Frokostmøte : Hvordan styrker vi utdanningene?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Frokostmøte : Hvordan styrker vi utdanningene?

Over tid har vi sett en dreining fra tillit til fagfolk mot et større skjemavelde i arbeidslivet. Regjeringen ønsker å snu den utviklingen, men for å kunne gjennomføre en storstilt tillitsreform trengs også utdanningsløp som er tilpasset et arbeidsliv i rask endring.

Start dagen med oss! Vi byr på kaffe og rundstykker fra 08:15.

I høst satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skal gi universitetene og høyskolene mer fleksibilitet og handlingsrom til å utvikle gode lærerutdanninger. Det kan være et skritt mot en større tillitsreform i UH-sektoren. 

Rekruttering er også en del av mandatet til utvalget. Ifølge en kartlegging av Khrono sliter vi med å rekruttere lærere her til lands. Hvert år står flere hundre studieplasser tomme.

Vi spør:  

  • Kan mer tillit og autonomi i utdanning og yrket bidra til å løse rekrutteringsutfordringen?
  • Hvilke mål har ekspertgruppen for lærerutdanningene med sitt arbeid? 
  • Hva kan andre utdanningsløp lære av arbeidet med å gi mer tillit til de som skal utforme fremtidens lærerutdanninger? 
  • Hvordan jobber regjeringen med tillitsreform, både i UH-sektoren og opp mot andre profesjoner?
  • Hva ønsker lærere, og andre profesjoner som sliter med rekruttering, selv at skal prioriteres?

Du møter blant annet: 

  • Sølvi Mausethagen, professor ved OsloMet og leder av ekspertutvalget for styring av lærerutdanningene  
  • Julie Lødrup, førstesekretær i LO 
  • Jeanine Norstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund  
  • Iren Luther, leder for yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet
  • John Magne Pedersen Tangen, leder i NTL Ung.

Møtet arrangeres av LO i samarbeid med Fagforbundet, NTL og SL. 

Kontakt

Kalender