Landsorganisasjonen i Norge

Landsmøte Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund

-

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har mer enn 3.000 medlemmer, og er det klart største fagforbundet i kriminalomsorgen. Mer informasjon kommer. Følg med på forbundets hjemmesider.

Se alle artikler