Boligpolitisk nettseminar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hus som svever på en sky. Illustrasjon.
AdobeStock

LOs boligpolitiske seminar 27. januar 2022

LO og Tankesmien Agenda inviterer til digitalt seminar om boligpolitikk og konsekvenser av denne i Norge.

Strømmes på lo.no/boligpolitikk

Er målet om å eie egen bolig i ferd med å bli en fjern drøm for stadig flere?

Den norske boligdrømmen

De siste tiårene har boligprisene steget raskt, særlig i sentrale og populære deler av landet. Samtidig har andelen som eier sin egen bolig gått ned.

Lenge ble muligheten til å eie sin egen bolig ansett som en
effektiv måte å utjevne økonomiske forskjeller i Norge. Nå bidrar boligmarkedet i økende grad til større økonomisk ulikhet. En ny SSB- rapport viser at høye boligpriser er den viktigste enkeltårsaken til ulikhet i Norge.

Forskning viser at dagens unge er mindre lykkelige og bekymrer seg mer for fremtiden enn tidligere generasjoner. Ekstrem boligprisvekst i sentrale områder representerer en spesiell økonomisk utfordring for unge mennesker og utpekes som medvirkende årsak.

Brister boligdrømmen for vanlige folk?

Stadig flere unge opplever at veien inn på boligmarkedet blir tøffere. De kjenner på at de økonomiske forskjellene mellom dem som
får hjelp hjemmefra og de som ikke får det, øker. Noen kan velge fritt og la boligmarkedet gjøre dem rike, mens andre blir fastlåst i fattigdomsfeller som får konsekvenser livet gjennom.

Samtidig skaper prisgapet mellom by og land geografiske forskjeller i boligformue. Det forsterker sentraliseringen vekk fra distriktene, hvor det ikke lønner seg å investere og bygge.

Sett av 27. januar til boligpolitikk med LO

Er boligmarkedet blitt en ulikhetsmaskin? Hvilke konsekvenser har utviklingen i boligpolitikken skapt? Og hvilke grep og virkemidler kan vi ta i bruk for å snu den uheldige utviklingen?

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon, med over 970 000 medlemmer. Vår viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn hvor alle har like muligheter. Sammen med den partipolitisk uavhengige tankesmien Agenda, inviterer vi til nettseminar om boligpolitikk og konsekvensene av denne, 27. januar 2022.

Med oss har vi en rekke dyktige mennesker med kunnskap om boligens rolle i samfunnet,
blant annet: Hannah Gitmark (Agenda), Gro Sandkjær Hanssen (OsloMet), Cecilie Langum Becker (NRK), Kari Due-Andresen (Akershus Eiendom), Erlend Eide Bø (SSB) og Erling Røed Larsen (Housing Lab).

I løpet av sendingen belyser vi sammen ulike aspekter som påvirker boligsituasjonen rundt om i landet.

Vil du lære mer om hvilke effekter boligsituasjonen har på den politiske debatten, for enkeltmennesker og samfunnet som helhet? Bli med!

Program

Program: 
Med forbehold om endringer.  
Sendingen ledes av Linda Reinholdtsen fra LO. 
 
09.00 Velkommen til boligseminar 
Boligpoesi med kunstnerne Hanna Asefaw og Vjolla Emiri.  
 
Hilsen fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik   
 
“Fem på gata”, del 1 
Komiker Ahmed Mamow har sjekket hva folk mener om dagens boligmarked og boligpolitikk.  
 
Bolig på pensum 
NRKs økonomikommentator, Cecilie Langum Becker, hjelper oss å forstå boligmarkedet.  
 
Fakta på bordet om bolig og ulikhet i Norge  
Hvilke tall og trender ser vi?   
 
Bolig og samfunn | Ekspertpanel 
Hva er de største samfunnsutfordringene ved boligmarkedet?  
Gro Sandskjær Hanssen, forsker ved OsloMet 
Hannah Gitmark, nesteleder i Agenda 
Hanne Beth Takvam Borge, rådgiver i forbrukerrådet 
 
Pause (ca. klokken 10.00)  
 
“Fem på gata”, del 2  
Komiker Ahmed Mamow har sjekket hva folk mener om dagens boligmarked og boligpolitikk.  
 
Bolig og økonomien | Ekspertpanel 
Hvordan henger boligpolitikk og samfunnsøkonomi sammen?  
Erling Rød Larsen, professor og leder ved Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, Housing Lab 
Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom Erling Eide Bø, forsker ved Statistisk sentralbyrå  
 
Boligpolitikk i by og bygd | Reportasje 
Boligutfordringer opptar folk over hele landet, på ulikt vis. LO tar deg med på en roadtrip fra Oslo i sør til Steigen i nord.   
 
En boligpolitikk for hele landet   
Kommentarer og oppsummering.   
 
Siri Holmboe Høibo, leder for Innovative byer og lokalsamfunn i DOGA.  
Kristin Sæther, LO-sekretær og leder for LOs boligpolitiske utvalg  
 
11.30 Slutt 

Kontakt