Vel gjennomført årsmøte hos LO på Nedre Romerike

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vel gjennomført årsmøte hos LO på Nedre Romerike

Tirsdag 20. april fikk de avholdt sitt årsmøte digitalt på Teams!

Årsmøtet 2020 ble utsatt til i år, så dette var første gangen de hadde årsmøtet digitalt. Gjennomføringen var vedig bra til tross for dette. 

Det var Iren Bekkevold Berg som styrte møtet, og hun ga raskt ordet til LO-sekretær Kristin Sæther, som holdt en flott innledning som handlet om blant annet de permitterte og arbeidsledige, hva LO har jobbet for å få til under pandemien så langt, ti år siden terrorangrepet på Utøya og at vi trenger en stor rengjøring av det norske arbeidslivet! Etter dette ble det en liten debatt rundt dette hvor det kom inn mange gode innspill fra delegatene.

Deretter ble det en god pause før de gikk videre i programmet. Iren ble valgt til å være dirigent så hun fortsatte å styre møtet. Hun informerte raskt om årsberetninga og fortalte at de har vært flinke til å ha styremøter over nett med video. De har også vært med på de aktivitetene som vi i LO Viken Oslo har arrangert. Regnskapet ble også gjennomgått og godkjent.

Det hadde kommet inn et forslag til årsmøtet som omhandlet ungdommen på Nedre Romerike og Øvre Romerike hvor målet er et tett samarbeid mellom begge lokalorganisasjonene og med overlappende styremedlemmer. Dette ble enstemmig vedtatt og det ble gitt mye skryt til de som sendte inn dette forslaget. 

På slutten av møtet var det valg, og alle som valgkomiteen hadde innstilt på fikk presentere seg kort før det ble stemt over. Det endte med valgkomiteen sin innstilling.


Noen av delegatene!

LO Viken Oslo ønsker både gjenvalgte og nyvalgte i styret velkommen. 

 

Her finner du LO på Nedre Romerike på Facebook!