Avlyst: LOs helikopterutvalg – offshore helikopterseminar - Avlyst

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs helikopterutvalg – offshore helikopterseminar - Avlyst

Sted: Scandic Stavanger Airport

Arrangementet er avlyst grunnet Corona-situasjonen.

Seminarets hensikt er å spre nyttig og relevant informasjon om dagens og framtidens helikoptertjenester på norsk kontinentalsokkel. Seminarets hovedmålgruppe er tillitsvalgte og verneombud i operatørselskapene, oljeserviceselskapene, riggselskapene og hos underleverandørene. Samt helidekkpersonell, HFIS-personell, samt tillitsvalgte, verneombud og ansatte hos helikopteroperatørene (piloter, redningsmenn, teknikere, ops, etc). Det legges også opp til å samle, strukturere og så behandle seminardeltagernes forslag til risikoreduserende eller kvalitetsforbedrende tiltak innen denne tjenesten.
Seminaret er gratis og åpent for interesserte, men vi forbeholder oss retten til å prioritere hvem som får delta.

LOs helikopterutvalg – offshore helikopterseminar

09:00 - 09:05 - Velkommen - v/ Rep. fra utvalget
09:05 - 09:40 - LOs helikopterutvalg. Hvem er vi og hva driver vi med. Inkludert status og utfordringer knyttet til arbeidet med HSS4. Inkludert vår holdning til H225. - v/ Henrik
09:40 - 10:10 - En teknikers hverdag og tekniske utfordringer som økonomisk press, arbeid alene og independent Inspection med kamera. - v/ Tom Stian
10:10 - 10:30 - Pause
10:30 - 10:50 - Er HFIS-tjenesten på Tampen og Ekofisk på vei ut? Hvilke konsekvenser kan dette få for sikkerheten og SAR-beredskapen? - v/ Per Steinar
10:50 - 11:20 - Nye helikoptertyper, kommende større oppgraderinger og Barentshavet. Samt framtidig SAR-base i Tromsø og status militære SAR-helikoptre (AW101 og NH90) - v/ Erik
11:20 - 12:00 - Leonardo stiller med fageksperter fra Italia som vil gi oss innblikk i status, utfordringer og forbedringer på super medium-maskinen AW189, samt den nye AW609 som kan bli aktuell en gang i framtiden. - v/ Leonardo
12:00 - 13:00 - Lunsj
13:00 - 13:20 - Helikopterutvalget har utarbeidet et sett med sikkerhetskrav som kundenes verneombud skal kreve ifm helikopterkontrakter offshore. - v/ Torstein
13:20 - 14:30 - Inndeling i arbeidsgrupper for å diskutere de nye sikkerhetskravene, men særlig fokus på nye relevante sikkerhetskrav, - samt innspill til anbefalinger for HSS4. Vurder også rapportering via utvalget. - v/ Kjetil
14:30 - 14:50 - Pause
14:50 - 15:25 - Presentasjon av innspill fra gruppelederne. Innspillene blir notert og vil bli benyttet i ulike fora der utvalget er involvert - v/ Tom Stian / Atle Espen
15:25 - 15:30 - Oppsummering og avslutning - v/ Henrik

Gjør oppmerksom på at dette kun er utkast til program. 

Kontakt

Kalender