«Vi frykter ikke ny teknologi, vi frykter gammel teknologi»

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

«Vi frykter ikke ny teknologi, vi frykter gammel teknologi»

Når man ser på tidsperspektivet og omfanget av FNs bærekraftsmål, altså verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, kan det være lett å miste motet. Det er i alle fall ikke helt lett å vite hvor man skal begynne.

At vi er midt i en pandemi, hindrer heller ikke tiden og verden fra å gå videre, og i går ble det arrangert et nettmøte om hvordan vi skal nå disse bærekraftsmålene innen de 9 neste årene. Det ble trukket frem mange, gode løsninger på hvordan man skal få til dette.

 

Møtet ble åpnet med faglig innledning og nyeste forskning på temaet av Elisabeth Nørgaard fra AFI/OsloMet, og deretter ledet videre av Farukh Quershi med innledninger og påfølgende debatt med Hans-Christian Gabrielsen (leder i LO), Mari Sundli Tveit (politikkdirektør i NHO), Jonas Gahr Støre (leder i Arbeiderpartiet) og Astrid Hoem (leder i AUF).  

 

Blant løsningene som kom frem for å oppnå bærekraftsmålene, grønne arbeidsplasser og løsning på natur- og klimakrisen, ble det nevnt fokus på kompetanseheving, likestilling mellom kjønnene, rettferdig omstilling, internasjonalt samarbeid, nytt syn på forbruk og sirkulærøkonomi. Vi må jobbe videre med ny teknologi, og ressurser som hydrogen, havvind, karbonfangst- og lagring, og levere løsninger som verden trenger og etterspør. Her er vi i Norge allerede langt fremme på denne typen teknologi og kompetanse, og det må vi fortsette med, uten å la det gå på bekostning av rettferdige, trygge og anstendige arbeidsplasser, eller balansen mellom jobb og hjem.

 

Med entusiasme, optimisme og vilje fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere, får vi håp om at det er mulig å nå disse målene innen 9 år. Og i en tid som vi er i nå, er håp noe vi helt klart trenger. Men kanskje mer av alt, trenger vi handlekraft og løsninger. For 9 år går fort når så store verdensproblemer skal løses. I går fikk vi tydelig se at denne handlekraften og de nødvendige løsningene finnes. Men problemene er store og komplekse, og for å nå målene, er vi helt avhengige av at trepartssamarbeidet holdes sterkt og at det føres en bærekraftig, klimavennlig og offensiv politikk som samsvarer med det som trengs. Her mener vi det er en sosialdemokratisk politikk med Arbeiderpartiet i spissen, som er det som skal til. 

 

I knutepunktet mellom miljø og industri, skal vi finne kraften som forener, fordi kampen for å nå bærekraftsmålene er noe vi bare kan vinne om vi gjør det i fellesskap.

 

Her kan du lese mer om FNs bærekraftsmål

Her kan du lese mer i Arbeiderpartiets partiprogram.