Viktig å gjøre hverdagen meningsfylt for de permitterte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Viktig å gjøre hverdagen meningsfylt for de permitterte

Representanter fra Akershus Arbeiderparti møtte tillitsvalgte på Oslo lufthavn Gardermoen i digitalt møte 29. januar for å høre om hva som opptar de tillitsvalgte og få deres innspill på tiltak som de mener er viktig i den situasjonen vi er i nå.

Situasjonen er tragisk og dramatisk, og de tillitsvalgte er bekymret for arbeidsplassene. De er bekymret for økonomien til de permitterte og de oppsagte, og ikke minst fremtiden generelt. De nye nedstengingstiltakene var et tilbakeslag. Tøffe vilkår i bransjen, gjør at vi får en tøffere og tøffere hverdag. Det fryktes at det blir enda flere permitterte.

Det er en rekke utfordringer å ta tak i. De eldre som skal ut på jobbmarkedet føler seg ikke attraktive, mange av de mangler utdanning og synes dette er en utfordring. Det er også flere som har utfordringer med språk, og ofte har de mangel på utdanning eller har utdanning fra før de kom til Norge. Mange medlemmer står generelt uten formell utdannelse. En del sliter med angst og depresjon. Vi må finne ut av hvordan vi skal klare å nå ut til de og få de opp og ut i samfunnet igjen.

Leder av Nav Ullensaker, Gry Kristin Hosøy svarte på spørsmål gjennom møtet. Hun sier de er klar over mye av hva som er ønsket, men det er mye som stopper de i å kunne gjøre det, på grunn av regelverk, men det er også en rekke tiltak som de permitterte kan benytte seg av.

Fylkesordfører Tonje Brenna sier det er viktig å gjøre hverdagen meningsfylt for de som er permitterte med forskjellige tiltak som utdanning, kompetansepåfyll, og sikker økonomi.

Ordfører i Ullensaker, Eyvind J. Schumacher, sa at vi er nødt til å få folk ut i jobb, men at vi da trenger flere jobber tilgjengelig. I kommunen er det ca 3000 arbeidssøkere og kun 149 ledige stillinger. Han håper også at det kan bli en ny debatt hos regjerningen om å gi mer midler til områdene rundt flyplassene.

Varaordfører i Eidsvoll, Hege Svendsen, kunne også fortelle at de jobber for å hjelpe de permitterte i kommunen. Hun er bekymret for lærlingene og deres fremtid. - Vi må sørge for at de får gjennomført læretiden sin, både nå og i fremtiden.
I tillegg sier hun at helsepolitikerne er nødt til å ta et tak når det gjelder de som sliter med angst og depresjon.

- Vi vil takke alle tillitsvalgte for jobben de gjør, dere gjør en kjempejobb, sa Sverre Myrli, stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. «Vi skal fortsette å presse på for å få på plass gode kompensasjonsordninger og tiltak».

Tusen takk til dere som stilte opp på relativt kort varsel!