Samarbeidskonferanse LO-VIRKE

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samarbeidskonferanse Fellestiltakene LO-VIRKE

Velkommen til samarbeidskonferanse Fellestiltakene LO-VIRKE

Fra skjema til partssamarbeid - mangfold og likestilling

12.00 - Lunsj
12.45 - Velkommen til samarbeidskonferanse

 v/Peggy Hessen Følsvik, LO og Bernt Apeland, Virke

13.00 - Presentasjonsrunde og film

Runa Bolstad Laume, LO og Hogne Kaldestad, Virke

13.15 - Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn,

v/Lovleen Rihel Brenna, forfatter

14.00 - Pause
14.15 - Hvordan skaper vi et likestilt og mangfoldig arbeidsliv?

Tonje Brenna, AP og Henrik Aasheim, Høyre

Claus Jervel, Leder mannsutvalget
Norgesgruppen, Dina Gjersøyen Rolstad Thune,

Leder og NN, tillitsvalgt Asko/Kiwi (Leder og tillitsvalgt) 

Samtalen ledes av Linda Reinholdtsen, LO og Arild Grande, Virke

15.15 - Pause
15.30 - Hvordan kan aktivitets- og redegjørelsesplikten bli til et praktisk verktøy – og hva skal vi oppnå med det,

Bjørn Erik Thon, LDO

16.15 - Hvordan kan vi sammen skape likestilte og mangfoldige arbeidsplasser? Gruppeoppgave

Julie Lødrup, LO og Torgeir Kroken, VIRKE

17.00 - Pause
17.15 - Kultur

Jon Niklas Rønning, multikunstner

17.45 - Mingle
18.00 - Middag

Kalender