Avlyst: Seminar: Trygde- og erstatningsrett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Trygde- og erstatningsrett

LOs juridiske avdeling har gleden av å invitere forbundene og deres tillitsvalgte til et halvdagsseminar innen trygde- og erstatningsrett.

Påmelding

Bindende påmelding sendes senest mandag 24. februar til Ann-Kristin Gundersen:
ann-kristin.gundersen@lo.no

Det bes om en samlet påmelding fra hvert forbund sentralt.

Praktisk

Invitasjonen gjelder LOs forbund og deres tillitsvalgte. Prisen for seminaret er kostpris, beregnet til kr. 450,- per deltaker.

Program

08.30 Registrering og kaffe m/frisk frukt

09.00 Velkommen
Ved Atle Sønseli Johansen, leder LO juridiske avdeling

09.15 Yrkesskade/erstatningsrett – praktiske problemstillinger ved saksbehandlingen
Ved Katrine Hellum-Lilleengen og Hilde Anghus

10.00 Pause

10.10 Utfordringer ved arbeidsavklaringspenger
Ved Imran Haider

10.50 Baguett og minglepause

11.10 Utenlandske arbeidstakere og yrkesskade
Ved Rune Lium

11.50 Pause

12.00 Når er psykisk skade yrkesskade?
Ved Lars Olav Skårberg

Seminaret avsluttes innen kl. 13.00.

Kontakt