Landsorganisasjonen i Norge

Velkommen til LO Ingeniør

Som ingeniør og ingeniørstudent står du overfor et langt karriereliv, med flere muligheter enn tidligere generasjoner. LO er et alternativ for deg som er ingeniør eller ingeniørstudent. LO har nærmere 120.000 medlemmer med høyere utdanning, mange av disse er ingeniører.

Aktuelle saker

Jakten på det grønne hus

Inger Andresen, professor i integrert energidesign ved NTNU både tror og håper utviklingen innen bygninger med nullutslipp kommer til å gå fortere enn mange tror. Det må jo til for å møte klimautfordringen, vektlegger hun. Foto: Alf Tore Bergsli
LO Ingeniør

Også våre hus og bygninger har havnet i søkelyset for forsøk på å avlaste miljø og klima. Et forskningssenter i Trondheim ønsker ikke bare å gjøre vår bruk av dem klimanøytral, men også selve byggeprosessen.

Flere aktuelle saker

Kalender

Kalender

Bli medlem

Fordeler for LO-organiserte

  • Trygghet for lønns- og arbeidsvilkår
  • Juridisk bistand fra de fremste advokater på arbeidsrett
  • Økonomisk støtte til etter- og videreutdanning
  • Bredt kurstilbud
  • Relevante yrkesfaglige konferanser
  • Du er med på å sette dagsorden i viktige samfunnsspørsmål
  • Du står sterkere sammen med 900.000 andre
  • LO favør medlemsfordeler – trygghet i privatlivet
  • Fagblad til alle medlemmer