Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Olav Andresen

LOs Student- og ungdomskonferanse

-
Sørmarka kurs- og konferansesenter

Tema for årets student- og ungdomskonferanse er utdanning, arbeidsliv, og organisasjon. Vi skal se nærmere på Frontfag og lønnsdannelse, utviklingen i arbeidslivet med løse tilknytningsformer og "delingsøkonomi, og LOs arbeid med servicenæringen.

Ved siden av dette blir det verksteder, og sosialt samvær på kvelden. Konferansen vil ha flere innledere fra LOs politiske ledelse, og det blir lagt opp til debatt og innspill. Grip muligheten å meld deg på for en faglig sterk og hyggelig helg.

Praktisk informasjon:
1. Deltakeravgiften er i år kr 3.500,- Den dekker opphold og bespisning. Reise dekkes av den enkelte, eller av ditt forbund. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med ditt forbund, om du har behov for at reisen dekkes.
2. Det vil bli satt opp fellestransport fredag 22. april kl. 11.00 til Sørmarka fra Gardermoen (retur fra Sørmarka til Gardermoen søndag 24. april kl. 13.45)
3. Det vil bli satt opp fellestransport fredag 22. april kl. 11.00 til Sørmarka fra Folkets Hus, Youngstorget (retur fra Sørmarka til Youngstorget søndag 24. april kl. 13.45)

Program LOs student -og ungdomskonferanse

Meld deg på her innen 15. april

 

Se alle artikler