LOs utdanningskonferanse 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sett av datoen 8.-9. september for LOs utdanningskonferanse 2022!

Årets konferanse går dypere i å belyse utdannings- og kompetansepolitikkens betydning for en grønn og bærekraftig utvikling.

Vi utfordrer både kunnskapsminister Borten Moe, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet på det grønne skiftet, og kompetanse i næringslivet og i regionene.

Universitets- og høyskolesektoren kan ikke spille sin rolle uten riktig finansiering og tillit. Høyere yrkesfaglig utdanning skal bidra til å omstille fagarbeidere og bedrifter i stor stil, hva krever det av finansiering og samarbeid om bransjeprogrammene? Vi skal ha med alle i etter- og videreutdanning, og arbeidslivet må legge til rette for en inkluderende kompetansekultur. Hvordan ser Fagforbundet dette for sine medlemmer? Hvordan tenker skolen og yrkesfaglærerne om sine bidrag?

Detter er noen av innslagene vi inviterer til diskusjon og faglig samvær om. Vi håper å se deg på Sørmarka til vår tradisjonsrike konferanse med godt rom for det sosiale! Påmelding starter i juni!

 

Kalender