Innspillseminar og verksted om naturrisiko og naturpolitikk på Kulturhuset

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Telt ved vann i norsk natur. Foto.

Fagbevegelsen og naturen

Hva er «naturrisiko» og hvorfor er det blitt et viktig begrep i miljøpolitikken? Hvordan kan fagbevegelsens virke og formål innlemmes i naturpolitikken? Hvordan kan LOs tillitsvalgte, medlemmer og ansatte forberedes i møte med både fysiske naturforandringer og endringer i politiske rammevilkår for forvaltning og næringsliv?

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen juni 2022 og skal levere en utredning (NOU) innen nyttår 2023. Utvalget skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer berøres av tap av natur og naturmangfold, og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. 

Fagbevegelsen og LOs forbund vil bli berørt av både naturtap og forringelse, samt endringer i rammevilkår og reguleringer knyttet til arealbruk, ressursutnyttelse og avfall. Vi som jobber i fagbevegelsen må derfor holde oss orientert om de politiske prosessene som både pågår og ventes fremover. 

I seminaret vil naturrisikobegrepet og utvalgets arbeid bli beskrevet. Vi vil deretter få et innblikk i de mange prosessene vi har forpliktet oss til gjennom EØS-avtalen og hvordan norske myndigheter jobber med dette. Vi får et samfunnsviterperspektiv på hvordan fagbevegelsen har posisjonert seg i miljøpolitiske spørsmål og hvilke maktforhold og barrierer som må håndteres i en tid med store omstillinger. Sist, men ikke minst, vil vi høre fra LOs politiske ledelse om arbeidet LO foretar seg på feltet og hvilke prioriteringer man legger til grunn fremover.  

Etter en time med innlegg blir det et strukturert verksted med mål om å sammen undersøke og vurdere påvirkningen naturrisiko har på fagbevegelsens arbeid og virke.  

Fagbevegelsen og naturen

08.30 - Velkommen

Dørene åpnes, registrering og enkel servering 

09.00 - Innsikt om naturrisiko

Aksel Mjøs, leder av Naturrisikoutvalget  
Naturrisikoutvalgets leder orienterer om utvalgets arbeid 

Birthe Ivars, Spesialutsending for miljø i Norges EU-delegasjon 
Et regulatorisk lokomotiv er på vei fra EU. Hva slags overgangsrisiko står norske bedrifter og arbeidsplasser ovenfor? 

David Jordhus-Lier, Professor i politisk og økonomisk geografi ved UiO 
Et dagsaktuelt blikk - med historisk referanse - over arbeidstakersidens perspektiver på miljø – og naturpolitikken. Hva er de viktigste paradokser sett med forskerøyne? 

Are Tomasgaard, LO-sekretær med ansvar for miljøpolitikk og energi- og industripolitikk 
Hvordan navigerer vi og fremmer arbeidstakerperspektiv i en rettferdig omstilling til et mer bærekraftig samfunn? 

10.00 - Spørsmål og kommentarer fra deltakerne
10.30 - Innspillsverksted

Scenarioer 

Barrierer 

Muligheter 

12.00 - Lunsj og oppsummering

Kontakt

Kalender