Digitalt landsmøte Norsk Sjøoffiserforbund

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Digitalt landsmøte Norsk Sjøoffiserforbund

I NSOF har alle medlemmer like mye å si! Du behøver ikke være tillitsvalgt, hatt kontakt med forbundet tidligere eller vært langvarig medlem for å være deltaker.

Hvorfor skal jeg melde meg på?

Du må være påmeldt for å få tale- og stemmerett på landsmøtet. Når du er påmeldt som deltaker til det digitale møtet, får du tilsendt et brukernavn og et passord i forveien, og kan logge deg på møtet fra din PC. Du får lenke til alle sakspapirene på forhånd, slik at du kan forberede deg til møtet.

Når du er pålogget, kan du tegne deg på talerlisten og si din menig eller stille spørsmål (vi ringer deg opp der og da) og du kan delta i avstemminger underveis i møtet.

Du kan følge møtet selv om du ikke er påmeldt

Vi ber om at du bare melder deg som deltaker hvis du har anledning til å følge hele møtet fra 10 til ca 14 fra din PC. Hvis du er på jobb eller har andre aktiviteter slik at du bare kan se på deler av videostrømmen, er det også OK. Da trenger du ikke melde deg på. Alle medlemmer får informasjon om hvor/hvordan de kan følge møtet en stund i forveien.

Dette skjer på møtet

I tillegg til den formelle dagsorden, blir det hyggelige innslag, nyttig informasjon og hvordan NSOF jobber, og mulighet til å delta i diskusjonen om forbundets program og priorite-ringer i årene fremover.

Dagsorden:

  • Referat fra årsberetning og regnskap.
  • Referat fra stemmeseddelens punkter.
  • Valg av valgkomiteer.
  • Behandling av innkomne forslag.
  • Eventuelt.

Når du er påmeldt, får du lenke til alle sakspapirene et par uker før møtet.

DERFOR BLIR MØTET DIGITALT

Forbundets styre besluttet i juni at landsmøte skal gå digitalt, fordi det fortsatt er stor usikkerhet om koronasituasjonen. Det var også nødvendig å ta en avgjørelse i god tid, fordi et tradisjonelt landsmøte krever mye planlegging og forarbeid.

Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte skal være åpent for alle medlemmer. Med et digitalt landsmøte blir ingen nødt til å velge bort deltakelse for å beskytte seg mot smitte. Landsmøtet skal i henhold til vedtektene avholdes innen utgangen av september, og markerer også tiltredelsen av det nyvalgte styret.

Kalender