LOs juridiske arbeidsrettsseminar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-bygget på Youngstorget med blå himmel som bakgrunn
Seminaret holdes i Folkets Hus, Oslo

LOs juridiske arbeidsrettsseminar

LOs juridiske avdeling inviterer forbundene og deres tillitsvalgte til det årlige arbeidsrettseminaret.

Programmet for seminaret er fastsatt på grunnlag av innspill fra forbundene. LO betaler deltakeravgiften for inntil fire deltakere pr. forbund. Det er anledning til å sende flere deltakere mot en deltakeravgift på kr. 1080,- pr. person (inkl. lunsj). Materialsamling vil bli gjort tilgjengelig digitalt i forkant av seminaret.

Materialsamling.pdf

Bindende påmelding innen 30. august 2019 sendes ann-kristin.gundersen@lo.no

Det bes om en samlet påmelding fra hvert forbund sentralt.

Velkommen!

Program (med forbehold om endringer)

08.30 - Registrering og kaffe m/frisk frukt
09.00 - Velkommen - ved LOs ledelse
09.15 - Nyheter i rettsutviklingen - ved Tina Storsletten Nordstrøm og Edvard Bakke
11.15 - Oppsigelse ved sykdom - ved Alexander Lindbo
12.00 - Lunsj
13.00 - Retten til fast stilling - ved Silje Hassellund Solberg
13.45 - Pause
14.00 - Offentlig anbud – noen utvalgte EØS- og arbeidsrettslige spørsmål - ved Herdis Helle
14.45 - Pause med energistykke
15.00 - Ufravikelighetsprinsippet - rettslige utgangspunkt og praktiske problemstillinger - ved Håkon Angell
16.00 - Slutt

Kontakt

Kalender