Landsorganisasjonen i Norge

Arbeiderkongressen SAMAK

-
Stockholm

SAMAK er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, det vil si samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene. SAMAKs høyeste organ er Arbeiderkongressen og avholdes hvert fjerde år. Mer informasjon kommer.

Se alle artikler