Seminar om ansiennitetsprinsippet og Skanska-saken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen

Seminar om ansiennitetsprinsippet og Skanska-saken

LOs juridiske avdeling inviterer til seminar om ansiennitetsprinsippet og Skanska-saken mandag 8. april kl. 10.00 – 12.00 i Oslo kongressenter

Høyesterett har for første gang behandlet ansiennitetsprinsippet etter Hovedavtalen LO-NHO.

Høyesterett slår fast at ansiennitetsprinsippet står i en særstilling, at det skal tas utgangspunkt i ansiennitet ved nedbemanning og at ansiennitet  bare kan fravikes når det foreligger klart dokumenterte og saklige grunner.

Høyesterett er enig med LO i at enhver vurdering av hvem som skal sies opp skal starte med og ta utgangspunkt i ansiennitet. Høyesterett slår fast, i tråd med tidligere dommer fra Arbeidsretten, at det ikke er tilstrekkelig at ansiennitet inngår i en sluttkontroll, eller kun er ett av flere likestilte momenter i en helhetsvurdering, slik NHO og Skanska hevdet.  Høyesterett er også enig med LO i at subjektive kriterier ikke kan tillegges noen vekt ved vurderingen uten at dette «kan belegges med solid dokumentasjon». I forlengelsen av dette understreker Høyesterett viktigheten av en fullt ut etterprøvbar og forsvarlig saksbehandling fra arbeidsgivers side. Brudd på kravene til saksbehandling vil alene kunne medføre at oppsigelser er usaklige, slik også dommen i Høyesterett viser.

Høyesterett fastslår at vekten til ansiennitetsprinsippet er relativ og kan variere fra sak til sak, typisk skal det mindre til for å fravike ansiennitet ved korte ansettelser og små ansiennitetsforskjeller, enn ved lengre ansettelser og større forskjeller i ansiennitet. De konkrete ansiennitetsforskjellene var ikke tema for Høyesterett.

Det har vært mye debatt i media om saken. Dessverre er en del av innleggene fra arbeidsgiversiden dels preget av grunnleggende misforståelser. LOs juridiske avdeling vil invitere ansatte og tillitsvalgte i LOs forbund til et lunch seminar om ansiennitetsprinsippet og Høyesteretts dom i Skanska saken den 8. april 2019 kl. 10-1200, i Auditoriet,  Oslo Kongressenter. Seminaret åpnes av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO-advokatene Elisabeth Grannes og Edvard Bakke, som prosederte saken for LO og arbeidstakerne i Høyesterett, vil holde innleggene på seminaret.  

Seminaret er gratis for ansatte og tillitsvalgte i LO og forbundene, ingen servering.

Påmelding til Ann-Kristin.Gundersen@lo.no innen fredag 29. mars 2019.

Kalender