Hvilket ansvar har selskaper og innkjøpere i krig og konflikt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvilket ansvar har selskaper og innkjøpere i krig og konflikt?

Med ferske eksempler fra noen av verdens mest fastlåste konflikter, vil vi belyse betydningen av krigens folkerett for næringslivet.

Lett servering fra kl 08.30

Eventet vil bli streamet.

Du vil blant annet få svar på følgende spørsmål:

 • Hvilke internasjonale regler finnes om offentlige innkjøpere og næringslivets ansvar for å sikre respekt for folkeretten i konfliktområder?
 • Hvilken betydning har disse reglene for norske selskaper og offentlig innkjøpere?
 • Hvor gode er norske selskaper og offentlige innkjøpere til å etterleve folkeretten i konfliktområder?
 • I hvilken grad er næringslivets ansvar for å overholde folkeretten i konfliktområder lovregulert i Norge?
 • Er anskaffelsesregelverket godt nok for å ivareta Norges forpliktelser til å sikre respekt for folkeretten i konfliktområder?

Næringsliv, staten og offentlige innkjøpere må jobbe sammen for å sikre et ansvarlig næringsliv i konfliktområder, kom på seminar og lær mer om hvordan!

Medvirkende:

 • Julie Lødrup, førstesekretær, LO
 • Mark Taylor, forsker, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Mads Harlem, advokat, spesialrådgiver folkerett, Nordhus og Aarø
 • Jenny Ählström, seniorrådgiver på samfunnsansvar, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Heidi Furustøl, daglig leder, Etisk Handel Norge og tidl. medlem i Etikkinformasjonsutvalget
 • Mona Fagerås, stortingsrepresentant for Nordland og SVs samferdselspolitiske talsperson
 • Representant for Oslo kommune (tbc)

Påmelding

Andrew Preston andpre566@npaid.org, Norsk Folkehjelp 48140849

– Universell utforming
– Rullestoltilpasset WC

Kalender