LOs utdanningskonferanse 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Innlederen står med ryggen mot kamera mens alle i salen følger med.
LOs utdanningskonferanse arrangeres i september

LOs utdanningskonferanse 2019

LOs årlige utdanningskonferanse arrangeres på Sørmarka kurs- og konferansesenter 26. og 27. september. Det viktigste kompetansepolitiske arbeidet gjøres på de enkelte arbeidsplassene! Velkommen til en litt spesiell utdanningskonferanse på Sørmarka.

I år legger vi vekt på å belyse og diskutere problemstillinger som tillitsvalgte står i. Sammen med LOs ledelse og flere LO forbund, er blant annet disse klare for å medvirke:

  • Ståle Grøtte, politisk rådgiver Ap, Stortingsgruppa Arbeid- og sosialfraksjonen
  • Anders Underthun, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
  • Anna Hagen, forsker ved Fafo
  • Are Turmo, Kompetansedirektør i NHO
  • Kristine Hansen. spesialrådgiver i avdeling: Fag, yrke og ungdom i Fagforbundet.

Arbeidslivets parter har sammen med regjeringen hatt en kompetansepolitisk strategi på nasjonalt nivå i to år. Som del av strategien er det blitt utviklet flere bransjeprogram, og den regionale kompetansepolitikken er i ferd med å styrkes gjennom bla. trepartsbaserte kompetanseforumer. 

Det viktigste kompetansepolitiske arbeidet gjøres imidlertid på de enkelte arbeidsplassene. Hva vet vi om hva som skjer der? Er det store forskjeller mellom ulike deler av arbeidslivet? Hvilken rolle har avtaleverket og partssamarbeidet? Hvilken rolle har og bør tillitsvalgte ha? Hvordan kan vi bruke tillitsvalgtes år til sikre at kompetansereformen får med seg kraftfulle verktøy på de enkelte arbeidsplassene, både i offentlig og privat sektor?

I arbeidet med kompetansereform har det vært bred enighet om at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet bør styrkes. Hvordan få dette til i praksis, og er spesielt universitetene og høyskolene godt nok rigget til å svare på samfunnets kompetansebehov?

Det finnes tre påmeldingsalternativer for konferansen 26-27. september. Forbund som har deltakere på hele konferansen får tilgang til 30 åpne gratis plasser for lokale tillitsvalgte. Her gjelder første mann til mølla!

Meld deg på i dag!

Påmelding er bindende etter 1.september. Endringer etter denne dato innebærer fakturering ved forfall eller avbestilling.

Velkommen!

Beste hilsen

LO-sekretærene Trude Tinnlund og Julie Lødrup

Foreløpig program

Torsdag 26. september
11.00 - Fellestransport fra LO - Youngstorget 11 Folkets Hus, Youngstorget.
11.30 - Registrering
12.00 - Lunsj
13.00 - Åpning og innledning - ved LO
13.15 - Kompetansepolitikk og arbeidsliv - Politisk innledning
14.00 - Frikvarter
14.15 - Kompetansepolitikk i Tillitsvalgtes år!

Introduksjon

Kompetanse og den norske modellen

Prosjekter/perspektiver fra forbund

15.15 - Frikvarter
15.30 - Hvilken rolle spiller tillitsvalgte og avtaleverket for kompetanseutvikling og omstilling i norsk arbeidsliv?

Faglig innføring ved forskere

Debatt på scene og i sal om Bransjeprogrammer – veien til rett kompetanseutvikling?

Debatt

17.00 - Kahoot Kompetanse Quiz: Kampen om begrepene!
17.30 - Slutt for dagen
Fredag 27. september
09.00 - Verktøykasse for tillitsvalgte i privat og offentlig sektor - Lansering av to prosjekter - verktøy for tillitsvalgte
10.00 - Kaffepause og utsjekking fra rom
10.30 - Arbeidslivskunnskap i skolen - læringsmateriell om den norske modellen

Prosjektpresentasjon:

Hva lærer elevene om norsk arbeidsliv og hva vil LO og NHO gjøre med det?

Prosjekt om undervisningsmateriell for Vg1 i skolen

Spørsmål fra salen       

11.00 - Er utdanningene på universitetene og høyskolene godt nok rigget til å svare på samfunnets kompetansebehov?

Innledning fra NHO                   

Kommentar fra LO

Spørsmål/kommentarer fra salen

11.50 - Avslutning - ved LO
12.00 - Lunsj
13.00 - Fellestransport fra Sørmarka til Youngstorget.

Kalender