Landsorganisasjonen i Norge

Politisk markering: Pensjon fra første krone!

-
Eidsvolls plass, utenfor Stortinget.

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon – mange av dem er kvinner i privat sektor.

Facebook-arrangement

Flyer for politisk markering 8. november

Det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte – og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte mannsyrker.

Bli med oss og vis politikerne din støtte til dette rettferdige kravet. Møt opp utenfor Stortinget 8. november kl. 14.30.

Foreløpig program:
- Appeller
- Kulturelt innslag v/Tove Bøygard

SAMLING I SAMFUNNSALEN KL. 13.00
Før markeringen utenfor Stortinget blir det samling i Samfunnsalen. Her blir det politiske appeller og underholdning, samt en matbit.

Hjertelig velkommen!


LOs pensjonskalkulator - Hvordan vil pensjon fra første krone slå ut for deg?

LES OGSÅ: Faktaark: Én million nordmenn kan få bedre pensjon

LES OGSÅ: Fakta om OTP - Derfor er pensjon fra første krone en god idé

Se alle artikler