr. 89 Anne Bondevik Fagforbundet, Buskerud

Verv: Valgt leder av Fagforbundets Kompetansesenter for Østlandet. Interesser: Politikk, reiser, litteratur. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til hele kongressen, men mest til debattene.

Svein Kristiansen
Delegatnr. 90 Svein Kristiansen Fagforbundet, Telemark

Verv: Leder av Fagforbundets Kompetansesenter i Skien. Interesser: Familien, bobillivet, organisasjon. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene om konsekvensutredning i Lofoten, 6-timers dagen og EØS.

Hallfrid Kristoffersen
Delegatnr. 91 Hallfrid Kristoffersen Fagforbundet, Rogaland

Verv: Leder av kompetansesenteret i Stavanger. Interesser: Familie og strikking. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene og å treffe folk.

Helge Vågen
Delegatnr. 92 Helge Vågen Fagforbundet, Hordaland

Verv: Leder Fagforbundets kompetansesenter i Bergen. Interesser: Politikk og organisasjonsarbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: De faglige og politiske debattene.

Hanne Kristin Nordby
Delegatnr. 93 Hanne Kristin Nordby Fagforbundet, SørTrøndelag

Verv: Leder av Kompetansesenteret i Trondheim. Interesser: Fjellturer, reiser, håndarbeid, hagearbeid, kultur. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode faglige debatter.

Raymond André Jomisko
Delegatnr. 94 Raymond André Jomisko Fagforbundet, Finnmark

Verv: Ungdomsleder i Fagforbundet Finnmark. Interesser: Friluftsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Bli kjent med folk og lære masse.

Anna Elisabeth Uran
Delegatnr. 95 Anna Elisabeth Uran Fagforbundet, Oslo

Verv: 2. nestleder i Fagforbundet Oslo. Interesser: Fotballmamma, kor og få dagene til å gå i hop. Hva jeg ser fram til på kongressen: Politisk verksted som skal samle det beste, for organisasjonen og samfunnsutviklingen.

Rita Jordal
Delegatnr. 96 Rita Jordal Fagforbundet, Hordaland

Verv: estleder i Fagforbundet Hordaland. Hva jeg gleder meg til på kongressen: Av saker som skal behandles, er jeg mest opptatt av arbeidstidsreduksjon - 6 timersdag, fast ansatte, faste hele stillinger og bevaring av sykelønnsordningen. Jeg har vært tillitsvalgt i 30 år og dette er første gang jeg skal være med på LO kongressen og jeg gleder meg veldig. Det jeg ser mest frem til å møte andre faglige tillitsvalgte fra hele landet og få være med å diskutere arbeidslivspolitikk.

Erik Fjeldstad Næss
Delegatnr. 97 Erik Fjeldstad Næss Fagforbundet, Akershus

Verv: Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Akershus. Interesser: Hovedinteressen min er nok politikk, men film og bøker opptar store deler av fritiden. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å delta på LO-kongressen for første gang og ser frem til å kunne være ungdommens stemme på kongressen. Å få lov til å være med på å bestemme hvordan LO skal se ut de neste fire årene, er utrolig spennende. Jeg håper at ungdommer som er organisert i LO-forbund vil bli et satsningsområde for LO. Ungdom er fremtiden og da er det viktig å satse på og lytte til dem!

Sigve Romslo
Delegatnr. 98 Sigve Romslo Fagforbundet, Rogaland

Verv: Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF. Leder av Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF. Medlem av fylkesstyret i Fagforbundet Rogaland. Styremedlem i LO-Stavanger. Styremedlem i samvirkende fagforeninger - Stavanger. Varamedlem LO-stat kartell - Rogaland. Fylkes- og lokalpolitiker for SV i Rogaland. Interesser: politikk og samfunn særlig innen helse, miljø og arbeidslivsspørsmål. Hva jeg ser fram til på kongressen: debattene om blant annet EØS, miljøspørsmål og drift av offentlig sektor.

Torild Holmedal
Delegatnr. 99 Torild Holmedal Fagforbundet, Nordland

Verv: Nestleder i Fagforbundet Nordland. Interesser: Er i overkant interessert i sammenhengen mellom det som skjer ute i verden og her hjemme. Det være seg arbeidsliv eller samfunn for øvrig. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til den politiske debatten om å mestre internasjonaliseringen.

Tarjei Leistad
Delegatnr. 100 Tarjei Leistad Fagforbundet, SørTrøndelag

Verv: Organisasjonssekretær i Fagforbundet Trøndelag. Interesser: Samfunnet vi lever og bor i, og arbeiderbevegelsen. Foruten det er fotball og lange skiturer både god trening og avkobling. Hva jeg ser fram til på kongressen: Åpninga, ta del i lange spennende debatter og det å være en del av LOs høyeste organ og Norges viktigste politiske verksted.

Ruth Marie Thomsen
Delegatnr. 101 Ruth Marie Thomsen Fagforbundet, Østfold

Verv: Opplæringsansvarlig Fagforbundet Østfold. Interesser: Mange interesser, men noe som engasjerer ekstra er arbeidslivspolitikken og rettferdighet! Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være med det store fellesskapet og ta viktige beslutninger for hvordan vi skal være med å påvirke fremtiden vår!

Rune Aasen
Delegatnr. 102 Rune Aasen Fagforbundet, Oslo

Verv: Leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening. Interesser: Politisk interessert. Liker og å fiske på fritiden. Hva jeg ser fram til på kongressen: På kongressen gleder jeg meg til debatten.

Joakim With
Delegatnr. 103 Joakim With Fellesforbundet, Troms

Verv: Ungdomsleder avd. 74. Interesser: Kampsport og latinsk dans. Hva jeg ser fram til på kongressen: Ble innkalt på kort varsel, men ser fram til både det sosiale og det faglige.

Rolf Geir Hillestad
Delegatnr. 104 Rolf Geir Hillestad Fellesforbundet, Vestfold

Verv: Leder av Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold. Er også medlem av Fellesforbundet sitt forbundsstyre, og sittet der siden 2003. Sitter i Larvik kommunestyre for Arbeiderpartiet. Interesser: Som hobby har jeg jakten på useriøse aktører i næringslivet. Om sommeren er det båtlivet som er det store og fjellet om vinteren. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det jeg gleder meg mest til er å treffe mange gode fagforeningsvenner, og gode debatter i Norges største politiske verksted. Spesielt EØS, selv om jeg ikke er en EØS-motstander, snarere tvert i mot, og politiske debatter rundt valget til høsten samt LOs egen organisasjon.

John Erik Molin
Delegatnr. 105 John Erik Molin Fellesforbundet, Buskerud

Verv: Leder av Fellesforbundet Avd. 6. Forbundsstyret i Fellesforbundet, leder styret LO Fylkeskonferanse, styremedlem i LO Drammen, styremedlem i FH Drammen, leder Fellesforbundet avdeling fora Buskerud. Interesser: Driver forretning for veterankjøretøyklubb, spiller i Korps, driver med flyvning, politikk og mye mer. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode diskusjoner og vedtak.

Roar Abrahamsen
Delegatnr. 106 Roar Abrahamsen Fellesforbundet, Hordaland

Verv: Leder av Fellesforbundet Avdeling 5 og forbundsstyremedlem i Fellesforbundet. Interesser: Båt og fiske. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter og det fellesskapet en kongress gir.

Mads Wiik Kleven
Delegatnr. 107 Mads Wiik Kleven Fellesforbundet, Hordaland

Verv: Leder Fellesforbundet avd. 747 Unionen Fagforening, medlem av forbundsstyret Fellesforbundet og leder av LO Bergen og Omland. Hva jeg ser fram til på kongressen: Ser frem til gode debatter om fremtidens samfunn og seriøst arbeidsliv.

Roald Stykket
Delegatnr. 108 Roald Stykket Fellesforbundet, Telemark

Verv: Leder for Fellesforbundet avdeling 8 Telemark. Interesser: I tillegg til faglig arbeid, må vel turer i skog og mark, sommer som vinterstid, score høyt på interesselisten, samt fem herlige barnebarn. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til gode vedtak som skal bringe fagbevegelsen videre de neste fire årene.

Bjørn Sigurd Svingen
Delegatnr. 109 Bjørn Sigurd Svingen Fellesforbundet, Oppland

Verv: Jeg er tillitsvalgt bl.a. som klubbleder i Hexagon Ragasco AS, leder i Fellesforbundet Raufoss J&M, leder i LO GLTV (Gjøvik, Land, Toten og Valdres) og forbundsstyremedlem Fellesforbundet. Interesser: Fagforeningsarbeid, solidaritet og ølbrygging. Hva jeg ser fram til på kongresen: De generelle forhandlingene, og de uformelle samtalene underveis.

Bernhard Brunes
Delegatnr. 110 Bernhard Brunes Fellesforbundet, Rogaland

Verv: Leder i Fellesforbundet Jæren, medlem representantskap Felleforbundet, medlem i bransjerådet for industri i Fellesforbundet. Leder i LO Jæren. Tillitsvalg og medlem i klubbstyret på bedriften. Hva jeg ser fram til på kongressen: Ser frem til å være med å forme LOs politikk fremover, å få gode vedtak i kampen mot sosial dumping. Få belyst EØS-avtalens innvirkning på norsk arbeidsliv og få et klart vedtak i forhold til dette. Imøteser også debatten rundt LOs organisasjon og fremtiden til lokalorganisasjonene.

Svein Erik Veie
Delegatnr. 111 Svein Erik Veie Fellesforbundet, NordTrøndelag

Verv: Klubb- og avdelingsleder Nordenfjelske Papirarbeiderforening Fellesforbundet Avd.461. Styremedlem Fellesforbundets forbundsstyre. Kommunestyret Levanger Kommune (Ap). Styremedlem Norske Skogindustrier ASA.

Delegatnr. 112 Gry Rakel Stenbrenden Fellesforbundet, Hedmark

Verv: Leder for Fellesforbundet avd.647, Glåmdal Fagforening og nestleder i LO i Solør. Interesser: Bøker, film, håndarbeid. Er opptatt av å bevare gamle håndverkstradisjoner og matkultur. Hva jeg ser fram til på kongressen: Første gang på LO- kongressen så jeg gruer/gleder meg til en uke der mye skal skje. Gleder meg til å treffe kjente og ukjente delegater.

Delegatnr. 113 Arild Håvik Fellesforbundet, Rogaland
Endre Lie
Delegatnr. 114 Endre Lie Fellesforbundet, NordTrøndelag

Verv: Leder i avdeling 28, Steinkjer og Stjørdal Fagforening. Leder avdelingslederforumet i Nord Trøndelag, forbundsstyremedlem i Fellesforbundet. Interesser: Fritiden tilbringes aller helst på sjøen eller i lakseelv. Om høsten prioriteres jakt på elg eller rådyr. Jeg har også en kone, en datter (18) og en bonusdatter (18) boende i husstanden. Disse inngår også som en del av mine prioriterte oppgaver. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette er min første LO Kongress. Jeg ser frem til debatt og diskusjon samt å påvirke hvilken retning LOs handlingsprogam for de fire neste årene blir.

Fredrik Larsson
Delegatnr. 115 Fredrik Larsson Fellesforbundet, Rogaland

Verv: Nestleder Bedriftsklubben ved Bøckmann avd. Sauda og Styremedlem i FF Avd. 57. Interesser: Familie og venner. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få være en del av verkstedet som skal forme LO de fire neste årene.

Magne A. Glimdal
Delegatnr. 116 Magne A. Glimdal Fellesforbundet, Oslo

Verv: Avdelingsleder i Fellesforbundet avd. 1. Interesser: Bil (er bilmekaniker) og turer i skog og fjell. Hva jeg ser fram til på kongressen: Alle de store diskusjonene som kommer.

Joachim Espe
Delegatnr. 117 Joachim Espe Fellesforbundet, Oslo

Leder av Rørleggernes fagforening Fellesforbundet avd 605.

Håkon Waastad Gillerhaugen
Delegatnr. 118 Håkon Waastad Gillerhaugen Fellesforbundet, Hedmark

Verv: Leder av Fellesforbundet avd. 650. Interesser: Næring- og distriktspolitikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten.

Jan Wiggo Hageløkken
Delegatnr. 119 Jan Wiggo Hageløkken Fellesforbundet, Oppland

Verv: Hovedtillitsvalgt Volvo Norge AS, leder for Fellesforbundet avd. 670, nestleder i LO i Sør-Gudbrandsdal. Interesser: Hund. Er hjelpetrener for Hedmark og Oppland Førerhundklubb og har vært forvert for førerhundhvalper. Friluftsliv, liker å gå i fjellet og padle kano. Familie, er gift og har nettopp blitt bestefar til ei lita jente. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg mest til debattene og til å treffe mange gode fagforeningsvenner.

Bjørn Inge Fossmo
Delegatnr. 120 Bjørn Inge Fossmo Fellesforbundet, SørTrøndelag

Verv: Leder i Fellesforbundet avdeling 12 i Sør-Trøndelag, styremedlem i forbundsstyret i Fellesforbundet, samarbeidskomiteen AP/LO i Sør-Trøndelag, LOs fagligpolitiske utvalg i Sør-Trøndelag. Interesser: sport og uteaktiviteter i skog og fjell, hytte på fjellet og prøver å holde meg litt i form. Jeg er også generelt samfunnsinteressert. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det er mye å glede seg til i forbindelse med kongressen. Det beste er at det er et verksted for fagligpolitikk og samfunnsspørsmål som er viktig for arbeidslivet og landet i sin helhet.

Bjørn Gottschlich
Delegatnr. 121 Bjørn Gottschlich Fellesforbundet, AustAgder

Verv: Klubbleder på Kitron, avdelingsleder for Fellesforbundet avdeling 9. Sitter i Fellesforbundets forbundsstyre og i styret til LO lokal i Aust-Agder. Interesser: Bortsett fra fagforeningsarbeid og politikk, er jeg glad i å reise. Hva jeg ser fram til på kongressen: Utforme LOs politikk for de neste fire årene.

Roger Morgen Berg Hansen
Delegatnr. 122 Roger Morgen Berg Hansen Fellesforbundet, Telemark

Verv: Klubbleder, Fellesforbundets bransje og tariffråd, Fellesforbundets representantskap og styremedlem i LO Grenland. Interesser: Familien og venner, friluftsliv, mat, bøker, filmer og musikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å komme sammen med delegater fra hele landet for og enes om hvilke saker LO skal jobbe med og prioritere i den kommende 4-års perioden.

Terje Trulssen
Delegatnr. 123 Terje Trulssen Fellesforbundet, MøreogRomsdal

Verv: Avdelingsleder Fellesforbundet Avd 31 Sunnmøre. Interesser: Bil, båt, MC, fjellturer, norsk og engelsk fotball og antikviteter som for eksempel gamle radioer/båndopptakere m.m. Hva jeg ser fram til på kongressen: Diskusjon om EØS-avtalen og konsekvensutredning i forbindelse med oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Terje Berghagen
Delegatnr. 124 Terje Berghagen Fellesforbundet, Buskerud

Verv: Leder av LO Hallingdal og Ringerike og leder av Fellesforbundet avd 43 Øvre Buskerud fagforening. Interesser: Foruten fagforeningsarbeid; generell politikk og fotball. Hva jeg ser fram til på kongressen: å være delaktig i utarbeidelse av LOs politikk de fire neste årene.

Atle K. Tranøy
Delegatnr. 125 Atle K. Tranøy Fellesforbundet, Hordaland

Verv: Konserntillitsvalgt Aker ASA, Leiar Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland, Forbundsstyremedlem Fellesforbundet, medlem LOs representantskap.

Tommy Rannov Nystad
Delegatnr. 126 Tommy Rannov Nystad Fellesforbundet, Nordland

Verv: Leder for Fellesforbundet Helgeland. Interesser: Hytteliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: EØS-debatten.

Gunnar Holm
Delegatnr. 127 Gunnar Holm Fellesforbundet, Akershus

Verv: Avdelingsleder i Flyarbeidernes forening, Fellesforbundet. Interesser: Arbeidsliv, politikk, musikk og kultur. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene.

Cecilie Søllesvik
Delegatnr. 128 Cecilie Søllesvik Fellesforbundet, MøreogRomsdal

Verv: Leder Fellesforbundet avd 65, Nordmøre og Romsdal, forbundsstyrerepresentant i Fellesforbundet og medlem i representantskapet i LO. Interesser: Organisasjonsarbeid, turer i fjell og mark og benytter gjerne DNT hytter, glad i å danse og trives med hagearbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Alle de gode diskusjonene i og utenfor kongressalen. Alltid spennende og lærerikt å høre på engasjerte tillitsvalgte! Vil ha et godt samfunn og et seriøst arbeidsliv.

Kristin Mulleng Sezer
Delegatnr. 129 Kristin Mulleng Sezer Fellesforbundet, Oslo

Verv: Nestleder i Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening. Sitter i forbundsstyret i Fellesforbundet, og er med i revisjonskomiteen der. Sitter i styret i Grafisk Utdanningsfond. Er varamedlem til styret i Nei til EU, Nordstrand/Søndre Nordstrand. Interesser: Fagbevegelsen og fotball. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette er min første LO-kongress, derfor er jeg ekstra spent. Håper på gode vedtak som fagbevegelsen trenger fremover.

Finn-Allan Westjord
Delegatnr. 130 Finn-Allan Westjord Fellesforbundet, Nordland

Verv: Styreleder Avd.53 Fellesforbundet. Interesser: Nordområdet og forsvar. Olje og gass i nord. Hva jeg ser fram til på kongressen: Den politiske debatten.

Alexandra Furunes
Delegatnr. 131 Alexandra Furunes Fellesforbundet, SørTrøndelag

Verv: Nestleder i Fellesforbundets ungdumsutvalg og medlem i styret til rørleggerenes forening som representant for unge arbeidere. Interesser: Trening, naturopplevelser og reiser. Hva jeg ser fram til på kongressen: Veldig spent på hele opplegget.

Clas Haarek Delp
Delegatnr. 132 Clas Haarek Delp Fellesforbundet, Oslo

Verv: Forbundssekretær i Fellesforbundet. Hva jeg ser fram til på kongressen: Fem dager med engasjerte mennesker og spennende debatter.

Delegatnr. 133 Per Skau Fellesforbundet, Oslo
Kine Asper
Delegatnr. 134 Kine Asper Fellesforbundet, Akershus
Hege Skulstad Espe
Delegatnr. 135 Hege Skulstad Espe Fellesforbundet, Rogaland
Knut Øygard
Delegatnr. 136 Knut Øygard Fellesforbundet, Oslo
Richard Storevik
Delegatnr. 137 Richard Storevik Fellesforbundet, Hordaland

Verv: Leder av det sentrale ungdomsutvalget i Fellesforbundet, nestleder i avdeling 118 Hardanger Sunnhordland og klubbleder på Apply Leirvik. Sitter også i forbundsstyret. Interesser: Fagbevegelsen. Men når det er tid så liker jeg å henge med venner, se fotball og være med verdens beste unger. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg mest til å treffe mange gamle og bli kjent med mange nye kamerater, samt å se gode debatter og diskutere organisasjonen.

Ruth Yvonne Eimot
Delegatnr. 138 Ruth Yvonne Eimot Fellesforbundet, Østfold

Verv: Tillitsvalgt, klubbleder Hansen Protection AS - Moss. Interesser: Arbeidsmessig - Rettferdig behandling, fellesskap og respekt. Privat - Jakt, friluftsliv og familie. Hva jeg ser fram til på kongressen: Min første kongress, så gleder meg til å lære og bli kjent med andre delegater – meningsutveksling

Hilde Elgesem Andersen
Delegatnr. 139 Hilde Elgesem Andersen Fellesforbundet, Vestfold

Verv: Klubbleder på Norautron AS. Avdelingsleder i Fellesforbundet Vestfold Nord avd 050, leder i LO i Horten og nestleder i Horten Arbeiderparti. Interesser: faglig politiske temaer og med mine verv engasjerer jeg meg i lokale utfordringer. Familie. Når tid; hekling. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til den faglige politiske arenaen som LO-kongressen er. Jeg er stolt av å være delegat med påvirkningsmulighetene til et bedre arbeidsliv og politikken vi i LO skal stå for de neste 4 årene.

Inger-Kristin Byberg
Delegatnr. 140 Inger-Kristin Byberg Fellesforbundet, Rogaland

Verv: Tillitsvalgt, studieleder i avd 25 Fellesforbundet, Ansattes representant i konsernstyret SSP. EWC-medlem. Hva jeg ser fram til på kongressen: EU/EØS-debatten og LOVESE-debatten.

Børge Henrik Ånesen
Delegatnr. 141 Børge Henrik Ånesen Fellesforbundet, SørTrøndelag

Verv: Avdelingsleder for Fellesforbundet avd 250 Hotell- Restaurant & Reiseliv Sør-Trøndelag. Medlem av Fellesforbundets representantskap. Interesser: Krigshistorie, fotball og poker. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være en del av årets største fagligpolitiske verksted. Og selvsagt Eurovision-semifinalene på kveldstid.

Merethe Solberg
Delegatnr. 142 Merethe Solberg Fellesforbundet, Buskerud

Verv: Konserntillitsvalgt for Ikea og hovedtillitsvalgt på Ikea Food Slependen. Interesser: Å gå tur i skog og mark med hundene mine, der finner jeg roen. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg generelt til alt, det er første gang jeg deltar!

Vidar Schei
Delegatnr. 143 Vidar Schei Fellesforbundet, Østfold

Verv: Avdelingsleder for Fellesforbundet Avd. 2 Fredrikstad Fagforening og leder av LO i Fredrikstad. Interesser: Fagforeningsarbeid, politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: EØS- og organisasjonsdebattene.

Delegatnr. 144 Christian Justes Fellesforbundet, VestAgder
Olav Neerland
Delegatnr. 145 Olav Neerland Fellesorganisasjonen, Hedmark

Verv: Fylkesleder i FO Hedmark. Styremedlem i LO i Elverum. Interessert: I tillegg til generell politikk, helse og sosialfagspolitikk; hytteliv og reiser. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette er første gang og ergo gleder jeg meg til opplevelsen i seg selv. Videre interessante diskusjoner om mangfoldige tema som gir økt kunnskap.

Delegatnr. 146 Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud Fellesorganisasjonen, Buskerud
Grethe Kvist
Delegatnr. 147 Grethe Kvist Fellesorganisasjonen, Hordaland

Verv: Leder av Fellesorganisasjonen i Hordaland og styremedlem i LO Bergen og Omland. Interesser: Jeg er opptatt av en sterk velferdsstat, likelønnsproblematikken, fattigdom, 6-timers dagen. Hva jeg ser fram til på kongressen: Fellesskapet med andre fagforeningskamerater en hel uke til ende, samarbeidet med egen delegasjon og mulighetene for at noen av våre kampsaker i FO får bedre gjennomslag enn slik det nå ligger an.

Ingunn Strand Johansen
Delegatnr. 148 Ingunn Strand Johansen Fellesorganisasjonen, Buskerud

Verv: Fylkesleder i FO Akershus og leder i Drammen Rødt. Interesser: Politikk, natur, reiser og litteratur. Hva jeg ser fram til på kongressen: For meg er det viktig at LO jobbe for å opprettholde en sterk velferdsstat. Dette har LO vært en pådriver for i mange år. LO har også vært en pådriver for at alle skal ha lik mulighet til utdanning. Når man nå har hatt denne muligheten i mange år, og mange har gjennomført lange utdanningsløp, så er det viktig for meg at også langtidsutdannede ser på LO som sin viktigste hovedsammenslutning. Og føler seg velkommen der ved at høyere utdanning får sin plass i LO sitt handlingsprogram. Videre er det viktig at LO også framstår som en aktivistorganisasjon og at LO er synlig der folk bor og arbeider. Derfor er en strek lokalorganisasjon viktig for meg.

Jorunn Kjerkol
Delegatnr. 149 Jorunn Kjerkol Fellesorganisasjonen, NordTrøndelag

Verv: Fylkesleder i FO Nord-Trøndelag. Interesser: Gleder meg alltid til skog og fjellturer med sopp, bær og jakt. Hva jeg ser fram til på kongressen: Mange hyggelige folk, masse som skjer, gode debatter.

Marit Selfors Isaksen
Delegatnr. 150 Marit Selfors Isaksen Fellesorganisasjonen, MøreogRomsdal

Verv: Jeg er tillitsvalgt på heltid, sitter i forbundsledelsen i FO hvor jeg er medlem i arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere. Interesser: Mine interesser er knyttet til helse- sosial- og velferdspolitikken og jeg er opptatt av å varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det jeg gleder meg mest til under kongressen er å kjenne på stemningen og delta i utforming av politikken som skal forme LO de neste 4 årene.

Kathrine Haugland Martinsen
Delegatnr. 151 Kathrine Haugland Martinsen Fellesorganisasjonen, Oslo

Verv: Medlem av arbeidsutvalget i FO. Interesser: Samle venner og familie til sosialt fellesskap – gjerne på hytta. Hva jeg ser fram til på kongressen: Møte andre fagforeningskamerater og å delta i viktige og spennende fagpolitisk diskusjoner.

Irmelin Sangolt Tjelflaat
Delegatnr. 152 Irmelin Sangolt Tjelflaat Fellesorganisasjonen, Rogaland

Verv: FOs forbundsledelse og er leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger. Interesser: Sunget i kor og spilt i korps gjennom store deler av mitt liv og jeg kan også traktere et piano på enkelt vis. Ellers liker jeg å være sammen med familien min og ungene mine. Har hytte der jeg liker å være i båt og gjerne padle kaiakk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å få diskutert fagpolitiske spørsmål og synliggjøre FOs politikk. Jeg er veldig opptatt av å sikre en god fremtid for barn og unge. For å få det til må det til en styrking av offentlig sektor, satsning på medlemmer med høyere utdanning i LO og så må vi snakke om levekårsproblematikk og det faktum at forskjellene i samfunnet øker.

Marianne Solberg Johnsen
Delegatnr. 153 Marianne Solberg Johnsen Fellesorganisasjonen, Buskerud

Verv: Nestleder i FO. Interesser: Jeg liker å trene, lese gode bøker og å være sammen med familien. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til gode debatter og til å få være sammen med, og bli kjent med, engasjerte tillitsvalgte fra hele landet

Ulf Madsen
Delegatnr. 154 Ulf Madsen Forbundet for Ledelse og Teknikk, Buskerud
Arnstein Aasestrand
Delegatnr. 155 Arnstein Aasestrand Forbundet for Ledelse og Teknikk, Akershus

Verv: 2. nestleder i FLT. Interesser: Motorsykkel, Mat, Organisasjon, Familie og Blues. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få komme i gang og treffe mange likesinnede mennesker.

Bjørn Nedreaas
Delegatnr. 156 Bjørn Nedreaas Forbundet for Ledelse og Teknikk, Rogaland

Verv: Forbundsstyret FLT. Interesser: Industripolitikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få vedtatt konsekvensanalyse for Nordland 6.

Merete Øiestad Jonas
Delegatnr. 157 Merete Øiestad Jonas Forbundet for Ledelse og Teknikk, Telemark

Verv: Bedriftgruppeleder for FLT i Bilfinger Industrial Services Norway AS, avdelingsleder for FLT avd.19 i Telemark, forbundsstyremedlem i FLT. Interesser: Hummerfiske, båtliv, familie og fagforeningslivet. Hva ser du fram til på kongressen: Alle de spennende sakene vi skal ta stilling til og debattene.

Edith Synnøve Bjerkan
Delegatnr. 158 Edith Synnøve Bjerkan Forbundet for Ledelse og Teknikk, MøreogRomsdal

Verv: Leder FLT avd.40 Kristiansund, leder Bedriftsgruppen FLT Aker Solutions AS, medlem AU – LO i Aker ASA, medlem HU – LO Aker Solutions. Interesser: Livslang læring, like muligheter, like rettigheter til helsetilbud uansett bostedsadresse, forutsigbare rammebetingelser for industri og næringsliv, ta vare på norsk kompetanse – muligheter for læreplasser. Vår framtid skal bygges på skuldrene av dagens kompetanse. På fritiden er den fantastiske naturen på Nordmøre balsam for sjelen, treningsfasilitet og påfyll til nye utfordringer. Gjerne i selskap med «barnebarnet» Yorkshireterrieren Arwen. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg mest til å få muligheten til å delta – være tilstede. Treffe mange nye – og mange «gamle bekjente».

Ragnhild Hamborg Aufles
Delegatnr. 159 Ragnhild Hamborg Aufles Forbundet for Ledelse og Teknikk, Buskerud

Verv: Jeg er kasserer i FLT avd. 29. I tillegg er jeg ansatt i en 30% stilling som organisasjonskonsulent i avdelingen. Interesser: Fagforening, fagforening, fagforening. Utover det, deles fritiden inn i familie, venner og hytteliv samt drift av eget firma. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å oppleve og å være medvirkende på kongressen. Jeg gleder meg til å oppleve engasjerte delegater. Jeg gleder meg til å være med og utforme morgendagens LO.

Bjørn Mietinen
Delegatnr. 160 Bjørn Mietinen Handel og Kontor, Oslo

Verv: 1. nestleder i Handel og Kontor Norge. Interesser: Manchester United. Hva jeg ser fram til på kongressen: Avstemningene.

Christopher Beckham
Delegatnr. 161 Christopher Beckham Handel og Kontor, Hordaland

Verv: 2.nestleder i HK i Norge. Interesser: Matlaging, politikk, familie, opplevelser og gode venner. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være med å utforme morgendagens LO, både politisk og organisatorisk!

Evy Grønningsæter
Delegatnr. 162 Evy Grønningsæter Handel og Kontor, Nordland

Verv: Sekretær/kasserer i Helgeland Handel og Kontor, leder i bransjegruppe HK media, samferdsel og administrasjon - Region Nord-Norge, styremedlem i bransjerådet HK media, samferdsel og administrasjon. Interesser: Sport, frilufts- og hytteliv

Jonny Meland
Delegatnr. 163 Jonny Meland Handel og Kontor, MøreogRomsdal

Verv: Leder i HK Region Midt-Norge, pluss en rekke andre verv. Interesser: Politisk aktiv, familie, hus og hjem. Hva ser du fram til på kongressen: Den politiske debatten, møte gamle og nye fagforeningsvenner.

Tor Andreas Bremnes
Delegatnr. 164 Tor Andreas Bremnes Handel og Kontor, Hordaland

Verv: 2. nestleder i Handel og Kontor - Region Vest, og vara til HKs forbundsstyre. Interesser: Matlaging, film og dokumentarer, gode diskusjoner med kjente og fremmede og dyr. Har i dag katten Selena, og har i tillegg lyst på hund. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til de gode diskusjonene med den takhøyden vi har i LO, og at det resulterer i en politikk og en organisasjon som er klar til (valg)kamp for våre medlemmers beste, både i år og for fremtiden.

Beate Steinsvik
Delegatnr. 165 Beate Steinsvik Handel og Kontor, Hordaland

Verv: Hovedtillitsvalgt i Frydenbø Bilsenter, regionleder HK region Vest, styremedlem i forbundsstyret i HK, vara til LO i Bergen, medlem av LO-favørkomiteen, HKs representantskap, LOs representantskap, stedsutvalgsleder i Bergen, samarbeidskomiteen LO/AP. Interesser: Lese, husdyr, reise, kakepynting, scrapping HVa jeg ser fram til på kongressen: å få være med på å stake ut kursen for LO for de neste fire år, både organisatorisk og politisk.

Monica Hekkvang
Delegatnr. 166 Monica Hekkvang Handel og Kontor, Buskerud

Verv: Sekretær i avdelingsstyret Oslo/Akershus, medlem av regionstyret region Øst, sitter i representantskapene til avdelingen og regionen. Interesser: Være med familie og venner, reise, oppleve nye ting, trene, lage mat og lese en god bok. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg har aldri vært på kongressen før, så det kommer nok til å bli mange nye, men gode inntrykk. Treffe nye mennesker. Gode debatter. Det å bare oppleve alt!

Elin Løset Vie
Delegatnr. 167 Elin Løset Vie Handel og Kontor, SognogFjordane

Verv: Hovedtillitsvalgt i HK-klubben på Firda Billag AS, leiar i HK Førde Stedsutvalg, 1. nestleiar i HK Region Vest, nestleiar i Bransjegruppa Media, Samferdsel og Administrasjon. Har nettopp gått av som leiar i LO Førde og Omland, der eg var leiar i 5 år. Interesser: Familien, arbeidslivet og organisasjonslivet Hva jeg ser fram til på kongressen: Gledar meg mest til å få muligheita til å kunne påverke kva vi skal jobbe med dei neste 4 åra.

Nina Hammer Thysse
Delegatnr. 168 Nina Hammer Thysse Handel og Kontor, Rogaland

Verv: Hovedtillitsvalgt hos Coop Gjesdal SA. Interesser: Å være sammen med familie, samt være ute i skog og mark på fritiden. Ellers er jeg opptatt av at skal ha et godt arbeidsliv og et rettferdig og inkluderende samfunn. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg er mest spent på hvordan det blir å få være med på LO-kongressen.

Anne Svendsvoll
Delegatnr. 169 Anne Svendsvoll Handel og Kontor, VestAgder

Verv: Nestleder i HK-KLUBBEN Coop Sørvest, styremedlem i Agder og Rogaland HK, styremedlem i LO Lister. Tillitsvalgt og verneombud på EXTRA Farsund. Interesser: Glad i fjellturer, merka turløyper og høye fjelltopper. Aktiv i lokalpolitikk og vara i kommunestyret for Ap. Elsker jobben i frukt/grønt-avdelinga på EXTRA Farsund, mat er også en stor interesse. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få være med å bidra til gode faglige og politiske vedtak for framtida og få ny kunnskap om samfunnet vårt og de utfordringer vi står overfor. Og det sosiale samværet både innad i HK og med andre forbund.

Bjørn Skogen
Delegatnr. 170 Bjørn Skogen Handel og Kontor, Telemark

Verv: Styremedlem LO Telemark, varamedlem Telemark Handel og Kontor. Interesser: Håndball, Kiting, familie og venner. Hva jeg ser fram til på kongressen: Min første kongress, gleder meg til gode innlegg og spennende avstemninger.

Tone Cathrine Hartz
Delegatnr. 171 Tone Cathrine Hartz Handel og Kontor, Buskerud

Verv: Regionsleder i Region Østlandet Sør og Hovedtillitsvalgt i Coop Vestfold og Telemark. Hva jeg ser fram til på kongressen: gleder meg til debattene.

John Thomas Suhr
Delegatnr. 172 John Thomas Suhr Handel og Kontor, Oslo

Verv: Avdelingsleder Oslo/Akershus Handel og Kontor, hovedtillitsvalgt Norli Libris AS. Interesser: Litteratur, kampsport og klassekamp. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være med å synliggjøre en aktiv og kampvillig grasrot i LO.

Knut Arne Vassdokken
Delegatnr. 174 Knut Arne Vassdokken Handel og Kontor, Oppland

Verv: 1. nestleder i HK Region Indre Østland, vara til forbundsstyret, medlem av HKs representantskap og sekretær i LO i Sør-Gudbrandsdal. I tillegg er jeg leder av Lillehammer Arbeiderparti og kommunestyrerepresentant. Interesser: Mine politiske interesser er arbeidsliv, næring, samferdsel og helse. Dog følger jeg med på det meste av politikk. Ellers har jeg vært aktiv i Human-Etisk Forbund tidligere. Og er svoren tilhenger av verdens beste fotballag: ARSENAL. Hva ser du fram til å på kongressen: Innledningen til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.

Adrian Miller-Moss
Delegatnr. 175 Adrian Miller-Moss Handel og Kontor, Vestfold

Verv: Tillitsvalgt på Meny Sande, styremedlem Buskerud Handel og Kontor, styremedlem Regionstyret HK Østlandet/Sør, Leder bransjeguppa HK privat handel region Østlandet/Sør, og sitter i Bransjerådet HK privat handel i Norge. Interesser: Familien, men er også opptatt av verveprosjekter i HK. Og jeg brenner veldig for å stoppe priskrigen i dagligvarehandelen. Klager heller ikke hvis jeg kan nyte litt boblevann sammen med gode venner. Hva jeg ser fram til: Det er min første gang på LO-kongressen så jeg håper jo på noen heidundrende debatter!

Roy Jonskås
Delegatnr. 176 Roy Jonskås Handel og Kontor, Akershus

Verv: Styremedlem forbundstyret HK, styremedlem SLA, nestleder SAS Ground Service, nestleder LO Øvre Romerike. Interesser: Franske viner, familie og organisasjonsarbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Min første kongress, spennende debatter og kunne bidra til og påvirke LO neste fire år. Og ikke minst treffe menneskene rundt i LO.

Delegatnr. 177 Turid Sundsetvik Handel og Kontor, SørTrøndelag
Hege Anita Eriksen
Delegatnr. 178 Hege Anita Eriksen Handel og Kontor, Østfold

AU og styremedlem i ØHK. AU i region Øst HK, styremedl. region Øst HK. Varamedlem til forbundsstyret i HK. Interesser: Politikk, fagforeningsarbeid og spesielt HK. Ellers synger jeg i Trosvik blanda kor og er veldig sosial. Hva jeg ser fram til på kongressen: Siden det er min første kongress, gleder jeg meg til å se hvordan det blir gjennomført. Håper på mange fine, saklige diskusjoner. Gleder meg også til å treffe mange flotte delegater.

Mariell Brenden
Delegatnr. 179 Mariell Brenden Handel og Kontor, Troms

Verv: Leder i Avdeling Troms Handel og Kontor. Interesser: Må vel bli barna mine, fagbevegelse, politikk, film og bøker. Hva jeg ser fram til på kongressen: Da jeg aldri har vært på kongressen før så vet jeg ikke helt spesifikt hva jeg skal glede meg til.

Ingunn Gjerstad
Delegatnr. 180 Ingunn Gjerstad Handel og Kontor, Oslo

Verv: Leder for Handel og Kontor region øst og nestleder i Oslo /Akershus HK. Interesser: Å lage mat, arrangere loppemarkeder og gå i oppoverbakker. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å treffe kamerater fra hele landet og debattere de største spørsmåla i vår tid i den viktigste organisasjonen i Norge.

Åsmund Utgård
Delegatnr. 181 Åsmund Utgård Handel og Kontor, Østfold

Verv: Leder for Østfold Handel og Kontor, nestleder i Handel og Kontor Region Øst, klubbleder på Coop Mega Fredrikstad og sitter i LO-utvalget i Coop Øst. Interesser: Glad i musikk og film, glad i dyr - vokst opp på gård og har selv en katt ved navn Tommy. Tar gjerne en fisketur. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å være med på å bestemme hvordan LO skal se ut og hva LO skal jobbe med i tiden fremover. Ser også frem til å møte mange nye mennesker

Barbro Nærø
Delegatnr. 182 Barbro Nærø Handel og Kontor, Rogaland

Verv: Tillitsvalgt i Haugaland taxi, leder i bransjegruppa Media, Samferdsel og Administrasjon i ARHK, leder i bransjerådet Media, Samferdsel og Administrasjon i HK, regionstyremedlem Agder og Rogaland HK, styremedlem i LO i Nord Rogaland lokallag. Interesser: Fagforeningsarbeid og kor. Hva jeg ser fram til på kongressen: At vi får jobbet fram gode saker som blir viktige de neste fire årene i LO.

Delegatnr. 184 Terje Valskår Industri Energi, Rogaland
Delegatnr. 185 Tor-Bjarte Jakobsen Industri Energi, Hordaland

Asle Reime
Delegatnr. 186 Asle Reime Industri Energi, Hordaland

Verv: Områdeansvarlig. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til kongressen totalt sett!

Barbro Tverfjell Auestad
Delegatnr. 187 Barbro Tverfjell Auestad Industri Energi, MøreogRomsdal

Verv. Områdeleder i Industri Energi. Inntil nylig leder av Sunndal Kjemiske fagforening. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til debatter og å være med på vår største demokratiske arena.

Kjell Vestly
Delegatnr. 188 Kjell Vestly Industri Energi, Rogaland

Verv: Hovedtillitsvalgt/klubbleder - Industri Energi Avd. 300 i bedriften Oceaneering A/S. Ansattvalgt styrerepresentant i Oceaneering A/S. Ansattvalgt AMU-representant. Interesser: Oljearbeidere på flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven. Norsk Lov på Norsk Sokkel. Likeledes konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Tillitsvalgtes arbeidsforhold. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette er en ny arena for meg hvor jeg ønsker å fremme det jeg brenner for.

Arild Berntsen
Delegatnr. 190 Arild Berntsen Industri Energi, Rogaland

Verv: Hovedtillitsvalgt i North Atlantic Drilling, sitter i bedriftens styre og er i forbundsstyret i Industri Energi. Interesser: Er generelt idrettsinteressert, spesielt ishockey og fiske. Politikk og at våre medlemmer offshore og på land har arbeid og gode betingelser. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det er første gang jeg er med, ønsker å være med å bidra til at LO legger en best mulig føring for medlemmer og samfunnet generelt de neste fire årene.

Tom Jacobsen
Delegatnr. 191 Tom Jacobsen Industri Energi, Telemark

Verv: Hovedtillitsvalgt og jobber på Norcem Sement fabrikk i Brevik. Sitter også i forbundsstyret som vara. Interesser: All slags sport. Nå er det mest fotball og jeg spiller golf så ofte jeg har tid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å kunne bidra til at kongressen gjør gode vedtak. Nei til utenlandskabler, ja til konsekvensutredning av oljeutvinning i Norland og fortsatt beholde EØS-avtalen, som er viktig for oss i fastlandsindustrien.

Cay Nordhaug
Delegatnr. 192 Cay Nordhaug Industri Energi, VestAgder

Verv: Forbundsstyre Industri Energi. Hovedtillitsvalgt Glencore Nikkelverk. Interesser: Politikk, fotball og fluefisking. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter. Vedtakene.

Ørjan Normann
Delegatnr. 193 Ørjan Normann Industri Energi, Hordaland

Verv: Hovedtillitsvalgt for Husnes Kjemiske Fagforening ved Hydro Husnes. Jeg er også forbundsstyremedlem i Industri Energi. Interesser: Mine interesser er mine 2 kjekke ungdommer og vervet mitt. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg mest til å få være med å forme fremtiden for oss alle.

Delegatnr. 194 Hanne Renate Garli Industri Energi, MøreogRomsdal
Morten Ødegård
Delegatnr. 195 Morten Ødegård Industri Energi, Telemark

Verv: Tillitsvalgt i Yara Norge og Herøya Arbeiderforening, forbundsstyremedlem i Industri Energi. Interesser: Utenom full jobb og tillitsvalgtrollen, blir det mest barnas fotballkarrierer det dreier seg om. Hva jeg ser fram til på kongressen: Følge gode debatter og få til gode fremtidsrettede vedtak.

Eirik Birkeland
Delegatnr. 196 Eirik Birkeland Industri Energi, Rogaland

Verv: Leder av Ekofisk-Komiteen og forbundsstyremedlem i Industri Energi. Interesser: Fagforening og politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få være med å utforme LOs politikk.

Maren Marie Wilhelmsen
Delegatnr. 197 Maren Marie Wilhelmsen Industri Energi, SørTrøndelag

Verv: Leder av Industri Energi Ung og er frikjøpt på heltid fra min jobb som laborant ved Statoils forskningssenter i Trondheim. Interesser: Utenom fagbevegelsen er jeg aktiv i Norges Bygdeungdomslag, fordi det er Norges største vennegjeng og fordi jeg elsker bydga! Digger å danse swing. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være med på LO-kongressen for første gang. Vi skal sørge for at ungdom og studenter blir hørt og at det gjenspeiles i politikken vi skal vedta.

Michal Jan Warecki
Delegatnr. 198 Michal Jan Warecki Industri Energi, Rogaland

Verv: Leiar i Industri Energis Studentutval. Verv: Eg er opptatt av politikk og liker å lese om samfunnsutvikling - både god science fiction som skildrar korleis samfunnet vårt kan bli, men òg historier om folk som utgjorde ein forskjell. No les eg svenske Nina Björk sin biografi av Rosa Luxemburg. Hva jeg ser fram til på kongressen: Sørgje for at LO blir flinkare til å organisere studentar! Den framtidige veksten i sysselsetjinga vil i stor grad koma frå arbeidsplassar som krev høgare utdanning. Vil LO famne om dei, må vi bli flinkare til å organisere i utdanningsløpet.

Liv Runesdatter
Delegatnr. 199 Liv Runesdatter Musikernes fellesorganisasjon, Rogaland

Verv: MFOs Forbundsstyre og MFO Rogaland. Interesser: Kunst- og kulturfag og politikk. Næringsutvikling innen kulturfeltet. Gode rammevilkår og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Og så er jeg som mange andre opptatt av rett til fast ansettelse. Hva jeg ser fram til på kongressen: LO Kongressen er kanskje Norges viktigste politiske møtested. Jeg gleder meg til gode debatter og meningsfylte samtaler underveis. Vi har mange viktige saker å kjempe for.

Anders Hovind
Delegatnr. 200 Anders Hovind Musikernes fellesorganisasjon, Akershus

Verv: Nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon. Interesser: Musikk, kulturpolitikk, kunst. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten, de kunstneriske innslagene og allsangen.

Christine Thomassen
Delegatnr. 201 Christine Thomassen Musikernes fellesorganisasjon, Oslo

Verv: Nestleder i Musikernes fellesorganisasjon. Interesser: Kunst og kultur. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det er min første kongress, så jeg er spent på å få være del av Norges kanskje viktigste politiske verksted!

Odd-Einar Eilertsen
Delegatnr. 202 Odd-Einar Eilertsen Norges Offisersforbund, Nordland

Verv: Nestleder i Norges Offisersforbund. Interesser: Jakt, fiske, friluftsliv og campingvognturer. Hva jeg ser fram til på kongressen: Tariff og arbeidsvilkår.

Pål Brede Nygaard
Delegatnr. 203 Pål Brede Nygaard Norges Offisersforbund, Troms

Verv: Regionstillitsvalgt Troms og Finnmark, samt hovedtillitsvalgt i Hæren, forbundsstyrerepresentant i NOF. Interesser: Friluftsliv, politikk, engelsk fotball (svoren Hammeres supporter). Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode vedtak som forsterker LO i rollen som den ledende og foretrukne hovedorganisasjon i Norge.

Helge Haukeland
Delegatnr. 204 Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund, Hordaland

Verv: Dei siste 11 åra har eg vore nestledar i Norsk Arbeidsmandsforbund, og har min daglege arbeidsplass her i Oslo. Opprinneleg var eg tillitsvald i frå anleggssektoren. Interesser: Fagforeningsarbeidet slukjer mykkje av tida, men både poletikk og idrett er av interesse, utanom fritda på sjø og i fjellheimen i lag med min ektefelle. Hva jeg gleder meg til på kongressen: Heile kongressen i lag med mange gode fagforeningskameratar, der vi får sett skikkeleg trykk på god arbeidslivspoletikk, og det å få ei ny regjering til hausten.

Anita Johansen
Delegatnr. 205 Anita Johansen Norsk Arbeidsmandsforbund, Nordland

Verv: Forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund. Interessert: Friluftsliv, politikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten.

Trine Wiig Hagen
Delegatnr. 206 Trine Wiig Hagen Norsk Arbeidsmandsforbund, Akershus

Verv: Hovedtillitsvalgt i AB Solutions, en renholdsbedrift. I tillegg er jeg styreleder i NAF avd 2. Interesser: Ved siden av fagforeningsarbeid, er det hus og hage som får mest oppmerksomhet. Hvis tiden strekker til, står det å ta opp igjen folkedansen høyt på lista. Hva ser du fram til på kongressen: Jeg ser frem til å treffe andre tillitsvalgte, forhåpentlig høre mange gode debatter og lære mer om LO som organisasjon.

Janita Blomvik
Delegatnr. 207 Janita Blomvik Norsk Arbeidsmandsforbund, MøreogRomsdal

Verv: Hovedtillitsvalgt i Securitas, avdelingsstyreleder i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 3, Møre og Romsdal. Jeg er og Arbeiderpartipolitiker og kommunestyremedlem i Giske kommune. Interesser: Jeg elsker sol og varme, så jeg reiser en del til Middelhavet. Jeg eier et gammelt hus fra 1927 som jeg restaurerer. Hva jeg ser mest fram til på kongressen: Gleder meg mest til den politiske innledningen med påfølgende debatt.

Jhonny Morten Bakken
Delegatnr. 208 Jhonny Morten Bakken Norsk Arbeidsmandsforbund, MøreogRomsdal

Verv: Nestleder Norsk Arbeidsmandsforbund, avd. 3, medlem i tariffrådet for maskin, medlem bransjerådet maskin, leder familie- og likestillingsutvalget LO Møre og Romsdal, medlem forum mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, LO Møre og Romsdal. Klubbleder NAF Busengdal, tillitsmann Busengdal Transport as. Interesser: Familie, hage, fotografering, mat(både lage og nyte), tegning, skriving(dikt). Faglig: Behandling av lærlinger, misbruk av arbeidstid og arbeidstidsordninger, overvåkning på arbeidsplassen, tillitsvalgtes daglige virke, forvaltning av våre naturressurser, Bransjeråd Maskin. Hva jeg ser fram til på kongressen: Stemningen, det yrende livet, læring, diskusjoner, fellesskapet, knytte bekjentskap, dele mine tanker og meninger om de sakene jeg brenner for.

Arne Presterud
Delegatnr. 209 Arne Presterud Norsk Arbeidsmandsforbund, Hordaland

Verv: Tillitsvalgt i Veidekke Entreprenør og leder i NAF avd 6 Vest. Interesser: Foruten fagforreningsarbeid, er jeg så heldig å ha en liten hytte i fjellet, hvor jeg trivs godt. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg er med for første gang og gleder meg til kongressen som helhet, mer enn spesifikke saker. Ser frem til hektiske dager og gode debatter

Christian Heinecke
Delegatnr. 210 Christian Heinecke Norsk Arbeidsmandsforbund, VestAgder

Verv: Jeg fungerer til daglig som sentralt hovedverneombud i Securitas AS. Jeg er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Avdeling 7 Sør – Vest. Interesser: Personlig driver jeg med en del løpstrening. Jeg er svært glad i all type idrett, men spesielt fotballinteressert. Jeg reiser mye og er glad i å oppleve nye reisemål og andre kulturer. Ellers er jeg som sørlendinger flest opptatt av sommer, sol og skjærgård og båtlivet. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette er min første LO-kongress. Det å få lov til å være med på å forme LOs vedtekter, handlingsprogram mv. er det jeg ser mest frem til. I tillegg står det høyt på min ønskeliste å kunne knytte kontakter på tvers av forbund og treffe mange gode fagforeningskamerater.

Felicia McGill Cephas
Delegatnr. 211 Felicia McGill Cephas Norsk Arbeidsmandsforbund, SørTrøndelag

Verv: Tillitsvalgt. Har også sittet som branskeråd og tarriffråd. Idag styremedlem i avdeling 8 styremedlem og medlem i fagligpolitisk utvalg. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder mest til å se flinke tillitsvalgte og engasjerte folk på talerstolen for å kjempe medlemmene sak. Og ikke minst å treffe gamle kjente og nye.

Jens-Petter Hermansen
Delegatnr. 212 Jens-Petter Hermansen Norsk Arbeidsmandsforbund, Akershus

Verv: Hovedtillitsvalgt i Mesta AS. Sitter i Forbundsstyret i NAF og Avdelingsstyret i Naf avd 2. Bransjer og tariffråds i Naf. 3. Interesser: Kamp mot sosial dumping og for lærlinger i kontraktene. Fritid: Camping fiske og sosialt samvær. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være med på kongressen og å bidra til handlingsplanen framover.

Frank Toks
Delegatnr. 213 Frank Toks Norsk Arbeidsmandsforbund, Rogaland

Verv: Leder i Arbeidsmandsforbundets avdeling 214, Sandbekk Grubearbeiderforening. Interesser: Er aktiv i lokalpolitikk, og det tar en del tid. Så det meste av tiden som ikke går til fagforeningsarbeid og politikk blir brukt på familien. Blir ofte turer i skog og mark med kone, barn og hund. Trener to fotballag også. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det meste egentlig. Gleder meg til alle gode vedtak som skal gjøres som vil gjøre livet bedre for alle medlemmer. Treffe nye mennesker og bli inspirert.

Rita Bråten
Delegatnr. 214 Rita Bråten Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, Oslo

Verv: Forbundsleder. Ineresser: Reise, friluft og håndarbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å møte mange dyktige tillitsvalgte fra hele landet.

Yngve Carlsen
Delegatnr. 215 Yngve Carlsen Norsk Flygerforbund, Oslo

Verv: Forbundsleder i Norsk Flygerforbund. Interesser: Jeg har vært tillitsvalgt i 7 år på både klubb og forbundsnivå. De siste 1 1/2 år har jeg vært forbundsleder. Mine interesser er naturlig nok tillitsmannsarbeid og betydningen av et regulert arbeidsliv, da dette er selve grunnstenen i den nordiske modell som bidrar til at Norge er et av verdens beste land å bo i. For min egen bransjes del har deregulering og liberalisering skapt en usunn konkurranse. Her har ansattes lønns- og arbeidsvilkår blitt salderingsposten. Vi opplever i denne sammenheng atypiske ansettelsesmodeller, midlertidig arbeid med nulltimeskontrakter og sågar en ordning der unge styrmenn betaler for å arbeide. Mangel på regulering på EU-nivå, der fri etableringsrett muliggjør selskapsstrukturer på tvers av landegrenser, vanskeliggjør myndighetenes tilsynsoppgaver. Summen av dette er en trussel mot vårt organiserte arbeidsliv, mot trygge jobber i tillegg til at det utgjør en betydelig trussel for flysikkerheten. Hva ser du fram til på kongressen? Jeg gleder meg til å møte øvrige delegater og tillitsvalgte, samt for muligheten til å bidra til at LO-kongressen blir en suksess der vi sammen får vedtatt et slagkraftig handlingsprogram.

Kjell Næss
Delegatnr. 216 Kjell Næss Norsk Jernbaneforbund, Oslo

Kåre Wikdahl
Delegatnr. 217 Kåre Wikdahl Norsk Jernbaneforbund, SørTrøndelag

Verv: Medlem forbundsstyret i NJF, leder NJF Cargo Landsrådet, hovedtillitsvalgt i CargoNet AS og RailCombi AS, leder for Samferdselsutvalget i LO i Trondheim, LO-representant i Jernbaneforum Midtnorge. Interesser: Familie og venner, se på fugler, musikk og reiser Fokus på kongress: Samferdsel, mot privatisering, industripolitikk, arbeidsliv.

Janina Hortman
Delegatnr. 218 Janina Hortman Norsk Jernbaneforbund, SørTrøndelag

Verv: Landsrådsleder elektrofag, Norsk Jernbaneforbund. Interesser: Jakt og fiske, Napoleon Bonaparte. Hva jeg ser fram til på kongressen: Håper kongressen fatter tydelige vedtak og krav til politikerne om å stoppe privatisering av jernbanen. Videre kamp mot velferdsprofitører og rasering av velferdsstaten. Kamp mot økte forskjeller.

Elin Roverudseter
Delegatnr. 219 Elin Roverudseter Kabinansattes forbund, Akershus

Verv: Forbundsleder Kabinansattes Forbund. Interesser: Reiser, skikjøring, matlaging og familieliv. Er newsjunkie. Hva jeg ser fram til på kongressen: Som nyvalgt forbundsleder gleder jeg meg til å lære mer om LO-systemet og å få mer innsikt over hvordan organisasjoner jobber, hvilke felles utfordringer vi har.

Rolf Juul Ringdal
Delegatnr. 220 Rolf Juul Ringdal Norsk Lokomotivmannsforbund, Oslo
Peter Christian Lehne
Delegatnr. 221 Peter Christian Lehne Norsk Manuellterapeutforening, Nordland

Verv: Forbundsleder, NMF. Interesser: Fag, politikk og friluftsliv. Hva ser du fram til på kongresen: Møte likesinnede.

Anne Berit Aker Hansen
Delegatnr. 222 Anne Berit Aker Hansen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Oslo

Verv: 1. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til alt egentlig. Kongressen er et viktig politisk verksted og en opptakt til årets viktigste begivenhet; stortingsvalget.

Jarle Wilhelmsen
Delegatnr. 223 Jarle Wilhelmsen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Hordaland

Verv: 2. nestleder i NNN. Interesser: Fotball, sykling, jakt. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter.

Ann Elise Hildebrandt
Delegatnr. 224 Ann Elise Hildebrandt Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, VestAgder

Verv: Valgt forbundssekretær. Bransjeansvarlig for Meieriindustrien, Melkebearbeidene industri inkl. Iskrem. Interesser: Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det meste. Dette er Norges største politiske verksted etter min mening. LO må være en organisasjon som klarer å følge med i samfunnsutviklingen, dermed blir det spennende med diskusjonen om LOs egen organisasjon. Og ikke minst handlingsprogrammet, som legger føringene for de neste fire år.

Lars Olav Iversen
Delegatnr. 225 Lars Olav Iversen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NordTrøndelag

Verv: Klubbleder TINE Meieriet Verdal, nestleder NNN AU Faste, kompetansetillitsvalgt for TINE-gruppen. Interesser: Fagforeningsarbeid, mosjon, data og hvile. Hva jeg ser fram til på kongressen: Snakke med, og lære av andre dyktige tillitsvalgte i LO-familien.

Roar Ellingvåg
Delegatnr. 226 Roar Ellingvåg Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Oslo

Verv: Hovedtillitsvalgt Ringnes AS, nestleder Fellesklubben i Ringnes, styremedlem NNN Oslo og Akershus. Interesser: Det meste. Hva jeg ser fram til på kongressen: Forhåpentligvis være med på å flytte LO litt til venstre.

Yngve Hansen
Delegatnr. 227 Yngve Hansen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Nordland

Verv: Klubbleder ved Gunnar Klo AS (fiskeindustri), leder NNN avd 79 Vesterålen, fylkeskoordinator Nordland, landsstyret, styremedlem LO i Vesterålen. Interesser: Er engasjert i jobben min og det som påvirker den av fiskeri- og næringspolitikk. Bruker mye tid på fagorganisasjon gjennom vervene der, og i kommunepolitikk som folkevalgt og som leder i lokallaget. Når jeg skal koble av konstruerer og bygger jeg med Lego i et forsøk på å dyrke kreativitet. Hva jeg ser fram til på kongressen: Som førstegangs deltagende gleder jeg meg mest til helheten. Om jeg skulle nevne noe så er jeg spent på debattene rundt forslagene som NNN har sendt inn, hva LO ender opp med i forhold til spørsmålet om konsekvensutredning, samt organisasjonsdebatten.

Ann Kristin Kvaløsund
Delegatnr. 228 Ann Kristin Kvaløsund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Vestfold

Verv: Hovedtillitsvalgt på Nortura Tønsberg, avdelingsleder NNN avd 34 og fylkeskoordinator for NNN i Vestfold. Interesser: leser mye om det meste og slapper av med symaskin når kreativiteten kommer. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det må være debattene. Kanskje mest i forhold til det som kommer i forhold til LoVeSe og EØS.

Delegatnr. 229 Tonje Kåsene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, SørTrøndelag
Mali Solvang
Delegatnr. 232 Mali Solvang Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Hedmark

Verv: Nestleder og distriktstillitsvalgt Postkom Østlandet krets. Interesser: Friluftsliv og sosial omgang med venner. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til å være med å fatte viktige og gode vedtak til det beste for våre medlemmer.

Kurt-Inge Angell
Delegatnr. 235 Kurt-Inge Angell Norsk Sjømannsforbund, Oslo

Verv: Nestleder i Norsk Sjømannsforbund. Interesser: Politikk og sykling. Gleder meg til å delta på kongressen

Erina Bryn Kjær
Delegatnr. 236 Erina Bryn Kjær Norsk Sjømannsforbund, Vestfold

Verv: Nyvalgt leder i det sentrale ungdomsutvalget til Norsk Sjømannsforbund. Hovedtillitsvalgt på M/S Color Viking og nestleder i TVU Color Line. Ungdomsrepresentant for sjømannsforbundet i LO Vestfold. Ungdomskontakt for region sør-øst. Interesser: Som tillitsvalgt i Color Line jobber vi mot regjeringens forslag om å endre forskrift i NIS-loven. Dersom regjeringens forslag går gjennom, vil i første omgang rundt 700 Color Line ansatte miste jobben til fordel for billigere arbeidskraft på lokale lønnsvilkår fra andre land. Vi jobber også med å få politikere til å utrede handlingsrommet for norske lønns,- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Vi som jobber på norske skip mellom norske havner og på norsk sokkel skal selvfølgelig ha lønn vi kan leve av i Norge! Nei til sosial dumping både på land og på sjø! Når jeg har fritid er jeg glad i å være sammen med gode venner og familie, dykking, hest og en gang iblant rekker jeg innom treningssenteret. Hva jeg ser fram til på kongressen: Som førstegangsdelegat til LO kongressen gleder jeg meg til det meste på programmet, men LOs Handlingsprogram og den faglige og politiske situasjonen står høyt.

Kjersti Barsok
Delegatnr. 237 Kjersti Barsok Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: 1. nestleder i NTL. Interesser: Politikk for et grønt, rettferdig og helsebringende arbeidsliv, likestilling, medbestemmelse, at fellesskapets midler faktisk brukes til fellesskapets beste og kultur (livet blir jo kjedelig uten tekst og musikk). Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter og meningsbrytning. LO-kongressen er et spennende politisk verksted og jeg kjenner meg privilegert som får være med å påvirke programmet på vegne av medlemmene.

Fredrik Oftebro
Delegatnr. 238 Fredrik Oftebro Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: 2. nestleder i Norsk Tjenestemannslag. Hva ser du fram til på kongressen: Delta i utformingen av politikk for det mangfoldige fellesskapet som LO representerer.

Anita Busch
Delegatnr. 239 Anita Busch Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: Hovedkasserer i NTL. Interesser: Politikk og organisasjoner. På fritiden: bøker, hage og fisketurer. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene, spenningen rundt valg og voteringer.

Bjørn Halvorsen
Delegatnr. 240 Bjørn Halvorsen Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: Leder av NTL Sentralforvaltningen. Interesser: Klima, miljø og forvaltningspolitikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: De politiske debattene.

Ellen Dalen
Delegatnr. 241 Ellen Dalen Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: Leder NTL Universitetet i Oslo. Forbundsstyrerepresentant. Interesser: Lønn og tariff, forsknings- og utdanningspolitikk, rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning, offentlig sektor: markedsstyring og profitt, 6-timers dagen. Hva jeg ser fram til på kongressen: Spennende politiske debatter med representanter fra andre LO-forbund.

Carl Marius Michelsen
Delegatnr. 242 Carl Marius Michelsen Norsk Tjenestemannslag, SørTrøndelag

Verv: Leder for NTL Politiet – Landsforeningen. Styremedlem NTLs forbundsstyre. Interesser: Politikk og samfunnsdebatt. Friluftsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter og å treffe kjente og ukjente kamerater

Gudrun Høverstad
Delegatnr. 243 Gudrun Høverstad Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: Leder av NTL NVE og vara til forbundsstyret i NTL. Styremedlem i LO Oslo. Interesser: Pensjon, jeg synes det er viktig at unge skal ha mulighet til å kunne gå av med en pensjon de kan leve av i framtida, uten å måtte jobbe til de stuper. Klima er også svært viktig, fagbevegelsen må gå i spissen for det grønne skiftet. Jeg ønsker at kongressen avviser letevirksomhet etter olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja på grunn av fiskeressursene i området. Hva jeg ser fram til på kongressen: Møte mange flotte tillitsvalgte med ulike erfaringer og perspektiv. Diskusjonene, blant annet om den faglige og politiske situasjonen og handlingsprogrammet.

Sven Ivar Skodjevåg
Delegatnr. 244 Sven Ivar Skodjevåg Norsk Tjenestemannslag, MøreogRomsdal

Verv: Nestleiar i NTL NAV, medlem av Landsstyret i NTL. Interesser: Politikk, sit i kommunestyret i Skodje for AP.Turar i skog og mark både vinter og sommar. Ski både bortover og nedover. Hva ser du fram til på kongressen: Det er min første LO-kongress, så alt er stort og spanande. Eg gler meg nok aller mest til diskusjonen om handlingsprogrammet for dei neste fire åra.

Sahar Azari
Delegatnr. 245 Sahar Azari Norsk Tjenestemannslag, Oslo
Pål Kjærstad
Delegatnr. 246 Pål Kjærstad Norsk Tjenestemannslag, Akershus

Verv: Leder NTL Forskningsinstitutter, 2. vara NTLs forbundsstyret, vikar forbundssekretær NTL (1.4. – 30.6.). Interesser: Fagforeningsarbeid, politikk, sykling og camping. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten om handlingsprogrammet.

Renate Swensen
Delegatnr. 247 Renate Swensen Norsk Tjenestemannslag, Østfold

Verv: Vara til landsstyret NTL, styremedlem NTL Skatt, nestleder NTL Skatt øst, leder av lønnsutvalget til NTL Skatt øst. Interesser: Matlaging, lese bøker og se filmer. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette en min første LO kongress, så jeg er veldig spent. Jeg gleder meg til å følge og delta i gode diskusjoner, og ikke minst få være med å forme LO for de neste fire årene. Jeg kommer jo også til å ha "orkesterplass" under kongressen da jeg er innstilt som sekretær – det ser jeg veldig frem til selv om jeg samtidig er svært spent og ydmyk for denne rollen.

Tom Rune Klemetsen
Delegatnr. 248 Tom Rune Klemetsen Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: Leder NTL Forsvaret, styremedlem NTLs forbundsstyre. Hva jeg ser fram til på kongressen: Til å møte mange fantastiske tillitsvalgte og til å delta i utformingen av LOs politikk de neste fire år.

Synnøve Bakken
Delegatnr. 249 Synnøve Bakken Norsk Tjenestemannslag, SørTrøndelag

Verv: Styreleder og hovedtillitsvalgt NTL Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Styreleder landsforeningen NTL Studentsamskipnadene, 4. vara Forbundsstyret NTL.

Øyvind Bakke Reier
Delegatnr. 250 Øyvind Bakke Reier Norsk Tjenestemannslag, Vestfold

Verv: Leder NTL Universiteter og høgskoler og hovedtillitsvalgt NTL ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Intresser: Politikk og musikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: De politiske debattene, møte folk fra hele spekteret av forbund.

Terje R. F. Samuelsen
Delegatnr. 251 Terje R. F. Samuelsen Norsk Transportarbeiderforbund, VestAgder

Verv: 1. nestleder i NTF. Interesser: Fagligpolitiske spørsmål både nasjonalt og internasjonal. Hva jeg ser fram til på kongressen: EØS-debatten

Dag-Einar Sivertsen
Delegatnr. 252 Dag-Einar Sivertsen Norsk Transportarbeiderforbund, Akershus

Verv: 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. Interesser: Ivrig supporterpappa for to tenåringsjenter som driver med håndball, så liker jeg å gå tur og lufte tanker. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene og vedtakene.

Thomas Alexander N. Jørgensen
Delegatnr. 253 Thomas Alexander N. Jørgensen Norsk Transportarbeiderforbund, Akershus

Verv: Leder av ungdomsutvalget i Norsk Transportarbeiderforbund, Klubbleder for Lagerklubben Ahlsell. Interesser: Fagforening! Er i tillegg glad i å lese, diskutere, aksjonere og er stolt innehaver av et akvarium. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene rundt EØS og ungdomsarbeidet i LO.

Nina Risinggård
Delegatnr. 254 Nina Risinggård Norsk Transportarbeiderforbund, Telemark

Leder Norsk Transportarbeiderforbund Vestfold-Telemark . Interesser: Være med venner og jobben. Hva jeg ser fram til på kongressen: Treffe mange flotte tillitsvalgte og jobbe med saker.

Monica Johansen
Delegatnr. 255 Monica Johansen Norsk Transportarbeiderforbund, Østfold

Verv: Foreningsleder i Østfold Transportarbeiderforening. Interesser: Familie/barnebarn, trening, håndarbeid, hagearbeid, bøker, litt reising. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten om lønns- og arbeidsvilkår/forringelse igjennom vedvarende press på økende ytelseskrav. Ytelsesarbeidslivet.

Ole Roger Storås
Delegatnr. 256 Ole Roger Storås Norsk Transportarbeiderforbund, Troms

Verv: Fagforeningsleder i Troms Transportarbeiderforening, ansattes representant i Boreal Buss Nord. Hovedtillitsvalgt for sjåførene i Boreal Finnsnes/Målselv og deler av Sør Troms. Interesser: Som kommunestyremedlem for AP i Lenvik kommune, er jeg selvfølgelig interessert i politikk. Er kronisk og lidenskapelig interessert i fotball, men interessert i all sport forøvrig. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det er litt vanskelig å si, har ikke vært på kongress før. Men må innrømme at samferdsel ligger mitt hjerte nært, og håper at det kan bli et av temaene.

Inge Vidar Lone
Delegatnr. 257 Inge Vidar Lone Norsk Transportarbeiderforbund, Rogaland

Verv: Fagforeningsleder. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debatten om organisasjonen og EØS.

Joachim Walltin
Delegatnr. 258 Joachim Walltin Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, Oslo

Verv: Forbundsleder NISO. Interesser: Idrett og musikk. Hva jeg ser fram til på kongressen: Treffe gode kolleger fra andre bransjer.

Terje Moen
Delegatnr. 259 Terje Moen Skolenes landsforbund, SørTrøndelag

Verv: 1.nestleder i Skolenes landsforbund. Interesser: Skolepolitikk. Hva ser du fram til på kongressen: Utforme en arbeidslivspolitikk som Norge trenger og en aktiv utdanningspolitikk i LO.

Geir Allan Stava
Delegatnr. 260 Geir Allan Stava Skolenes landsforbund, Rogaland

Verv: Hovedtillitsvalgt i kommunen, Leder av LO i Nord-Rogaland, forbundssekretær. Interesser: Musikk, politikk, katter og fest. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode innledninger og debatter, samt pausene.

Per Øistein Kivijärvi
Delegatnr. 261 Per Øistein Kivijärvi Industri Energi, Østfold

Verv: Hovedtillitsvalgt Kronos Titan AS, leder av Titan Arbeiderforening og Industri Energi Forum Østfold. Interesser: Fagforeningsarbeid, bevare og forbedre arbeidstakernes rettigheter, samfunn. Fritidsinteresser er friluftsliv, kajakkpadling og ski. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til å være med på Norges største politiske verksted og vedta LOs program for de neste fire åra. Nyttig læreprosess for videre arbeid.

Iselin Blakkestad
Delegatnr. 262 Iselin Blakkestad Handel og Kontor, Østfold

Verv: Leder av ungdomsutvalget til Handel og Kontor Østfold. Interesser: Jeg blir ofte omtalt som en sportsidiot, men håndball er den absolutt største interessen. Ellers er det fagforeningsarbeid, familie, venner og matlaging som er hovedinteressene. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det er min første kongress og jeg gleder meg veldig til interessante innledninger, gode diskusjoner, og ikke minst å møte mange nye mennesker.

Roy Pedersen
Delegatnr. 263 Roy Pedersen Fellesforbundet, Oslo

Verv: Leder av LO i Oslo og medlem av Fellesforbundet. Interesser: Interessert i norsk, tysk og fransk fagbevegelse og den politiske venstresida. Tar gjerne en god matbit og et glass vin. Belgisk øl er heller ikke å forakte.

Natalia Zubillaga
Delegatnr. 264 Natalia Zubillaga Norsk Tjenestemannslag, Oslo

Verv: Er delegat for LO i Oslo og er nestleder der. Mitt hovedverv er nestleder ved NTL Universitetet i Oslo. Interesser: Jeg er særlig opptatt av spørsmål om profitt på velferd, arbeidstid, bemanningsbyråer og sosial dumping. Hva jeg ser fram til på kongressen: De politiske diskusjonene, i salen og i møte med andre tillitsvalgte. Og å kjenne på LO-felleskapet!

Vidar Evje
Delegatnr. 265 Vidar Evje Fagforbundet, Oslo

Verv: AU-medlem i styret i LO i Oslo, 1. nestleder i Fagforbundet Oslo. Interesser: Fagforeningsarbeid, homokamp og Lillestrøm Sportsklubb. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene rundt handlingsprogrammet.

Janne Hegna
Delegatnr. 266 Janne Hegna Handel og Kontor, Oslo

Verv: Styremedlem i LO i Oslo (Representant fra Oslo-Akershus Handel og Kontor). Mine interesser: Faglig og organisatorisk arbeid, nasjonal og internasjonal solidaritet, politisk arbeid. Barnebarna, hytta og reiser. Hva jeg ser fram til på LO-kongressen: Behandling av handlingsprogram og egen organisasjon, innledninger og debatter.

Erik Hagen
Delegatnr. 267 Erik Hagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Oslo

Verv: Forbundsstyremedlem NNN, leder av NNN Oslo og Akershus, styremedlem LO i Oslo og jobber til daglig på Arcus. Interesser: Familien og særlig barnebarna, spiller trommer i band. Turer og hytta på fjellet. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gjenreise en god tidligpensjon for framtidas slitere og samle et sterkere LO i kampen mot sosial dumping og arbeidsløsheten.

Runa Bolstad Laume
Delegatnr. 268 Runa Bolstad Laume Handel og Kontor, Akershus

Verv: Nesteleder i LO nedre Romerike, ansattrepresentant i styret i Oslo/Akershus Handel og kontor, klubbleder samme sted. Interesser: Rett til heltid, faste trygge jobber, likestilling – lik lønn for likt arbeid, frata arbeidsgivere som utnytter arbeidstreningsordningen muligheten til dette, at mange som på arbeidstrening spesielt i varehandel erstatter ordinære ansatte – og at mange av dem trenger fast jobb ikke trening, at fagbevegelsen trenger å spesifisere etisk standard for egen innkjøp om det gjelder profilartikler, kurs, konferanser, hotell, annet materiell mm. At vi må avvikle Aupairordningen. At høy organisasjonsgrad er nøkkelen til anstendig arbeidsliv. Og at alt for mange ikke kjenner til hva LO er, hva en tariffavtale er og om de faktisk har tariffavtale. Og at grasrotengasjement er viktig for en levende organisasjon. Lokal LO gjør viktige oppgaver og legger ned betydelig innsats på frivillig basis. For å holde gløden oppe er det viktig å kjenne at man faktisk er med å påvirke og bestemme.

Per Harald Refsdal
Delegatnr. 269 Per Harald Refsdal EL og IT Forbundet, Akershus

Verv: Leder LO i Asker og Bærum- EL og IT, Distrikt Oslo/Akershus. Interesser: Flere, som jeg ikke får tid til å pleie… Hva jeg ser fram til på kongressen: Å være deltaker i det politiske verksted LO-kongressen er og få være med på å forme kravene til LO for neste fire årsperiode – og som skal være retningsgivende for hva høstens nye regjering skal arbeide med og for.

Delegatnr. 270 Pål Sundt Finstad Fellesforbundet, Hedmark

Verv: Nestleder i LO i Elverum, i representantskapet til Fellesforbundet, organisasjonsarbeider for Fellesforbundet avd. 650. Sitter i kommunestyret for AP. Interesser: Bruker mye tid på politikk og fagforeningsarbeid. Fritidsinteresser er i hovedsak jakt når jeg har tid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Synes det blir spennende å følge næringspoliske debatten og organisasjonsutviklingen til LO.

Camilla Skarvang Karlsen
Delegatnr. 271 Camilla Skarvang Karlsen Fagforbundet, Hedmark

Verv: Leder av Fagforbundet Sør-Odal, seksjonsleder kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Hedmark, leder i styret for LO i Hedmark. Interesser: Slalåm, liker å kose meg med en god bok, organisasjonsarbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg mest til å være med å legge rammene for det vi i LO skal jobbe med og for de neste fire årene.

Størk Hansen
Delegatnr. 272 Størk Hansen Fellesforbundet, Oppland

Verv: Fylkesdelegat fra Oppland. Vært tillitsvalgt i LO i 43 år. Leder i Hunton Arbeiderforening i 26 år. Kasserer i 10 år og tillitsvalgt for skiftfolka i 20 år. Leder i Gjøvik faglige Samorganisasjon. LO/GJøvik og LO/GLTV i 22 år. Akkurat nå er jeg leder av 1. maikomiteen i Gjøvik og Gjøvik Arbeidersamfund og styremedlem i Folkets Hus i Hunndalen. Interesser: Musikk, bøker, tegneserier, trening, kamp mot øvrigheta, kamp for arbeidsfolk. HVs jeg ser fram til på kongressen: Håper på en bra diskusjon om EØS. Sosial dumping. Håper at kongressen tar grep og begynner arbeidet med å styrke den lokale fagbevegelsen. Uten en sterk lokal fagbevegelse som arbeider sammen, vil LO råtne på rot.

Else Randi Kolby
Delegatnr. 273 Else Randi Kolby Fagforbundet, Oppland

Verv: Nestleder i Fagforbundet Oppland og medlem i familie- og likestillingsutvalget i LO Oppland. Styremedlem i Gran AP. Intresser: Utenom å være opptatt av fagforening og politikk, synger jeg i kor på fritida, og liker å gå i naturen. Familie er viktig. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få lov til å være med å forme LOs politikk de neste åra, samt kjenne på stemningen da det er min første kongress.

Grete Høgvoll
Delegatnr. 274 Grete Høgvoll Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Buskerud

Verv: Vært tillitsvalgt i Postkom i mange år. Sitter i styret for Fylkeskonferansen i LO Buskerud. Har vært engasjert i lokalt LO i flere perioder. Interesser: Håndarbeid, spesielt strikking. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å være på kongressen, det er spesielt å være der. Jeg gleder meg til debattene og særlig organisering av lokale LO-avdelinger.

Erik Torød
Delegatnr. 275 Erik Torød Fagforbundet, Buskerud

Verv: Leder av teknisk klubb, seksjonsleder Seksjon samferdsel og teknisk og forhandlingsleder i Fagforbundet Kongsberg. Nestleder i seksjon Samferdsel og teknisk Fagforbundet Buskerud. Leder av faggruppa for trafikkbetjenter sentralt i Fagforbundet.Interesser: jakt og friluftsliv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å treffe deltakere fra andre deler av landet og utveksle erfaringer. Være med på utformingen av hva fagbevegelsen skal jobbe med i de neste fire år.

Lene-Britt Johannesen
Delegatnr. 276 Lene-Britt Johannesen Fagforbundet, Vestfold

Verv: Fagforeningsleder Fagforbundet Larvik-Lardal, hovedtillitsvalgt i Larvik kommune. Nestleder i LO Larvik og Lardal. Interesser: Fagbevegelse,politikk og samfunn. Den lille fritida jeg har blir brukt med familie og venner eller en god bok. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å få være en del av kongressen. Kunne påvirke framtidas valg og politikk. Bidra til å sørge for at lokal-LO fortsatt vil være en viktig kraft for arbeidsliv og samfunnsutvikling. Skape gode allianser på tvers av forbund.

Alexander Lien
Delegatnr. 277 Alexander Lien Fagforbundet, Telemark

Verv: Leder for LO i Telemark, styremedlem i LO Øst- og Midt-Telemark. Sitter i kommunestyret for AP i hovedutvalg for næring og stedsutvikling, og hovedutvalg for Helse og sosial. Interesser: politikk, fagforeningsarbeid og velforeningsarbeid. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg mest til å møte delegater fra hele Norge. Ser også frem til debatten og kampen om sakene som er fremmet.

Wenche Jansen Tveitan
Delegatnr. 278 Wenche Jansen Tveitan Industri Energi, Telemark

Verv: Leder LO i Grenland og hovedtillitsvalgt på Noretyl AS. Interesser: Håndball, to aktive gutter som spiller både håndball og fotball. Har jeg litt fritid til overs, spiller jeg golf. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å få være med på et flott politisk verksted, med gode diskusjoner og læring på tvers av forbundene.

Steinar Rasmussen
Delegatnr. 279 Steinar Rasmussen EL og IT Forbundet, AustAgder

Verv: Leder av LO Aust-Agder, sekretær/kasserer EL og IT-klubben Agder Energi, tillitsvalgt Agder Energi. Interesser: Politikk, idrett, MC, familie og bobilferie. HVa jeg ser fram til på kongressen: Debatter og vedtak som fattes.

Rita Eigeland
Delegatnr. 280 Rita Eigeland Fellesforbundet, VestAgder

Verv: Nestleder i avdeling 3 Fellesforbundet, Agder fagforening. Interesser: Familie, litt trening, dart, barn og barnebarn i sentrum av fritiden. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til åpningen av kongressen, behandling av LOs vedtekter og Hovedavtalene, handlingsprogrammet. Møte nye og gamle fagforeningskamerater.

Steffen Høiland
Delegatnr. 281 Steffen Høiland Fellesforbundet, Rogaland

Verv: Leder Fellesforbundet avd. 57 – Nord Rogaland, nestleder LO i Nord-Rogaland, forbundsstyremedlem Fellesforbundet, LOs representantskap (for Fellesforbundet), representerer LO i Rogaland på kongressen for 3. gang. Interesser: fagligpolitisk samarbeid, industri- og næringspolitikk – herunder økt satsing på norsk olje og gass, EØS-avtalen og sosial dumping. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode diskusjoner - det blir gøy å arbeide sammen med så mange dyktige tillitsvalgte om å utforme god politikk for LO.

Delegatnr. 282 Cathrine Hauff Nordvall Fagforbundet, Rogaland
Delegatnr. 283 Tove Elise Frøland Fagforbundet, Rogaland
Delegatnr. 284 Emma Watne Fellesforbundet, Rogaland
Atle Rasmussen
Delegatnr. 285 Atle Rasmussen EL og IT Forbundet, Hordaland

Verv: Leder Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane. Interesser: Fiske, fotball, gå tur og litt hagearbeidt. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter og gode vedtak

Mohamed Kallel
Delegatnr. 286 Mohamed Kallel Fellesforbundet, Hordaland

Verv: Leder i LO i Sunnhordland. Interesser: Politikk og trening på fritida. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg mest til debattene.

Fauzia Hussain-Wiik
Delegatnr. 287 Fauzia Hussain-Wiik Fagforbundet, Hordaland

Verv: Leder i Fagforbundet Helse Bergen. Interesser: Fagforeningsarbeid og politikk, familie, friluftsaktiviteter og matlaging. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å treffe tillitsvalgte fra forskjellige forbund og at jeg skal være aktiv med i debatten når vi skal vedta viktige politiske saker.

Sara Bell
Delegatnr. 288 Sara Bell Fagforbundet, Hordaland

Verv: Leder i Fagforbundet Bergen avd. 56, styremedlem Fagforbundet Hordaland, Palestina-ambassadør for Fagforbundet Hordaland, styremedlem i LO Bergen og Omland. Interesser: Internasjonal solidaritet, kvinnefrigjøring, regulere den frie flyten av kapital, sosial rettferdighet, offentlig sektor, sekstimersdagen, folkestyre. Hva ser du fram til på kongressen: Behandlingen av LOs handlingsprogram.

Ann-Kristin Nygård
Delegatnr. 289 Ann-Kristin Nygård Fellesorganisasjonen, SognogFjordane

Verv: Fylkesleiar for Fellesorganisasjonen (FO) i Sogn og Fjordane, hovudtillitsvalt i Høyanger kommune i resten av min stilling. Nyleg valt som leiar i Fylkesutvalet i LO Stat i Sogn og Fjordane. Interesser: Alt frå å reise og oppleve nye kulturar, familien, gå på konserter/festivalar, turar på motorsykkel, fjellturar. Mine verv og jobb tek nok mykje av min tid; kor eg bl.a. er opptatt av å kunne vere med å påverke politiske saker i riktig retning i høve arbeidstakarrettigheiter, demokrati og likestilling. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette er min første LO-kongress, så det skal bli kjekt å oppleve. Gleder meg særleg til diskusjonar kring handlingsprogrammet, samt at det er ein viktig arena for å samle LO til felles innsats for å få til eit regjeringsskifte i september 2017.

Bjørn Ytrestøyl
Delegatnr. 291 Bjørn Ytrestøyl Fellesforbundet, MøreogRomsdal

Verv: Leder for LO på Søre Sunnmøre, nestleder for Fellesforbundet Søre Sunnmøre avd 029, klubbformann på Brunnvoll-Volda. Sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet og i kontrollutvalget for kommunen. Interesser: Organisasjonsarbeid, politikk, fiske, snekre, gamle motorer, hage. Hater urettferdighet! Hva jeg ser fram til på kongressen: Være med å forme hva LO skal jobbe med dei neste fire åra. Gleder meg og til å treffe mange flotte folk.

Alf Roar Slind
Delegatnr. 292 Alf Roar Slind EL og IT Forbundet, SørTrøndelag

Verv: Leder i styret for fylkeskonferansene, leder for LO i Selbu og Tydal. Interesser: Av interesser utenom fagligpolitisk arbeid, så er jeg veldig aktiv administrativt innen idrettsmiljøet i Selbu og sitter som leder i Selbu idrettsråd. Ellers er jeg opptatt av friluftsliv og driver med storviltjakt og fiske. Hva jeg ser fram til på kongressen: Det er første gang jeg er på kongressen og jeg gleder meg til å få delta på dette største fagligpolitiske verkstedet og få mulighet til å påvirke utviklingen av det norske demokratiet og det norske velferdssamfunnet.

Astrid Reistad
Delegatnr. 293 Astrid Reistad Handel og Kontor, SørTrøndelag

Verv: Hovedtillitsvalgt Coop Røros SA. Styremedlem Sør-Trøndelag Handel og Kontor avd.1. Kasserer LO på Røros og i Holtålen. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til faglig-politisk debatt.

Heidi Olsen
Delegatnr. 294 Heidi Olsen Fagforbundet, SørTrøndelag

Verv: Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Skaun. Valgt som delegat til kongressen som sekretær i LO i Gauldal. Interesser: Mine interesser privat er sosial omgang med venner, fysisk aktivitet, samt følge opp mine tre sønner både med skolearbeid og fotball. Jeg er engasjert i hva som rører seg i egen kommune, både på politisk og kulturelt plan. Er opptatt av at alle rundt meg skal ha det bra, og at hvert enkelt menneske betyr noe. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å suge til meg kunnskap. Jeg deltar for første gang og kjenner at jeg gru/gleder meg. Her er det mye kompetanse samlet. Men tenker også at en gang må være den første, det har vel alle opplevd. Gleder meg til å delta i viktige diskusjoner og være med på å vedta føringer for det norske arbeidslivet i fremtiden.

Ståle Knoff Johansen
Delegatnr. 295 Ståle Knoff Johansen Fellesforbundet, NordTrøndelag

Verv: Jeg er klubbleder i Verkstedklubben Kværner Verdal og nestleder i Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening. Interesser: Familien min, kona og hennes barn er de viktigste for meg. Av hobby holder jeg på med mye forskjellig; jakt, storvilt og småvilt, hjemmelading av rifleammunisjon, fersk og saltvannfiske, motorsykkel. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode innledninger, og påfølgende debatter, er over snittet interessert i EØS og pensjon, OTP, AFP. Ta ordet i saker som jeg er opptatt av. Treffe gode fagforeningskammerater.

Jon Kenneth Brekke
Delegatnr. 296 Jon Kenneth Brekke Fellesforbundet, Nordland

Verv: Daglig leder i Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms. I styret for fylkeskonferansen i Nordland. Kasserer LO i Indre Salten. Interesser: fotball og turer. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gleder meg til alle debattene.

Kjetil Mathisen
Delegatnr. 298 Kjetil Mathisen Norsk Tjenestemannslag, Nordland

Verv: Leder av NTL Brønnøysundregistrene og LO Sør-Helgeland, samt styremedlem i LO Stat Nordland. Interesser: Familie, hus og hage. Politisk interessert, men ikke aktiv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Dette er min første kongress, så jeg møter med skrekkblandet fryd. Artig å være en del av å utforme LO sin politikk for de neste fire år. Det vil være viktig med et sterkt LO fremover, og vi må jobbe aktiv for å få opp organisasjonsgraden, og få bukt med sosial dumping. Så regner jeg med det blir mange spennende innledninger og mange interessante debatter.

Kristoffer Tandberg
Delegatnr. 300 Kristoffer Tandberg Fagforbundet, Finnmark

Verv: Leder av LO i Vadsø, Opplæringsansvarlig i Fagforbundet Finnmark. Interesser: Jakt, fotball, politikk og familien. Hva jeg ser fram til på kongressen: Mange gode diskusjoner og debatter, gleder meg til å treffe engasjerte dyktige tillitsvalgte fra hele landet.

Gerd Kristiansen
Delegatnr. 301 Gerd Kristiansen

Verv: LO-leder. Interesser: Sport, lese bøker, auksjoner og brukthandel. Hva jeg ser fram til på kongressen: Treffe alle de flotte tillitsvalgte fra hele landet og å dele ut Hedersprisen.

Tor-Arne Solbakken
Delegatnr. 302 Tor-Arne Solbakken

LOs 1. nestleder

Hans-Christian Gabrielsen
Delegatnr. 303 Hans-Christian Gabrielsen

LOs 2. nestleder

Peggy Hessen Følsvik
Delegatnr. 304 Peggy Hessen Følsvik

1. sekretær, LOs ledelse

Erna Hagensen
Delegatnr. 305 Erna Hagensen Norsk Arbeidsmandsforbund

Forbundsleder Norsk Arbeidsmandsforbund

Jan Olav Andersen
Delegatnr. 306 Jan Olav Andersen EL og IT Forbundet
Mette Nord
Delegatnr. 307 Mette Nord Fagforbundet

Verv: Leder av Fagforbundet. Sitter i Sentralstyret i Arbeiderpartiet og i LO-sekretariatet. Er visepresident i EPSU (European Public Service Union) og i PSI (Public Services International). Interesse: Politikk, barnebarn og strikking. Hva jeg ser fram til på kongressen: Ny politikk, samhold og fornyet styrke i LO.

Odd Haldgeir Larsen
Delegatnr. 308 Odd Haldgeir Larsen Fagforbundet

Nestleder i Fagforbundet

Jørn Eggum
Delegatnr. 309 Jørn Eggum Fellesforbundet

Verv: Forbundsleder Fellesforbundet. Interesser: Familie, bøker og historie. Hva jeg ser fram til på kongressen: Å få delta i å utforme framtidens politikk for arbeidslivet.

Steinar Krogstad
Delegatnr. 310 Steinar Krogstad Fellesforbundet

Verv: Nestleder Fellesforbundet. Interesser: Arbeidslivspolitikk, god musikk og effektiv fotball. Hva jeg ser fram til på kongressen: Ser fram til diskusjonen om hvordan vi kan ivareta og styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet.

Trine Lise Sundnes
Delegatnr. 311 Trine Lise Sundnes Handel og Kontor

Verv: Forbundsleder i Handel og Kontor i Norge. Interesser: Folk, arbeidsliv og politikk, kultur, litt blomster, og en kveld med mannen i mitt liv. Hva jeg ser fram til på kongressen: Debattene og veien fram til enighet.

Frode Alfheim
Delegatnr. 312 Frode Alfheim Industri Energi
Jan-Egil Pedersen
Delegatnr. 313 Jan-Egil Pedersen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
John Leirvaag
Delegatnr. 314 John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag

Verv: Forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag. Interesser: Jeg er opptatt av fordelingspolitikk, mellom de som har lite og de som har mye, over livsløpet og mellom generasjoner. Jeg liker å reise og er opptatt av internasjonale forhold. Ellers så liker å spille golf med gode venner og å bruke fritiden på samvær med gode venner og familien. Hva jeg ser fram til på kongressen: Jeg gleder meg til å være med å forme politikk som kommer til å få betydning i det norske samfunnet og til å lytte til flinke tillitsvalgte fra aller deler av norsk arbeidsliv.

Egil André Aas
Delegatnr. 315 Egil André Aas

Leder LO Stat

Terje O. Olsson
Delegatnr. 316 Terje O. Olsson Oslo

LO-sekretær. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Trude Tinnlund
Delegatnr. 317 Trude Tinnlund Oslo

LO-sekretær. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Are Tomasgard
Delegatnr. 318 Are Tomasgard Oslo

LO-sekretær. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Renée Rasmussen
Delegatnr. 319 Renée Rasmussen Oslo

LO-sekretær. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Mimmi Kvisvik
Delegatnr. 320 Mimmi Kvisvik Fellesorganisasjonen, Oslo
Lars M. Johnsen
Delegatnr. 321 Lars M. Johnsen Norsk Transportarbeiderforbund, Oslo

Forbundsleder. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Jonny Simmenes
Delegatnr. 322 Jonny Simmenes Forbundet for Ledelse og Teknikk, Oslo

Forbundsleder. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Odd Christian Øverland
Delegatnr. 323 Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Oslo

Forbundsleder. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Jane Brekkhus Sæthre
Delegatnr. 324 Jane Brekkhus Sæthre Norsk Jernbaneforbund

Verv: Leder i Norsk Jernbaneforbund. Interesser: Brenner for samferdsel, tog, buss og bane. Et sosialt dyr som tror på kollektive løsninger og likeverd. Hva jeg ser fram til på kongressen: Gode debatter, kjenne på styrken og samholdet, og vedtak som bidrar til å løfte LO.

Johnny Hansen
Delegatnr. 325 Johnny Hansen Norsk Sjømannsforbund, Oslo

Forbundsleder. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Hans Ole Rian
Delegatnr. 326 Hans Ole Rian Musikernes fellesorganisasjon, Oslo

Verv: Forbundsleder. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen. Interesser: Kunst i bred forstand, fra samtidsmusikk til teater, dans og litteratur. Politikk og politisk historie, samt hvordan samfunn og felleskap utvikler seg, vokser fram og noen ganger forvitrer. Hva ser du fram til på kongressen? Jeg gleder meg til å delta og bidra i landets største og viktigste politiske verksted. Jeg gleder meg til å møte fagforeningskamerater fra andre forbund og fra andre steder i landet. Og så gleder jeg meg til å klappe inn Renée Rasmussen til fire nye år i LOs ledelse!

Torbjørn Bongo
Delegatnr. 327 Torbjørn Bongo Norges Offisersforbund, Oslo

Forbundsleder. Medlem av LO-sekretariatet - vara til kongressen.

Delegatnr. 1000 temp temp Norsk Flygerforbund, Hordaland

Delegatnr. 28 Kristine Bjella Stavn Fagforbundet , Buskerud
Delegatnr. 29 Jan Denné Fagforbundet , Buskerud
Delegatnr. 37 Doris Standal Fagforbundet , AustAgder
Delegatnr. 43 Haldis Waage Revheim Fagforbundet , Hordaland
Delegatnr. 51 Gerd Iren Bruås Fagforbundet , NordTrøndelag
Delegatnr. 52 Britt Gulli Rones Fagforbundet , NordTrøndelag
Delegatnr. 57 Bjørg Jorun Tapio Fagforbundet , Finnmark
Delegatnr. 58 Øystein Yngve Hansen Fagforbundet , Finnmark
Delegatnr. 61 Rolv Skirbekk Fagforbundet , Hedmark
Delegatnr. 63 Helge Sporsheim Fagforbundet , Oslo
Delegatnr. 69 Astrid Isene Fagforbundet , Buskerud
Delegatnr. 74 Trond Evertsen Fagforbundet , Troms
Delegatnr. 75 Ove Andreas Solberg Fagforbundet , Buskerud
Delegatnr. 76 May-Britt Sundal Fagforbundet , Buskerud
Delegatnr. 183 Lill-Heidi Bakkerud Industri Energi , Telemark
Delegatnr. 189 Per Martin Labråthen Industri Energi , Telemark
Delegatnr. 230 Gerd Øiahals Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund , Akershus
Delegatnr. 231 Hans Fredrik Danielsen Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund , Troms
Delegatnr. 233 Tom Sørensen Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund , Akershus
Delegatnr. 234 Jahn Cato Bakken Norsk Sjømannsforbund , Vestfold
Delegatnr. 290 Bjørg Anne Hafsås EL og IT Forbundet , MøreogRomsdal
Delegatnr. 297 Hilmar Olsen Fagforbundet , Nordland

GJESTER - NASJONALE

Arnfinn Nilsen Personlig invitert
Kaare Sandegren Personlig invitert
Jacob Grava Personlig invitert
Jens-Petter Jensen Personlig invitert
Roger Hansen Personlig invitert
Roar Flåthen Personlig invitert
Hans Olav Felix Personlig invitert
Stein Grøtting Personlig invitert
Arve Bakke Personlig invitert
Jens Hoel Personlig invitert
Geir Mosti Personlig invitert
Per Gunnar Olsen Personlig invitert
Tore Gulbrandsen Personlig invitert
Olav Støylen Personlig invitert
Hildegunn Brune Personlig invitert
Öve Dahslheim Personlig invitert
Tove Haug Personlig invitert
Finn Erik Thoresen Personlig invitert
Jan Davidsen Personlig invitert
Roger Andersen Personlig invitert
Rune Hallstrøm Personlig invitert
Bjørn Erikson Personlig invitert
Martin Kolberg Personlig invitert
Arvid Langeland Personlig invitert
Knut Endreson Personlig invitert
Anders Skattkjær Personlig invitert
Raymond Johansen Personlig invitert
Svein-Erik Oxholm Personlig invitert
Geir Bjørkli Personlig invitert
Turid Lilleheie Personlig invitert
Sture Arntzen Personlig invitert
Evy Buverud Pedersen Personlig invitert
Kåre Karlsen Personlig invitert
Kjell Bjørndalen Personlig invitert
Peter A. Moe Personlig invitert
Sverre Worum Personlig invitert
Anton Solheim Personlig invitert
Karen Beate Theodorsen Personlig invitert
Tove Stangnes Personlig invitert
Tone Rønholdtangen Personlig invitert
Nils Totland Personlig invitert
Gerd Liv Valla Personlig invitert
Jan Kristian Balstad Personlig invitert
Anders Kristoffersen Personlig invitert
Kjetil Andersen EY
Lars Andreas Myhre Personlig invitert
Finn Jota Samarbeidskomiteen LO/AP
EriK Røste Norges Skiforbund - hopp
Hilde Fismen Folkets Hus Landsforbund
Marianne Andenæs Norsk Studentorganisasjon
Ola Bergum Arbeikderbevegelsens Folkehøyskole
Jorunn Berland YS
Ragnhild Lied Unio
Astrid Rødsand Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Heidi Myhr LOfavør
Liv Thun Pensjonistforbnundet
Torgeir Kroken Fellestiltakene LO/Samfo
Per Olav Hopsø Samarbeidskomiteen LO/AP
Tone Fløtten Fafo
Silje Ask Lundberg Naturvernforbundet
Kjersti Stenseng Samarbeidskomiteen LO/AP
Hadia Tajik Samarbeidskomiteen LO/AP
Jonas Gahr Støre Samarbeidskomiteen LO/AP
Turid Grotmoll SpareBank1 Gruppen
Espen Meilænder-Larsen SpareBank1 Oslo Akdershus
Tor Andersen Personlig invitert
Ingvild Endestad FRI
Henriette Killi Westhrin Norsk Folkehjelp
Lars Christian Berge Norges Bedriftsidrettsforbund
Jens Stoltenberg Personlig invitert
Kurt R. Frantzen Framfylkingen
Trond Giske Samarbeidskomiteen LO/AP
Anne Sollie Hem Arbeiderbevegelsens Rus- og sosialpolitiske Forbund
Tore Ryssdalsnes LO Media
Marte Gerhardsen Tankesmia Agenda
Esther Kostøl Personlig invitert
Jan Werner Hansen Personlig invitert
Anne Grethe Skårdal Personlig invitert
Leif Haraldseth Personlig invitert
Thor Eek Norsk Boligbyggelags Landsforbund
Yngve Hågensen Personlig invitert
Joseph Mc Carthy Personlig invitert
Odd Strand Personlig invitert
Marianne Uri Øverland Kristne Arbeidere
Hanne Bjurstrøm Likestillings- og diskrimineringsombudet
Anniken Hauglie Regjeringen, Arbeidsminister
Bjørn Einar Romøren Norges Skiforbund - hopp
Clas Brede Bråten Norges Skiforbund - hopp
Bente-Lill B. Romøren Norges Skiforbund - hopp
Leif Sande Personlig invitert
Steinar Nørstebø Fellestiltakene LO/Samfo
Anders Hansson Norges Sjøoffisersforbund
Alf Zachriassen Norges Sjøoffisersforbund
Marianne Borgen Ordfører i Oslo
Mani Hussaini AUF
Audun Lysbakken Sosialistisk Venstreparti
Eirik Ihldahl Norske Dramatikeres Forbund
Knut Eriksen Norges Fiskarlag
Anne Beate Kristiansen Tvinnerein Senterpartiet
Aase Morin Personlig invitert
Ronny Wilhelmsen Personløig invitert
Merete Furuberg Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Hege-Merethe Bengtsson Det norske maskinistforbund
Lasse Westby Det norske maskinistforbund
Tove Johansen AOF

LOs KONTROLLKOMITÈ

Kristin Nielsen LOs kontrollkomite
Svein Spilling LOs kontrollkomite
Kjell Mjaatvedt LOs kontrollkomite

GJESTER INTERNASJONALE

Katja Lehto-Komulainen ETUC
Sharan Burrow ITUC-CSI
Sergejus Glovackas ILO
Karl-Petter Thorwaldsson LO Sweden
Gudrun Augusta Gudmundsdottir ASI Iceland
Reijo Paananen SAK Finland
Jens Erik Ohrt LO Denmark
Magnus Gissler NFS
Pierre Habbard TUAC
Jan-Erik Støstad SAMAK
Fabienne Cru CGT France
Wolf Jäcklein CGT France
Plamen Dimitrov KNSB (CITUB) Bulgaria
Sophie Grenade FGTB Belgium
Nadia Shabana Consultant LO Norway
Floro Francisco Consultant LO Norway
Alice Gondwe Siame Consultant LO Norway
Godfrey Mtindi Consultant LO Norway
Mark Anner Consultant LO Norway
Mika Domisch TCO Sweden
Sergey Nekrasov FNPR - Russian Federation
Radu D. M. Minea CSDR Romania
Adam Rogalewski OPZZ Poland
Andrzej Matla NSZZ Solidarnosc Poland
Arturas Cerniauskas LPSK Lithuania
Egils Baldzens LBAS Latvia
Dijana Sobota UATUC Croatia
Salvatore Marra CGIL Italy
Brian Campfield ICTU Ireland
Adrienn Hangonyi Liga Hungary
Lucie Studnicná CMKOS Czech Republic
Begoña Del Castillo CC.OO Spain
Jesus Gallego UGT Spain
Alexandra Lekic NEZAVISNOST Serbia
Zoran Stojiljkovic NEZAVISNOST Serbia
Svetlana Mancic CATUS Serbia
Ljubisav Orbovic CATUS Serbia
Natalia Klimova FNPR Russian Federation
Alexandre Munguambe OTM CS Mozambique
Bing Xie ACFTU China
Zhengwei Zhao ACFTU China
Jianhua An ACFTU China
Alberta Laryea-Djan TUC Ghana
Sentro Philippines
Mercedes Tecla Lugo Bertot CTC Cuba
Carmen Rosa Lopez Rodriguez CTC Cuba
Jose Diogenes Orjuela Garcia CUT Colombia
David Hafner OGB Austria
Sidumo Dlamini COSATU South Africa
Hassan Al-Halwachi GFBTU Bahrain
Peep Peterson EAKL Estonia
Ly Van Tran VGCL Vietnam
Christopher Peter Werikhe NOTU Uganda
Simangele Somtwana Precious Mmema TUCOSWA Swaziland
Shaher Sa'ed PGFTU Palestine
Jasim Hamood Hamed Al-Malki GFOTU Oman
Isehaq Juma Hamood Al-Kharusi GFOTU Oman
Mikael Nilsson LO Sweden
Noureddine Tabboubi UGTT Tunisia
Samir Cheffi UGTT Tunisia
Arzu Çerkezoğlu DISK Turkey
Kıvanç Eliaçık DISK - Turkey
Gyula Pallagi MSS - Hungary
Catarina Tavares UGT-P - Portugal
Kjeld Aagard Jakobsen Aagard Jakobsen CUT - Brazil