LOs utdanningskonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Geir Anders Rybakken Ørslien

LOs utdanningskonferanse

Bli med på LOs utdanningskonferanse 11.–12. november 2021.

Fristen er ute, men du kan sende en e-post til utdanningskonferansen2021@lo.no vi gir deg raskt svar på om du kan delta!

Det DIGITALE PROGRAMMET er åpent for påmelding fortsatt! Det strømmes fra konferansen begge dager via MyOnvent.

Årets utdanningskonferanse gir deg mulighet til å delta både fysisk og digitalt!

I dagene fram mot konferansen på Sørmarka varmer vi opp med webinarer med brennaktuelle temaer, og det strømmes digitalt fra BEGGE dag fra Sørmarka for deg som deltar i det digitale programmet. Det er gratis å delta for medlemmer av LO-forbund.

I det digitale programmet kan du følge webinarer og strømming:

  • Klarer utdanningssystemet å tilby medlemmene rett digital kompetanse? 9. november 09.00 -10.00 på MyOnvent
  • Hvordan utdanner vi tusenvis av fagarbeidere til det grønne skiftet? 10. november 09.00 -10.00 på MyOnvent
  • Vi strømmer direkte fra konferansen på Sørmarka 11. november 13.00-17.00 og 12. november 09.00-12.00 på MyOnvent! 

Du må melde deg på det digitale programmet for å få tilgang til stømmingen.

Det har vært mye diskusjon om ulikhet i valgkampen. Det har først og fremst vært søkelys på økonomisk ulikhet og mindre på ulikhet i utdanning og kompetanse. Det til tross for at foreldres utdanning fortsatt mye å si for hva barn velger av utdanning, og utdannings- og kompetansepolitikken har blitt en viktigere nøkkel for å gi folk likere livssjanser.

Spiller fellesskolen rollen i å motvirke ulikhet godt nok? Representerer skolesegregering en trussel? Hvilken funksjon har yrkesfagene i å få til et mer utjevnende utdannings- og kompetansesystem? Hvor like muligheter har vi til høyere utdanning? Disse og flere problemstillinger er hva vi inviterer til å diskutere på årets utdanningskonferanse.

Har du spørsmål om konferansen?

E-post: utdanningskonferansen2021@lo.no

Program LOs utdanningskonferanse 2021

Foreløpig program:

Torsdag 11. november

11.00 - Fellestransport fra LO, Folkets Hus, Youngstorget
11.30 - Registrering
12.00 - Lunsj
13.00 - Åpning og innledning - LOs førstesekretær Julie Lødrup
13.15 - Opptrapping til 100 000 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning

Innledning ved Per Nyborg/Arvid Ellingsen

Kommentarer ved ONFs leder Henning Skau og
rektor Eirik Hågensen fra Fagskolen i Viken

14.15 - Frikvarter
14.30 - Kompetanseutfordringer og kompetansebehov - direktør Sveinung Skule fra HK-dir

Kommentarer og innspill fra salen.

15.00 - Frikvarter
15.15 - Fellesskolen i den norske modellen; mot segregering og ulikhet - eller revitalisering?

Stipendiat Adrian Farner Rogne, Universitetet i Oslo:
Segregering i skoler og nabolag i Norge

Innlegg og kommentar fra:

SL, ved Asgeir Kabuba Kjeldstad
Fagforbundet
Elevorganisasjonen, Leder Edvard Botterli Udnæs 
Spørsmål og kommentarer fra salen

16.15 - Høyere utdanning – har alle like muligheter?

Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen:
Hva er sammenhengen mellom utdanning og ulikhet?

Innlegg og kommentarer fra:

Norsk Studentorganisasjon (NSO), leder Tuva Todnem Lund
LOs førstesekretær Julie Lødrup
Spørsmål og kommentarer fra salen

17.00 - Kulturinnslag
17.30 - Slutt første dag
19.00 - Aperitiff, middag og sosialt samvær

 

 

Fredag 12. november:
09.00 - Utdanningspolitisk status ved Kunnskapsministeren - kunnskapsminister Tonje Brenna

Innledning ved kunnskapsminister Tonje Brenna
Spørsmål og kommentarer fra salen 

10.00 - Kaffepause og utsjekking fra rom
10.30 - Folkehøyskolenes plass i utdanningssystemet og arbeidslivet – og livet

Rektor Ingvild Jevne ved arbeiderbevegelsens folkehøyskole Ringsaker

11.00 - Nå er det yrkesfagenes tid!

Fullføringsreform, ny opplæringslov, fremragende yrkeskompetanse og den gjennomgående yrkesveien på alle utdanningsnivåer. Hvordan når vi målene våre for yrkesfagene?

Innledning ved forbundssekretær Per Skau, Fellesforbundet

Innledning ved leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst May-Britt Sundal, Fagforbundet

Kommentar ved LO-sekretær og leder for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, Trude Tinnlund.

Spørsmål fra salen

11.45 - Kompetansepåfyll for tillitsvalgte - Spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling, Benedikte Sterner
12.00 - Oppsummering av konferansen og avslutning - LO-sekretær, Trude Tinnlund
12.15 - Lunsj
13.15 - Fellestransport fra Sørmarka til Youngstorget.

Kontakt

Kalender