Webinar om EUs ren-energipakke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Webinar om EUs ren-energipakke

Energi Norge, Industri Energi, LO og NHO ønsker med dette å invitere deg til å delta på webinar om EUs ren-energipakke med særlig fokus på fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og styringsforordningen.

Norge har et omfattende samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen som også omfatter klima, miljø og energipolitikken. Energi Norge, Industri Energi, LO og NHO vil gjennom en seminarrekke sette fokus på flere temaer knyttet til EUs klima, miljø og energipolitikk og hvordan dette påvirker Norge. Dette er det tredje webinaret i rekken og vil sette fokus på fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og styringsfordningen som alle er en del av ren-energi pakken. Hva betyr disse reguleringen for norsk energipolitikk og hvordan påvirker det norske virksomheter er noen av spørsmålene som vil belyses.

 

Andreas H. Eriksen, departementsråd i Olje- og Energidepartementet vil snakke om fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og styringsforordningen. Hvilke utfordringer kan disse rettsaktene medføre for Norge og kan vi få mål for Norge på RES?

 

Rønnaug Sægrov Mysterud, leder av Hydros Brusselkontor vil snakke om ren-energipakken og betydningen for Norge i et industriperspektiv med særlig fokus på kraftkrevende industri.

 

Marie Lindberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt vil snakke om EUs politikk for fornybar energi og hva RES kan bety for Norge.

 

Det settes av tid til spørsmål og diskusjon etter innledningene.

 

TID OG STED: Torsdag 19. november 2020 kl. 13.00–14.00

 

PÅMELDING: Påmelding kan gjøres til robert.hansen@lo.no Vi sender ut egen lenke til seminaret etter at vi har mottatt påmelding.