Viken innfører seriøsitetskrav til leverandører.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Viken innfører seriøsitetskrav til leverandører

Oslo har sin Oslo-modell, Skien og Telemark sine, og nå har Viken Fylkeskommune vedtatt sin Viken-modell.

Hovedformålet med Viken-modellen er å sikre et seriøst arbeidsliv og bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi, med spesielt fokus rettet mot bygg- og anleggsnæringen. Men generelt gjelder den for alle avtaleleverandørene til fylkeskommunen.

 

Fakta om Viken-modellen

Samlet består Viken-modellen av 20 bestemmelser som skal sikre:  

 

Helse, miljø og sikkerhet  

 • HMS-kort 
 • Internkontroll og SHA 
 • Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring  
   

Ryddige arbeidsforhold  

 • Krav om bruk av fast ansatte og stillingsandel 
 • Bruk av underentreprenører / begrensing i antall ledd underleverandører 
 • Innleid arbeidskraft 
 • Krav til lønns- og arbeidsvilkår 
 • Mannskapslister og innsyn i oversiktslister 
 • Åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger  
   

Kvalitet på arbeid, utdannelse og rekruttering   

 • Faglærte håndverkere 
 • Lærlinger  
   

Hvit økonomi  

 • Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontantbetaling 
 • Krav om betaling av lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til bank 
 • Rapporteringsplikt til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) 
 • Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser  
   

Dokumentasjon av betalt skatt og avgifter, forsikringer og andre formelle krav  

 • Pliktig medlemskap i leverandørregister (eks StartBANK)  
   

Organisasjonsfrihet  

 • Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (LOs kjernekonvensjoner 87 og 98)  
   

Overholdelse av bestemmelsene  

 • Mislighold av kontraktbestemmelser - konsekvenser 
 • Revisjon fra oppdragsgiver eller ekstern revisor 
 • Brudd på konkurranselovgivning 
   

For mer informasjon om Viken-modellen: https://viken.no/aktuelt/viken-modellen-er-vedtatt-seriositetskrav-til-leverandorer.90952.aspx