Vel gjennomført årsmøte hos LO på Ovre Romerike

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vel gjennomført årsmøte hos LO på Øvre Romerike

Torsdag 22. april ble årsmøtet til LO på Øvre Romerike avholdt på Teams!

Årsmøtet til LO på Øvre Romerike  ble for første gang gjennomført digitalt.  

Det var Torbjørn Ness, regionnestleder for Viken Oslo som styrte møtet. Leder Roy Jonskås leste opp beretningen og redegjorde for aktiviteteten siden årsmøtet oktober 2020. På grunn av pandemien har det vært gjennomført lite fysiske aktiviteter. 

Det hadde kommet inn et forslag til årsmøtet som omhandlet ungdommen på Nedre Romerike og Øvre Romerike hvor målet er et tett samarbeid mellom begge lokalorganisasjonene og med overlappende styremedlemmer. Etter samtaler mellom ledere og flere av de aktive unge på Romerike ønsker vi å slå sammen kreftene for å skape et mer helhetlig og kraftfullt ungdomsarbeid.  Utvalgets viktigste arbeid er å skape et godt nettverk, og rekruttere flere LO medlemmer til LO og skape trygge rammer for unge tillitsvalgte. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

På slutten av møtet var det valg, Roy Jonskås trekker seg som leder og Janne Lyng redgjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling. LO på Øvre Romerike har fått sin første kvinnelige styreleder , gratulerer til Elin Sørensen. Hele styret ble enstemmig valgt.

Gratulerer til hele styret som nå består av:

leder, Elin Sørensen,Fagforbundet
nestleder, Knut Arnes, Handel og kontor
sekretær, Dag Anfindsen, Norsk Fengsel og Friomsorg
kasserer, Sidsel Lundebø Eie, Fagforbundet
styremedlem, Gunnar Holm, Fellesforbundet
styremedlem, Tone Lise Moldekleiv, Norsk Arbeidsforbund
styremedlem, Jan Magne Knapskog, Norsk Tjenestemanslag
styremedlem,Gro Elisabeth Tarud, Fagforbundet
styremedlem, Kenneth Sandberg, Fellesforbundet
styremedlem,Tor Øyvind Hansen, Fagforbundet
vara, Arnstein Aasestrand,Forbundet for Ledelse og Teknikk
vara, Ellen Utsi, Fellesorganisasjonen
vara, Kenneth Halvorsen, Handel og kontor
vara, Rozina Nasar, Handel og kontor
vara, Almira Lokaj, Handle og Kontor

LO på Øvre Romerike ÅrsmøteNoen av delegatene!

LO Viken Oslo ønsker både gjenvalgte og nyvalgte i styret velkommen. 

LO på Øvre Romerike på Facebook