LOs luftfartskonferanse 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Av-ising av fly på rullebane med snø.

LOs luftfartskonferanse 2019

Luftfarten – en trygg arbeidsplass

Foreløpig program for konferansen

08.15 - Registrering og frokost
09.00 - Velkommen - Peggy Hessen Følsvik, første nestleder, LO
09.10 - Luftfarten i Norge er viktig del av samferdselsinfrastrukturen. Vil økende internasjonal konkurranse og prispress utfordre sikkerheten? - Jon Georg Dale, samferdselsminister
09.30 - Debatt: Det regjeringsoppnevnte Luftfartsutvalget skal snart legge frem sine anbefalinger for utviklingen av norsk luftfart. Hva må til for å sikre arbeidstakernes rettigheter i norsk luftfart? Hvordan ivareta flysikkerhet og arbeidsforhold i en anbuds- og konkurranseutsatt næring?   - Debatten ledes av Linda Reinholdtsen fra LO

I panelet:
Arild Grande, Arbeiderpartiet
Heidi Nordby Lunde, Høyre
Per Olav Lundteigen, Senterpartiet
Helge André Njåstad, Fremskrittspartiet

10.30 - Pause
10.50 - Blir krav om røykdykkerkompetanse opprettholdt? Hvilke problemstiller kan man se for seg ved et eventuelt havari uten røykdykkerkompetanse tilgjengelig? - Tor Erik Granum, forbundssekretær, NTL og Roy Sagen, NTL
11.10 - Helikopterutvalgets innsatsområder og arbeidet med ny helikoptersikkerhetsstudie (HSS4). - Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær, Industri Energi
11.30 - KAMS (AIM) er nå en del av Kongsberg gruppen og deleid også av finske PATRIA. Hva betyr dette for sikkerheten og de norske arbeidsplassene knyttet til teknisk vedlikehold og modifikasjoner på våre militære fly/helikoptre? - Atle Wøllo, adm. direktør, KAMS
12.00 - Lunsj
13.00 - Luftfartstilsynets ansvar, prioriteringer og satsingsområder. Oppfølging av operatørene og deres underleverandører. Hvordan kan myndighet og arbeidstakerorganisasjonene spille hverandre gode? - Wenche Olsen, avdelingsdirektør Fagavdelingen, Luftfartstilsynet
13.30 - Hva jobbes det med og hva har vi oppnådd i Flysikkerhetskomiteen og innlandshelikopterprosjektet?

Spørsmål besvares i dialog mellom Erik Hamremoen, spesialrådgiver LO og Jo Bjørn Skatval, leder av Flysikkerhetskomiteen, og Rolf Grindstuen

14.00 - Pause
14.30 - Hvilke konsekvenser har skiftarbeid, overtid og lite søvn på helsen? - PhD Siri Waage, UiB
14.50 - Avansert Jet biofuel.

Innledningsforedrag av Margrethe Snekkerbakken, konserndirektør for strategi, sikkerhet og miljø, Avinor

Kort presentasjon også av Biozin, Zero og Skogeierforbundet, etterfulgt av debatt ledet av Kjetil Stålesen, LO.

15.55 - Avslutning/takk for i dag

Kontakt