Likestilling: Fra forsørget fruentimmer til underbetalt yrkeskvinne?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Likestilling: Fra forsørget fruentimmer til underbetalt yrkeskvinne?

Velkommen til en kveld med likestilling!

Del én: HVEM SKAL LØSE DELTIDSFOLKA?
Ufrivillig deltidsarbeid er et problem for likestillingen og økonomisk rettferdighet. Dette er særlig et problem innenfor varehandel, hotell, reiseliv, og helse- og omsorgssektoren. Agenda har på oppdrag fra HK laget et notat om omfang av deltid blant HKs medlemmer, som viser at vi er langt unna mål om heltidskultur. Hvordan løser vi det?
 
 
Vi lar forbundsledere og ledere fra arbeidsgiversiden møtes i duell om hvem som skal løse deltidsfloka. Duellene består av
  • Jørn Eggum (Fellesforbundet) mot Ole Erik Almlid (NHO),
  • Mette Nord (Fagforbundet) mot Lasse Hansen (KS) og
  • Christopher Beckham (Handel og Kontor) mot Ivar Kristensen (Virke).
Del to: KVINNELIV I GÅR, I DAG OG I MORGEN
Forfatter og journalist Hege Duckert har skrevet boka "Norsk kvinnehistorie på 200 sider - fra forsørgede fruentimmer til skamløse jenter". Hun tar oss gjennom norske kvinnehistore, med fokus på kvinner plass i arbeidslivet.
 
Etter arrangmentet er ferdig, inviteres alle til kulturmingling og konsert med Ann Loveless!
 
VELKOMMEN!

Kalender