LOs luftfartskonferanse, Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs luftfartskonferanse 2023

Bærekraft. Sikkerhet. Framtidens luftfart. Spørsmålene vi stiller på årets luftfartskonferanse er store og viktige. Velkommen!

Velkommen til LOs årlige luftfarskonferanse! 

Du finner skjema til påmelding nederst på siden. 

I år er temaene på konferansen: 

Bærekraft og sikker luftfart. Hvordan vil den nye nasjonal luftfartsstrategien bli fulgt opp for å sørge for en sikker luftfart i Norge, som er bærekraftig både finansielt, geografisk, sosialt og klimamessig? 

55 prosent utslippskutt innen 2030 og fossilfri lufthavndrift innen 2030? Omstilling av luftfarten tar tid. Det tar tid å utvikle ny motorteknologi, det tar tid å utvikle nye typer drivstoff og levetiden på de store investeringene som gjøres er lang. Luftfarten er den av transportformene der den grønne omstillingen er kommet kortest og der omstillingen er mest krevende. Det haster derfor å komme i gang med prosesser og konkrete virkemidler som er kraftfulle nok til å nå målene. Vi spør panelet om hva som er status, men om det er realistisk at målene nås og eventuelt hva som konkret må til.

Helge Ingstad rettsaken – Hva er konsekvensen for våre medlemmer? Helge Ingstad rettsaken satt en støkk i oss alle når tingretten kom til at Vaktsjefen skal ilegges straff. Hva betyr dette for sikkerheten innen luftfarten og hva betyr dette for hvordan vi ivaretar vår jobb i det daglige?  Vil piloter, kabinpersonale, sikkerhet, service og brann/havaripersonell på flyplassene måtte bli mer restriktive og tilbakeholdne? 

Tilsyn og sikkerhet. Det har de senere årene blitt flere «uregjerlige passasjerer» å håndtere for våre medlemmer. Dette er en stor bekymring som det nå jobbes med å få kontroll på.  Bedre opplæring for våre medlemmer er nå tilgjengelig, men er dette nok nå når datateknologien nå reduserer fysisk dialog/kontakt med de reisende inntil de er inne i flyet? Hvordan skal vi ivareta en vanskelig passasjer og hva kan konsekvensene av ikke å gjøre noe, eller å gjøre for mye, være?   

Helikoptersituasjonen sivilt og militært. LOs helikopterutvalg jobber med å påvirke til sikre helikopteroperasjoner offshore og på land. I offshore segmentet sliter man med deler til det helikoptret som er det eneste i bruk til passasjertransport. Kan vi leve med den risikoen at «alle eggene nå er i samme kurv»? Denne sesjonen vil sette søkelys på hva som gjøres for å løse disse utfordringene samt hva som gjøres for å redusere risiko knyttet til den risikoutsatte innlands helikoptertjenesten. Men også hva som er status når det gjelder militære helikoptre.  Kommer det nye eller skal vi fortsette med de vi har? 

Vår fremtidige luftambulansetjeneste. En rapport fra en ekspertgruppe «Organisering av luftambulansetjenesten» kom i 2021.  Hurdalsplattformen sier: Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten. Departementet (HOD) er nå i gang med arbeidet. Inkludert en ekstern økonomisk og administrativ analyse av de tre alternative løsningene beskrevet i rapporten. Endelig beslutning planlegges lagt frem for stortinget i 2024.  Hva er status i arbeidet og hva er utfordringene?  Men også hva er viktig for LO?

På konferansen møter du LO-leder Peggy Hessen Følsvik, LOs nestleder Sissel M. Skoghaug, forbundsledere og representanter for ulike deler av luftfartsbransjen. 

Påmelding til LOs luftfartskonferanse 2023:

Jeg samtykker til at nødvendig informasjon kan deles med arrangør

 

LO uka

- Scandic Parken, Ålesund

Les mer

Kalender