Vikens regionale planstrategi – Webinar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vikens regionale planstrategi – Webinar

Viken Fylkeskommune hadde Webinar angående det som kalles «regional planstrategi» denne jobben skal legge til rette for at FNs bærekraftsmål bygges inn i alt av relevante planer for vikensamfunnet.

LO Viken Oslo sitter i den eksterne referansegruppa og vi hadde da mulighet for å fremføre LOs tanker og muligheter, samt status for hvordan vi ser på samfunnet i Covid-19 sammenheng.

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

Her kan du se sendingen

 

Her kan du lese mer om FNs bærekraftsmål