Vellykket temamøte om kraft og energi.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vellykket temamøte om kraft og energi

Faglig forum inviterte til et møte om kraft og energi. Faglig forum består av forbund og lokalorganisasjoner tilknyttet tidligere Østfold inviterte til et minimøte vedr kraft og energi.

Det kom innspill på et møte i oktober at kraft og energi var et tema vi ønsker å få mer informasjon og innsikt om. Fra oktober og til i dag temaet blitt et stort samtaleemne, og som ikke  kan unngås å sette fokus på eller prate om. Dette berører for eksempel industrien, arbeidsplasser og husholdninger. Møtet skulle i utgangspunktet avholdes fysisk, ,men pga pandemien måtte vi endre dette til digitalt. Det gav oss den muligheten til å invitere flere i Viken til å delta, som var et stor pluss.

Vi fikk dyktige innledere til å innlede om temaet  kraft og energi med ulike perspektiver.
Adm. direktør ved Kronos Titan Jan Klauset innledet om konsekvensene for industrien i form av økte priser på kraft/energi og CO2 avgifter. For de av dere som er litt ukjent med Kronos Titan, er dette en stor  Industribedrift i Fredrikstad og som er «storforbrukere» av elkraft, LNG, damp og stor eksponering for CO2.  

LO-Sekretær Are Tomasgard innledet om energipolitikk i lys av det grønne transmasjon. Are nevnte at klimaomstillingen skjer i et stadig raskere tempo, og skal Norge henge med må vi ta grep om industri- og energipolitikken. Det med strømpriser har gjort at kjøpekraften har blitt veldig redusert. Are avsluttet sin innledning med å nevne at LO vil gjennom lønnsoppgjøret kreve kjøpekraften tilbake.


Stortingerepresentant fra AP, Stein-Erik Lauvås som sitter i Energi- og miljøkomiteen overværte møtet. Han innledet om hva Hurdalsplattformen nevner om tema, og oppfordret alle til å lese seg opp på temaet med begrunnelse at dette er viktig for partsamarbeidet. Han informerte om at det jobbes med å få kortere behandlingstid på konsesjonssøknader. Vi er avhenig at den forkortes for å få framdrift i det grønne skiftet.

Vi avsluttet møtet med Geir Wamstad. Han jobber i et nettselskap og kommer fra  EL og IT forbundet. Han poengterte at det er viktig å vite at nettleien er regulert i NVE og at nettleieselskapene ikke bestemmer prisene selv, og at 50-70% av overskuddet går tilbake til skattebetalerne på en eller annen måte. Det er veldig mye korrespondanse via sosiale medier som gir feil informasjon som nås ut de lesere. Viktig å være der ut og korrigere og gi riktig informasjon. Arbeidsutvalget i EL og IT forbundet sentralt har utarbeidet et notat om hva forbundet mener om de svært høye strømpriser i Norge. Geir refererte til dette notat.
Har fått tillatelse til å sende notatet ut om Hva mener EL og IT Forbundet om situasjonen med svært høye strømpriser i Norge.pdf

Det var stor engasjement fra de som var tilsted da det var satt av tid til å spørre innledere ulike spørsmål.

Dette var et møte som viste hvor viktig det er å få økt øke kunnskapen om tema kraft og energi. De som var tilstede var veldig fornøyd og har fått  en annen forståelse og kunnskap ved møteslutt. Dette var kunnskap de kunne bringe videre til sine medlemmer og andre samarbeidspartnere.