Frokostmøte om bolig og ulikhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Frokostmøte om bolig og ulikhet

Boligpolitikken skaper en sterk og økende ulikhet mellom by og bygd. En ny studie viser hvordan distriktene taper.

«Alle vet jo det»: At boligprisene «går bananas». At stadig flere ikke har mulighet til å kjøpe bolig, uten hjelp fra mor og far. At de som kom tidlig inn i «boligmarkedet», ble rike. I byene. Det har vært langt mindre søkelys på utviklingen i distriktene: Der er boligprisene så lave at boligbygging har stoppet opp med påfølgende boligmangel. I tillegg har boligpolitikken skapt en historisk formuesulikhet mellom by og land i Norge. Det samme skjer i hele Vesten.

Den store nye geografiske ulikheten har stort sett vært taus: Media – og boligbransjen – har hatt et ensidig fokus på prisutviklingen i byene. I takt med en deregulert boligpolitikk er boligdiskursen flyttet fra boligpolitikk til boligmarked. For mange – og særlig unge, tas dagens boligpriser for gitt. Bente Aasjord og Alexander Berg-Erichsen har gjort en studie for Kommunekonsult AS, som viser inngående hvordan boligprisene og formuesulikheten mellom by og land i midt- og Sør-Norge øker eksponentielt. Boligpolitikken rammer distriktene hardt, både økonomisk og sosialt – og neste generasjon.

Program

08-08.30: Kaffe og lett frokostservering.

08.30 - 08.50: Innledning om bolig og ulikhet ved Fagforbundet.

08.55 – 09.05: Kommentar fra boligpolitisk talsperson i AP, Siri Gåsemyr Staalesen.

09.05 – 09.45: Samtalepanel moderert av LO, Liv Anna Lindman.

Marianne Hansen Nordli, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.
Hannah Gitmark, nestleder i tankesmien Agenda.
Alexander Berg-Erichsen, Fagforbundet.
Ev. også Siri Gåsemyr Staalesen, Arbeiderpartiet.

09.40-09.45: Avslutning og mingling.

Frokostmøtet ledes av Linda Reinholdtsen fra LO s kommunikasjonsavdeling. 

Kontakt

Kalender