Fagligpolitisk samråd om forsvarets framtid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagligpolitisk samråd om forsvarets framtid

Forsvarssjefen har lagt fram sitt Fagmilitære råd. Dette er med og danner grunnlaget for Regjeringens kommende langtidsproposisjon om forsvaret. I den forbindelse avholder det fagligpolitiske utvalget for forsvaret mellom LO og Arbeiderpartiet flere samråd om forsvarets framtid.

Vi har invitert Forsvarsdepartementet til å presentere det Fagmilitære rådet. I tillegg er representanter fra Arbeiderpartiets utenriks- og forsvarsfraksjon, samt lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet invitert. Som tillitsvalgt i forsvaret eller i en forsvarsindustribedrift, har du nå mulighet til å være med å påvirke innholdet i langtidsproposisjonen.

Tid og sted:
1. Oslo, 11. februar 2020 kl. 11:30-16:00, i Oslo (Thon Hotel Opera). Dagen starter med lunsj kl. 11:30-12:30.

2. Bardufoss, 28. februar 2020 kl. 08:30-11:30 med etterfølgende lunsj (Istindportalen).

3. Bergen, 2 mars 2020 kl. 11:00-15:00 (Kommandantboligen i Gravdal)
Nærmere informasjon får du ved påmelding.

Deltakere
Deltakere vil være stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiets utenriks- og forsvarsfraksjon,
med Anniken Huitfeldt i spissen. I tillegg kommer LO-sekretær Are Tomasgard samt flere medarbeidere fra LO. Videre kommer representanter fra ledelsen i Norsk Offisersforbund, Norsk Tjenestemannslag og Fellesforbundet.

Påmelding
Påmelding skjer via ditt eget forbund. Konferansen er gratis. Reiseutgifter og eventuell tapt
arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

1. Velkommen - v/ LO
2. Presentasjon av Forsvarssjefens fagmilitære råd - v/ Brigader Øyvind Kvalvik, FD
3. Sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer, en statusoppdatering og dagens LTP - v/ Anniken Huitfeldt, AP
4. Innledning til debatt - v/ Torbjørn Bongo, NOF
5. Debatt og mulighet til å levere skriftlige innspill
7. Oppsummering og avslutning

Kontakt

Kalender