Landsorganisasjonen i Norge

Velkommen til LO Ingeniør

Som ingeniør og ingeniørstudent står du overfor et langt karriereliv, med flere muligheter enn tidligere generasjoner. LO er et alternativ for deg som er ingeniør eller ingeniørstudent. LO har nærmere 200 000 medlemmer med høyere utdanning, mange av disse er ingeniører.

Aktuelle saker

En guide til lønnspott-ignorerte

– Enkelte bedrifter bruker en ren ansiennitetsstige. Vi har mer kompetansestyrt lønn. Om man sitter helt i ro og gjør jobben sin i 10 år, uten å vise ekstra engasjement eller foreta faglig påbygging, kommer man nok dårligst ut lønnsmessig i løpet av de årene. Man er derfor nødt til å være proaktiv, forklarer klubbleder Christian Danmo. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN
Lønn og tariff

Flere lønnskroner flyter gjerne til dem som er flinkest til å heve stemmen og markedsføre seg selv. Erfaren klubbleder maner de stillere sjeler til selv å ta grep – eller søke hjelp.

Flere aktuelle saker

Kalender

Kalender

Bli medlem

Fordeler for LO-organiserte

  • Trygghet for lønns- og arbeidsvilkår
  • Juridisk bistand fra de fremste advokater på arbeidsrett
  • Økonomisk støtte til etter- og videreutdanning
  • Bredt kurstilbud
  • Relevante yrkesfaglige konferanser
  • Du er med på å sette dagsorden i viktige samfunnsspørsmål
  • Du står sterkere sammen med 900.000 andre
  • LO favør medlemsfordeler – trygghet i privatlivet
  • Fagblad til alle medlemmer