Frokostmøte: Er profesjonsstudentene utsatt for praksislotteri?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
et hvitt skrivebord med en mac og et stetoskop liggende.

Frokostmøte: Er profesjonsstudentene utsatt for praksislotteri?

Det er store variasjoner mellom studiestedene og profesjonene for hvordan studentene opplever praksis. På dette frokostmøtet vil vi ta diskusjonen om hvordan vi kan løse utfordringene med praksis i profesjonsstudiene. Hvilke tiltak er det behov for? Hva kan vi lære av skolene der studentene er mest fornøyde? Skal vi godta at studentene opplever at de må vinne lotto for at praksisoppholdet skal bli vellykket?

NOKUT har gjort et dypdykk i praksistilstanden og samlet kunnskap. Denne innsikten deles med oss. Ingvild Andersen Helseth presenterer rapporten "Operasjon praksis".

På programmet:

  • Ingvild Andersen Helseth seniorrådgiver i NOKUT, prosjektleder "Operasjon praksis"
  • Nina Sandberg (AP), Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
  • Edith Lillian Roth Gjevjon, Sykepleier PH.d og Instituttleder Lovisenberg diakonale høgskole
  • Iren M. Luther, Fagforbundet
  • Marianne Solberg, nestleder i Fellesorganisasjonen (FO)

Julie Lødrup i LOs ledelse vil lede diskusjonen.

Frokost og kaffe fra kl. 08.15. Arrangementet starter kl. 08.30.

Arrangementet er gratis. Velkommen! 

Kontakt

Kalender