LOs luftfartkonferanse 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Thomas Brun/NTB Produksjon

LOs luftfartkonferanse 2022

Hva skal til for å sørge for en luftfart med lønnsomme arbeidsplasser i Norge, som samtidig er sosialt og klimamessig bærekraftig? Velkommen til LOs luftfartkonferanse 2022.

Velkommen til luftfartskonferanse! 

LO luftfart inviterer tillitsvalgte og medlemmer til konferanse om en bærekraftig luftfart. Konferansen er gratis! Meld på via skjemaet lenger ned på siden.

Program:

09:00 Velkommen ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder i LO Luftfart Sissel Skoghaug. 

09:15 Hva er regjeringens plan for norsk luftfart? Ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP)  

09:30 Kan man overleve med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten?  
Med knalltøff internasjonal konkurranse, er det mulig å overleve innenfor den norske modellen - med faste, direkte ansatte i morselskapet som hovedregel?  

Debatt mellom toppsjefene i Flyr, SAS, Norwegian og lederen i Norsk Flygerforbund, ledet av Linda Reinholdtsen (LO) 

Bør det etableres bransjeavtale for flygende personell?  
Er det mulig å bli enige om felles regler for lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel kostpenger og allmenngjort minstelønn for de som flyr i Norge?  
 
Debatt mellom forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland og administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, ledet av Linda Reinholdtsen 

10:30-11:00 Benstrekk og mingling

11:00 Det grønne skiftet i luftfarten      

Klima- og miljøutfordringene innen luftfarten er betydelige. Hva skjer i EU og hva vil dette betyr for norsk luftfart?  
 
Europeisk klimapolitikk som driver for en grønnere luftfart. Ved Sigrun Aasland, daglig leder Zero  
Widerøes klimaplan; Fra bærekraftig flydrivstoff til elektrifisering av flyflåten.  
Fossilfri lufthavnsdrift i 2030. Ved Avinor 

12.00-12:45 Påfyll av drivstoff i form av lunsj

12:45 Tilsyn og sikkerhet  
Gjør Luftfartstilsynet i dag en god nok jobb? Hva skjer når de også skal føre tilsyn overfor bakketjenestene?  
Samtale mellom tilsynsdirektør i Luftfartstilsynet og tillitsvalgt Jan Petter Munkvold i Norsk Flygerforbund, ledet av Katinka Riksfjord Sporsem (NF)

13:35-13:55 Benstrekk og mingling

13:55 Pris eller kvalitet? Avinors anbudspraksis 
 
Bør Avinor i større grad sikre flyplassansatte ved å kreve virksomhetsoverdragelse ved bytte av leverandør? Bør anbudene i større grad legge til rette for hele og faste stillinger samt et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø?   
 
Ved direktør Avinor Abraham Foss og Knut J. Berg, Norsk Arbeidsmandsforbund, og NTL.  Debatt ledes av Linda Reinholdtsen (LO)

14:55-15:00 Takk for i dag og vel hjem

 

Påmelding

Samtykke:

Kalender