LOs luftfartskonferanse 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Av-ising av fly på rullebane med snø.

LOs luftfartskonferanse 2019

Luftfarten – en trygg arbeidsplass

Foreløpig program for konferansen

08.15 - Registrering og frokost
09.00 - Velkommen - Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder, LO
09.10 - Luftfarten i Norge er viktig del av samferdselsinfrastrukturen. Vil økende internasjonal konkurranse og prispress utfordre sikkerheten? - Jon Georg Dale, samferdselsminister
09.30 - Debatt: Hva kommer ut av Luftfartsutvalget (NOU)s arbeid knyttet til sosial dumping og opprettholdelse av sikker og robust luftfart i Norge. Videre hvilke utfordringer står vi ovenfor relatert til arbeidslivet innen luftfarten i Norge (innleie, sosial dumping, AFI rapportens lønnsvurdering etc.)    - Debatten ledes av Linda Reinholdtsen fra LOs informasjonsavdeling
10.30 - Pause
10.50 - Blir krav om røykdykkerkompetanse opprettholdt? Hvilke problemstiller kan man se for seg ved et eventuelt havari uten røykdykkerkompetanse tilgjengelig? - Tor Erik Granum, forbundssekretær, NTL og Elin Roverudseter, forbundsleder, Kabinansattes forbund
11.10 - Helikopterutvalgets innsatsområder og arbeidet med ny helikoptersikkerhetsstudie (HSS4). - Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær, Industri Energi
11.30 - KAMS (AIM) er nå en del av Kongsberg gruppen og deleid også av finske PATRIA. Hva betyr dette for sikkerheten og de norske arbeidsplassene knyttet til teknisk vedlikehold og modifikasjoner på våre militære fly/helikoptre? - Atle Wøllo, adm. direktør, AIM
12.00 - Lunsj
13.00 - Dagens og framtidens tilsynsaktiviteter innen norsk luftfart, med spesiell oppmerksomhet på bakkeoperasjoner. - Tilsynsdirektør Tom Gjøran Jodal, Luftfartstilsynet
13.30 - Hva jobbes det med og hva har vi oppnådd i Flysikkerhetskomiteen og innlandshelikopterprosjektet?

Spørsmål besvares i dialog mellom Erik Hamremoen, spesialrådgiver LO og Jo Bjørn Skatval, NF, og leder av Flysikkerhetskomiteen

14.00 - Pause
14.30 - Hvilke konsekvenser har skiftarbeid, overtid og lite søvn på helsen? - PhD Siri Waage, UiB
14.50 - Avansert Jet biofuel.

Innledningsforedrag av Olav Mosvold Larsen, Avinor
Debattdeltagere: Biocin, Zero, Avinor med flere.
Debattleder er Kjetil Staalesen fra LO.

15.55 - Avslutning/takk for i dag

Kontakt